PE: Kot a sprawa europejska. W tym tygodniu w PE

Podsumowaniem szczytu Rady Europejskiej i prognozą gospodarczą na obecny rok, a także nielegalnym handlem zwierzętami będą się zajmowali posłowie na rozpoczynającym się dwudniowym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Brukseli (24–25 lutego).

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawią posłom konkluzje z ostatniego szczytu Rady (18–19 lutego). Porozumienie, które zawarli przywódcy krajów Unii z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem, daje państwom członkowskim prawo do ustalania wysokości zasiłków wypłacanych imigrantom na dzieci na poziomie zasiłków w krajach ich pochodzenia. Od 2020 r. niższe zasiłki mogą otrzymać Polacy – rodzice blisko stu tys. dzieci, którzy pobierają świadczenia z zagranicy (w tym około 40 tys. z Niemiec i 20 tys. z Wielkiej Brytanii).

Tematem rozmów przywódców państw była również współpraca Unii z NATO i Turcją w kwestii uchodźców.

Konkluzje Rady Europejskiej

Przedmiotem debaty posłów w środę będą priorytety gospodarcze na obecny rok. Komisje parlamentarne przygotowały sprawozdania wzywające do reform strukturalnych, tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu. Planowany wzrost PKP: z 1,9 proc. w 2015 r. do 2 proc. w 2016 r. i 2,1 proc. w 2017 r. Bezrobocie ma spaść z 9,2 proc. w 2015 r do 8,9 proc. w 2016 r.

Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2016 r.

Także w środę posłowie będą głosować nad sprawozdaniem komisji zatrudnienia i spraw socjalnych dotyczącym europejskiej sieci służb zatrudnienia oraz dalszej integracji rynków pracy. Jak czytamy w dokumencie, powiązanie krajowych służb zatrudnienia, powinno dać poszukującym pracy lepszy dostęp do ofert poza granicami kraju.

Sprawozdanie

Komisja handlu międzynarodowego przedstawi projekt sprawozdania dotyczący współpracy handlowej z Tunezją. Miałby być zwiększony limit oliwy z oliwek, która może być przewożona z Tunezji do UE bez opłaty celnej. Jest ona głównym produktem rolnym Tunezji wywożonym do Unii.

Posłowie zapoznają się z sprawozdaniem europejskiego rzecznika praw obywatelskich za 2014 r. O pomoc do Rzecznika zwróciło się ponad 23 tys. obywateli, z czego biuro udzieliło pomocy ponad 19 tys. osób za pośrednictwem interaktywnego przewodnika. W 2014 r. odnotowano ponad 2 tys. skarg (większość z nich, 1,5 tys. wykraczało poza zakres kompetencji rzecznika) oraz niewiele mnie wniosków o informacje.

Sprawozdanie

Komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich Kristalina Georgiewa odpowie na pytania posłów, którzy chcą poznać efekty umów tytoniowych zawartych z czterema największymi producentami papierosów (Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco Limited i British American Tobacco), w celu zapobiegania przemytowi papierosów i ich podrabianiu. Umowa z Philip Morris International wygasa w lipcu. Posłowie są ciekawi tego, czy Komisja Europejska chce ją przedłużyć, oraz tego, kto korzysta na umowach.

W czwartek posłowie będą debatować na temat sprawozdania dotyczącego wprowadzenia współdziałających systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich krajach Unii. Przedstawiciele parlamentarnych grup politycznych zwracają uwagę, że rośnie nielegalny handel zwierzętami (roczny dochód z handlu psami i kotami wynosi 1,3 mld euro, a tylko 13 proc. zakupionych zwierząt domowych pochodzi od profesjonalnych hodowców).

Nielegalny handel zwierzętami jest trzecim najbardziej opłacalnym bezprawnym biznesem wewnątrz Unii – po handlu narkotykami i bronią.

Zobacz najnowsze