PE: mniej koncesji dla Ukrainy w handlu

Regulacje handlowe z Ukrainą, plan dla Agencji Praw Podstawowych, naciski na media w Czechach i internet 5G. Parlament Europejski zaczyna posiedzenie w Brukseli 31 maja – 1 czerwca.

Bez specjalnej taryfy dla pomidorów z Ukrainy

W środę Jarosław Wałęsa (PO, EPP) przedstawi projekt zmian w umowie handlowej Unii z Ukrainą. Sprawozdanie jest odpowiedzią na propozycję Komisji Europejskiej, która chce objąć preferencyjnymi warunkami handel produktami rolnymi i przemysłowymi. Zdaniem sprawozdawcy - a także parlamentarnej komisji handlu międzynarodowego - niektóre płody rolne, takie jak pszenica, pomidory przetworzone, a także produkty chemiczne, takie jak mocznik, nie powinny być objęte preferencyjnymi koncesjami handlowymi. Parlamentarzyści chcą w ten sposób chronić interesy rolników i przemysłu w Unii.

- W kompromisie wypracowanym w komisji handlu starałem się wesprzeć wymianę handlową z Ukrainą przy jednoczesnej ochronie interesów wrażliwych dla europejskich rolników i przemysłu - powiedział Wałęsa po głosowaniu 4 maja w komisji.

Umowa handlowa między Unią a Ukrainą weszła w życie w styczniu 2016 r. jako uzupełnienie umowy stowarzyszeniowej z 2014 r. Dzięki umowie Ukraina zyskała preferencyjne warunki na handel niektórymi produktami z Unią, jej największym partnerem handlowym. Dla wspólnoty handel ze wschodnim sąsiadem stanowi niecały procent obrotów handlowych.

Plan dla Agencji Praw Podstawowych

Integracja imigrantów i uchodźców, zwalczanie dyskryminacji Romów oraz ochrona danych w środę odbędzie się debata na temat harmonogramu działań Agencji Praw Podstawowych na kolejne pięć lat. Agencja odpowiada za gromadzenie informacji na temat stanu przestrzegania praw podstawowych w państwach Unii oraz dostarczanie ich odpowiednim instytucjom wspólnotowym i w państwach członkowskich. Powstała w 2007 r. z Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Ma siedzibę w Wiedniu.

Projekt planu dla Agencji na lata 2018-2022 przygotowała Komisja we współpracy z Radą. Główne zadania Agencji to integracja imigrantów i uchodźców, zwalczanie dyskryminacji Romów oraz ochrona danych osobowych. W czwartek odbędzie się głosowanie nad rezolucją Parlamentu Europejskiego dotyczącą tego projektu. Sprawozdawcą jest austriacka posłanka Angelika Mlinar (ALDE). Tego samego dnia Parlament wysłucha także propozycji rezolucji na temat zwalczania antysemityzmu.

Polityczny konflikt w Czechach wpływa na wolność mediów

W czwartek posłowie zajmą się oświadczeniem Komisji Europejskiej w sprawie zarzutów stawianych czeskiemu ministrowi finansów Adrejowi Babišowi.

Babiš do niedawna był właścicielem spółki, która wydaje jeden z największych czeskich dzienników. Po objęciu stanowiska w rządzie - w związku z konfliktem interesów - przekazał nadzór nad spółką funduszowi powierniczemu. Opublikowane w maju nagrania rozmów Babiša z redaktorem naczelnym dziennika podają jednak w wątpliwość zarówno niezależność wydawcy, jak i uczciwość ministra. Wynika z nich, że Babiš używał swoich wpływów w mediach do publikowania kompromitujących materiałów na temat szefa czeskiego rządu Bohuslava Sobotki. Między premierem a ministrem finansów trwa konflikt polityczny.

Zdaniem Komisji Europejskiej sprawa ta rzuca cień na wolność mediów w Czechach.

Boni o szybszym i stabilnym internecie

W środę wieczorem europosłowie będą debatować na temat rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej. Sprawozdanie o technologii 5G przedstawi Michał Boni (PO, EPP).

Obecnie większość infrastruktury informatycznej opiera się na technologiach 3G lub 4G. Gwarantują one wprawdzie wysoką jakość i prędkość przesyłu danych, nie są jednak odporne na zrywanie sygnału lub jego zakłócenia. 5G ma sobie z tym poradzić. Jej przewidywana zdolność przesyłu wynosi od 10 Gbps do 100 Gbps, a w przyszłości nawet do 300 Gbps. Obecne technologie pozwalają na przesył danych do 300 Mbps.

Dzięki stabilnemu transferowi cyfrowemu w 5G możliwe stanie się na przykład zdalne wykonywanie operacji chirurgicznych.

Jeśli Parlament przyjmie sprawozdanie Boniego, będzie to sygnał dla Komisji, żeby zaczęła pracę nad rozwojem tej technologii. Boni podkreśla, że koszty tego przedsięwzięcia będą duże, ale inwestycje w tym obszarze są kontynentowi potrzebne. Głosowanie nad sprawozdaniem odbędzie się w czwartek.

Zobacz najnowsze