PE: Nowe podatki od paliw i biletów lotniczych

Pomoc finansowa dla Syrii, analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 i głosowanie nad prawem wyborczym – wszystko dziś na minisesji PE w Brukseli.

Państwa członkowskie nie dorzucają się do nowych funduszy Unii na pomoc Syrii oraz zapobieganie przyczynom migracji z Afryki. W unijnym budżecie wydzielono środki na te cele w wysokości odpowiednio 500 mln euro i 1,8 mld euro. W debacie na ten temat wezmą udział przedstawiciele Rady i Komisji Europejskiej.

Posłowie będą rozmawiać o analizie wzrostu gospodarczego na rok 2016. Jak czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej, spodziewane jest przyspieszenie wzrostu inwestycji ogółem do 4,6 proc. w Unii i do 4,4 proc. w strefie euro. Inflacja roczna zarówno w Unii, jak i w strefie euro wzrośnie z 0,1 proc. w 2015 r. do 1,5 proc. w 2016 r.

Głosowaniu i debacie poddany zostanie pakiet lotniczy. W rezolucji przygotowanej przez PE czytamy, że sektor transportu jest jedynym, z którego emisje zanieczyszczeń od 1998 r. wzrosły (o blisko 30 proc.). Odpowiada on za 3 proc. światowej emisji dwutlenku węgla. PE chce opodatkowania linii lotniczych tak, by móc rekompensować szkodliwe dla środowiska skutki. Posłowie popierają wprowadzenie międzynarodowego podatku od paliw lotniczych oraz podatku VAT od europejskich biletów na przeloty transgraniczne.

Posłowie zagłosują nad sprawozdaniem Komisji dotyczącym tzw. rozwiązań interoperacyjnych jako środka modernizacji sektora publicznego. Usługi elektroniczne administracji publicznych państw członkowskich Unii miałyby być dostępne dla obywateli, którzy przebywają w dowolnym państwie unijnym.

Pod głosowanie zostanie poddane sprawozdanie dotyczące reformy prawa wyborczego w Unii. Zmiany miałyby wprowadzić m.in. głosowanie korespondencyjne i online we wszystkich państwach członkowskich oraz powiązanie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej z wyborami do PE.