PE: Ostateczne głosowanie nad roamingiem

Na trzydniowym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego (26-29 października) posłowie zajmą się migracjami, roamingiem, reformą prawa wyborczego i kupowaniem wycieczek przez internet.

We wtorek przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker będą debatować z europosłami na temat migracji. Rozmowy mają dotyczyć wyzwań stojących przed Europą oraz tego, jakie nakłady finansowe będzie trzeba ponieść w związku z falą uchodźców.

Posłowie wypowiedzą się także w sprawie szczytu w Valletcie (11–12 listopada), na którym spotkają się przedstawiciele rządów UE i Afryki, by wspólnie wypracować rozwiązania kryzysu migracyjnego.

Podsumowanie ostatniego szczytu rady europejskiej można przeczytać tutaj.

Żegnamy roaming

Posłowie zagłosują nad ostatecznym projektem zniesienia roamingu i nowymi przepisami dotyczącymi  udostępniana internetu. Od 30 kwietnia 2016 r. opłaty mają wynosić maksymalnie 0,05 euro za minutę rozmowy, 0,02 euro za SMS i 0,05 euro za megabajt transmisji danych. Od 15 czerwca 2017 r. opłaty za roaming w Unii mają być całkowicie zniesione.

Przepisy zobowiążą firmy udostępniające internet do informowania klientów o prędkości transmisji danych. Będziemy mogli wypowiedzieć umowę, jeśli firmy nie zapewnią nam usługi w takiej jakości, jaką obiecały.

Turyści wykupujący wycieczki przez internet mogą zostać objęci taką samą ochroną prawną jak ci, którzy robią to zwykłych biurach podróży. Klienci mogliby odstąpić od umowy, jeśli cena wyjazdu wzrośnie do momentu wyjazdu o więcej niż 8 proc. Przed kupnem dostawaliby pełną informację na temat wyjazdu oraz tego, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku niewypełnienia umowy. Nowelizacja przepisów unijnych z 1990 r. będzie głosowana we wtorek.

O modyfikowanej żywności surowo

Europosłowie chcą, by kraje członkowskie mogły ograniczyć lub całkowicie zakazać sprzedaży i używania zatwierdzonych przez Unię produktów modyfikowanych genetycznie. Projekt przepisów w tej sprawie będzie przedmiotem głosowania w środę. Państwa zyskałyby takie samo prawo wyboru, jakie już dziś mają w sprawie upraw GMO (od kwietnia 2015 r. mogą zakazać uprawy na swoim terytorium).

Oprócz tego posłowie zagłosują nad projektem dotyczącym innowacyjnej żywności. Ustala on procedurę autoryzacji nowatorskiej żywności m.in. jedzenia o zmodyfikowanej strukturze molekularnej, alg, grzybów czy owadów.

Parlament wróci do tzw. afery Volkswagena (fałszowanie testów emisji spalin). Posłowie chcą, by testy emisji spalin były przeprowadzane w warunkach rzeczywistych, by uniknąć kolejnych fałszerstw.

Nowe krajowe pułapy zanieczyszczeń będą poddane głosowaniu w środę. Mają one dotyczyć sześciu źródeł zanieczyszczeń powietrza w tym dwutlenku węgla, rtęci czy tlenku azotu. Limity mają pomóc zwalczyć narastający problem jakości powietrza.

Limity nałożone na Polskę można sprawdzić tutaj.

Głosowanie przez internet we wszystkich państwach Unii?

Posłanka Danuta Hübner jest jedną z osób, które przedstawią sprawozdanie o reformie prawa wyborczego, m.in. dotyczące zmiany sposobu wybierania przewodniczącego Komisji Europejskiej. Kandydaci na stanowisko szefa unijnego rządu mieliby być wskazywani przez partie europejskie na co najmniej 12 tygodni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i brać w tych wyborach udział.

Reforma dawałaby możliwość głosowania obywatelom Unii mieszkającymi poza jej granicami. Wymaga to wprowadzenia systemu głosowania korespondencyjnego i online we wszystkich państwach członkowskich.

Oprócz tego proponuje się wprowadzenie progów wyborczych (w państwach z jednomandatowym systemem wyborczym lub w okręgach wyborczych z liczbą miejsc wyższą niż 26) przy rozdzielaniu miejsc w Parlamencie Europejskim: 3–5 proc. głosów.

Więcej inicjatywy w ręce obywateli

Posłowie wysłuchają sprawozdania dotyczącego europejskiej inicjatywy ustawodawczej, która funkcjonuje od trzech lat. Mają do niej prawo mieszkańcy co najmniej siedmiu krajów Unii. Jak czytamy w sprawozdaniu, jest to „pierwszy instrument demokracji uczestniczącej umożliwiający obywatelom bezpośredni kontakt z instytucjami Unii oraz czynny udział w opracowywaniu polityki i prawodawstwa unijnego”. Posłowie wzywają Komisję do propagowania tej idei wśród mieszkańców Unii oraz ubolewają nad faktem, że od 2012 r. z 31 zarejestrowanych inicjatyw tylko trzy doszły do ostatniego etapu procedury ich składania. Wskazują oni także na gwałtowny spadek liczby zgłaszanych inicjatyw i postulują proceduralne ułatwienia.

Ryszard Czarnecki przedstawi sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu Unii za 2013 r., a Czesław Siekierski – o wspólnej polityce rolnej i uchyleniu nieaktualnych przepisów. Dariusz Rosati będzie mówił o europejskim semestrze (procedurze koordynującej polityki gospodarczej) na rzecz koordynacji polityki gospodarczej i realizacji priorytetów na rok 2015.