PE: O uchodźcach, Volkswagenie i Bolesławcu

Dziś wieczorem zaczyna się seria debat w sprawie uchodźców z udziałem przywódców państw i rządów Unii Europejskiej oraz jej instytucji. Obrady potrwają do czwartku 8 października.

We wtorek prezydent Francji François Hollande i kanclerz Niemiec Angela Merkel będą debatować z posłami o stanie Unii Europejskiej. Będą mieli po dwadzieścia minut na zaprezentowanie stanowisk, a potem odpowiedzą na pytania przewodniczących frakcji. Ostatni raz taka dyskusja odbyła się 25 lat temu, gdy w Parlamencie Europejskim wspólnie przemawiali prezydent François Mitterrand i kanclerz Helmut Kohl.

Przed wizytą kanclerz Niemiec i prezydenta Francji parlamentarzyści będą debatować o wyniku ostatniego nieformalnego szczytu szefów państw i rządów 23 września. Podjęto na nim decyzje o powstaniu tzw. hotspotów, miejsc w rejestracji uchodźców i imigrantów, oraz o przekazaniu miliarda euro wsparcia Agencji ONZ ds. Uchodźców i Światowemu Programowi Żywieniowemu. W rozmowach wezmą udział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczących Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

W osobnej debacie posłowie zajmą się sytuacją humanitarną uchodźców.

Volkswagen manipulował w Europie? Nord Stream osłabi Ukrainę?

Posłowie złożyli interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie tzw. afery Volkswagena, czyli fałszowania przez koncern testów emisji spalin. Chcą się dowiedzieć, czy do procederu dochodziło na terenie Europy oraz czy mógł dotyczyć innych gazów niż NOx czy CO2. Parlamentarzyści wzywają Komisję Europejską do ulepszenia systemu kontroli emisji spalin.

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego posłowie chcą wprowadzenia limitów emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla średnich obiektów energetycznych spalania, takich jak generatory energii elektrycznej czy systemy ogrzewania budynków. W Unii działa ich około 143 tys. Nawet jeśli rezolucja zostanie przyjęta, to państwa członkowskie same będą musiały zadecydować o stosowaniu limitów. Sprawozdanie w tej sprawie złoży Andrzej Grzyb.

Posłowie będą debatować o planach rozbudowy rurociągu Nord Stream. Łączy on wybrzeże Morza Bałtyckiego w okolicach rosyjskiego Wyborgu z wybrzeżem niemieckim obok Greifswaldu. Gazprom i inne firmy energetyczne zapowiedziały zwiększenie przepustowości gazociągu, a parlamentarzyści boją się, że doprowadzi to większego uzależnienia Europy od gazu z Rosji oraz geopolitycznego osłabienia Ukrainy.

Ochronić unikaty z Bolesławca. Tańsze płatności mobilne

W europarlamencie powstaje rezolucja, która będzie chronić tradycyjne rzemiosło. Produkty takie jak ceramika z Bolesławca czy krościeńskie szkoło byłyby specjalnie oznakowane. Miałoby to zapobiec fałszerstwom i podnieść rangę tych produktów, wskazując na ich tradycyjny wyrób i unikalność. W środę posłowie zagłosują w sprawie zmian przepisów o usługach płatniczych. Nowe prawo ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów płatności mobilnych i przez internet. Gdy przepisy zostaną zatwierdzone przez PE, potrzebna będzie jeszcze zgoda Rady Europejskiej.

Odzyskiwanie małych długów (do 5 tys. euro) ma być łatwiejsze dzięki specjalnej rezolucji, która zostanie przegłosowywana w czwartek. Zwiększa ona wysokość tzw. małego długu z 2 do 5 tysięcy euro, umożliwia wykorzystanie narzędzi elektronicznych, np. wideokonferencji przy rozwiązywaniu sporów. Procedura, która obowiązuje obecnie, działa od 2009 r., obniżyła koszty transgranicznych spraw sądowych, a średni czas ich trwania został skrócony z ponad dwóch lat do pięciu miesięcy. Sprawozdanie złoży Lidia Geringer de Oedenberg.

W środę do parlamentarzystów będzie przemawiał król Hiszpanii Filip VI. To jego druga wizyta w PE od objęcia tronu w czerwcu 2014 r.

Michał Boni złoży sprawozdanie w sprawie kontroli 4-metyloamfetaminy.

 

Transmisja zaczyna się w poniedziałek o 17.


Zobacz najnowsze