PE: Jak zapełnić dziurę po brexicie w budżecie UE?

Podatek dla korporacji i przedsiębiorstw w branży technologicznej, podatek od międzynarodowych transakcji finansowych, opłaty środowiskowe i zyski Europejskiego Banku Centralnego – Parlament Europejski szuka nowych źródeł finansowania UE.

Parlament przedstawi propozycje zmian finansowania i planowania wydatków Unii Europejskiej. Komisja budżetowa przygotowała sprawozdania o wieloletnich ramach finansowych (długoterminowym budżecie UE przyjmowanym na minimum pięć lat) oraz o źródłach dochodów UE.

– Po stronie dochodowej budżetu mamy wieloletni paradoks. Jest ona bardzo ostro krytykowana jako nieprzejrzysta, złożona z wyjątków od wyjątków i powoduje, że dla wszystkich krajów negocjacje budżetowe oparte są na kryterium „ile ja z tego wyciągnę w stosunku do swojego wkładu” – komentuje dla MamPrawoWiedziec.pl Janusz Lewandowski (EPP, PO), współautor sprawozdania o zasobach własnych UE. – To jest system, który konfliktuje kraje członkowskie, choć jednocześnie jest bardzo stabilny – dodaje europoseł. Obecnie przeszło dwie trzecie środków UE pochodzi ze składek państw członkowskich.

W swoim sprawozdaniu Lewandowski i drugi z autorów, Belg Gérard Deprez z frakcji liberałów, proponują obniżenie udziału składek członkowskich w budżecie Unii do 40 proc. – obecnie wynosi ok. dwóch trzecich. Jednocześnie nie wykluczają, że możliwe będzie podniesienie wkładu z 1 proc. dochodu narodowego do 1,3 proc.

Wyższe stawki mają zapełnić dziurę budżetową po wyjściu z UE Wielkiej Brytanii. W 2016 r., uwzględniając składkę, dochody z podatku VAT i odejmując zwrot z tzw. brytyjskiego rabatu, Londyn wpłacił do unijnej kasy prawie 13,5 mld euro – mniej tylko od Niemców, Francuzów i Włochów.

Źródło danych: Komisja Europejska, opracowanie własne

Lewandowski i Deprez proponują szukać dodatkowych środków m.in. w podatkach dla korporacji i nieopodatkowanych platform cyfrowych, podatku od międzynarodowych transakcji finansowych, podatkach środowiskowych (np. związanych z emisją gazów cieplarnianych) i w zyskach Europejskiego Banku Centralnego. W grudniu 2016 r. podobne propozycje przedstawiła grupa wysokiego szczebla kierowana przez Mario Montiego, byłego premiera Włoch, w której uczestniczyli przedstawiciele Komisji, Rady i Parlamentu.

Nowe źródła dochodów są konieczne, bo pomimo Brexitu Parlament nie godzi się na cięcia budżetowe. O utrzymanie dotychczasowych nakładów w sprawozdaniu o wieloletnich ramach finansowych po 2020 r. apelują Jan Olbrycht (EPP, PO) i Isabelle Thomas (Socjaliści, Francja). Oprócz tego proponują zwiększenie puli elastycznych środków, które mają pozwolić UE skuteczniej reagować na nieprzewidziane kryzysy i uprościć procedury ich mobilizowania (zrezygnować z wymogu większości kwalifikowanej w PE na rzecz zwykłej większości).

Olbrycht i Thomas wpisali także nowe kategorie wydatków (tzw. nagłówki) do wieloletnich ram finansowych. – Między państwami członkowskimi jest zgoda, żeby dodać nowe wyzwania dla UE – mówi MamPrawoWiedziec.pl Olbrycht. – Zająć się po pierwsze obronnością, czyli wydatkami na badania wojskowe, które pozwolą przemysłowi europejskiemu uruchomić pewne działania, po drugie bezpieczeństwem, czyli ochroną granic i kwestiami dotyczącymi w ogóle polityki imigracyjnej i azylowej – wylicza europoseł.

Przygotowując raporty Parlament uprzedził Komisję Europejską, która swoje propozycje w sprawie zasobów własnych i wieloletnich ram finansowych przedstawi w maju.

Ile państwa członkowskie wpłacają do budżetu UE i ile z niego dostają (lata 2000-2016)?

Źródło: Komisja Europejska, opracowanie własne, grafy uwzględniają brytyjski rabat

Więcej o planowanych zmianach w budżecie UE przeczytasz w naszym tekście opublikowanym w serwisie Polityka.pl.

Przejrzystsze opodatkowanie korporacji

Parlament zagłosuje nad propozycją przyjęcia jednolitego systemu obliczania podstawy do opodatkowania dla firm działających w wielu państwach członkowskich. Propozycja ma za zadanie powiązać opodatkowanie z miejscem uzyskiwania dochodów oraz uprościć zasady obliczania dochodu podlegającego opodatkowaniu – zamiast 28 różnych zestawów reguł, korporacje działające na terenie całej UE musiałyby przestrzegać tylko jednego. Projekt nie harmonizuje opodatkowania korporacji na terenie Wspólnoty.

Dodatkowo projekt dyrektywy proponuje odliczenie od podatku kwot przeznaczonych na badania i rozwój w wysokości 50 proc. dla inwestycji do 20 mln euro i 25 proc. dla inwestycji powyżej tej sumy.

Parlament zagłosuje nad dokumentem w ramach procedury konsultacji, co znaczy, że Rada nie jest w żaden sposób związana stanowiskiem Parlamentu. Żeby wejść w życie, dyrektywa będzie potrzebowała jednomyślności wszystkich państw członkowskich.

Europass dla pracowników w UE

W piątek europosłowie zagłosują nad rewizją systemu Europass – platformy online, która pozwala skomponować online własne CV według schematu uznawanego przez zagranicznych pracodawców i uczelnie.

Zdaniem Komisji Europejskiej system nie jest nadąża za zmianami na rynku pracy  na rynku pracy (np. nie uwzględnia w wystarczającym stopniu miękkich umiejętności). Oprócz tego KE chciała powiązać go z innym narzędziem do klasyfikacji i ewaluacji umiejętności – ESCO, w jego bazie znajduje się przeszło 13 tys. rodzajów kompetencji i 3 tys. zawodów.

Parlament i państwa członkowskie skrytykowali pomysł, twierdząc, że ESCO jest jeszcze w fazie rozwoju i nie zostało sprawdzone w praktyce. W obecnej treści sprawozdania wynegocjowanej z Radą i Komisją, Parlament proponuje uzupełnić Europass o inne narzędzia do samooceny własnych kwalifikacji – oparte o kwestionariusze lub dane z innych platform internetowych, np. Youthpass. Chce też m.in. utworzenia wzoru dla dyplomów wyższych uczelni w formacie Europass.

Od początku programu w 2005 r. z możliwości wypełnienia CV online w Europass skorzystało ponad 106 mln Europejczyków.

46 mln euro dla Gruzji

W środę Parlament zagłosuje nad przyznaniem Gruzji 45 mln euro pomocy finansowej (35 mln w pożyczkach, reszta w dotacjach). Pieniądze płyną do Gruzji w ramach Partnerstwa Wschodniego – formatu współpracy, który powstał w 2009 r. z inicjatywy Polski i Szwecji. W zamian za wsparcie rząd w Tbilisi zobowiązuje się do przeprowadzenia reform konstytucyjnych zgodnych ze wskazaniami Komisji Weneckiej. Wcześniej Gruzja otrzymała dwie transze pomocy – każda po 46 mln euro.

Oprócz tego nas sesji plenarnej:

Wtorek, 13 marca: Parlament zagłosuje nad projektem, który nakłada na firmy zajmujące się międzynarodową dostawą paczek, które zatrudniają ponad 50 osób, obowiązek przesyłania do narodowych instytucji nadzorczych informacji o obrocie oraz liczbie pracowników i dostarczonych przesyłek. Następnie państwa członkowskie ocenią, czy stawki proponowane przez przewoźników nie są „nadmiernie wysokie” i czy nie godzą w indywidualnych użytkowników, małe i średnie przedsiębiorstwa, niepełnosprawnych lub osoby mieszkające z dala od zaludnionych obszarów. Dostawcy będą również mieli obowiązek dostarczać swoim klientom bardziej szczegółowe informacje o usługach.

Środa, 14 marca: W środę w ramach cyklu wystąpień o przyszłości Europy przemówienie w Parlamencie wygłosi António Costa, premier Portugalii.

Również w środę odbędzie się debata nad wolnością mediów i bezpieczeństwem dziennikarzy – to reakcja Parlamentu na morderstwo Jána Kuciaka, słowackiego dziennikarza śledczego i Martiny Kušnírovej, jego narzeczonej.

Tego samego dnia posłowie przyjmą stanowisko w sprawie toczących się negocjacji w sprawie Brexitu. Wstępna wersja rezolucji zakłada, że stosunki między UE i Wielką Brytanią mogłaby regulować umowa stowarzyszeniowa – tego typu umowy UE podpisało z wieloma państwami trzecimi, m.in. z Ukrainą, Norwegią, Czarnogórą, Albanią i Algierią. Oprócz tego dokument stwierdza, że nawet nawet najbliżsi partnerzy Unii, spełniający wszelkie unijne normy prawne, nie mogą liczyć na podobne korzyści lub dostęp do wspólnotowego rynku co państwa członkowskie.

Zobacz najnowsze