PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce

Artykuł 7. w sprawie Polski, pieniądze dla pszczelarzy, walka z finansowaniem organizacji terrorystycznych i nowy wiceprzewodniczący – w środę 28 lutego o 15.00 rusza sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski przyjmie rezolucję, w której odniesie się do grudniowej decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu przeciwko Polsce artykułu 7. Pierwszy etap procedury czyli stwierdzenie „poważnego ryzyka naruszenia” praworządności wymaga zgody czterech piątych państw członkowskich, a następnie Parlamentu Europejskiego.

Pod koniec stycznia projekt rezolucji stosunkiem 33 głosów do 9 przyjęła komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Przed głosowaniem Marek Jurek (ECR) nazwał inicjatywę „niepotrzebnym dzieleniem Europy”.

O terminie głosowania w Radzie zadecyduje bułgarska prezydencja UE. Ewentualne przyjęcie wniosku Komisji nie niesie na razie ze sobą żadnych sankcji. Te mogą zostać wprowadzone dopiero w kolejnym etapie procedury po jednogłośnej zgodzie państw członkowskich.

Więcej pieniędzy dla pszczelarzy

W czwartek europosłowie zagłosują nad rezolucją w sprawie przemysłu pszczelarskiego i ochrony pszczół. Dokument wzywa Komisję Europejską do zwiększenia o połowę budżetu na narodowe programy pszczelarskie. Parlament oczekuje też, że powstanie ogólnoeuropejska baza danych, która pozwoli na wymianę informacji między pszczelarzami i naukowcami i nakłania do podniesienia nakładów na programy badawcze i kształcenie zawodowe bartników.

Parlament chce również zawiesić stosowanie pestycydów, które według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności mogą szkodzić zdrowiu pszczół. Proponuje też utworzenie marki „Miód z UE”, którą mógłby być oznaczony miód produkowany w państwach członkowskich.

Od kilkunastu lat w Europie i poza nią obserwuje się masowe zanikanie pszczół. Wyginięcie owadów miałoby poważne konsekwencje dla środowiska, przemysłu żywnościowego i rolnictwa.

Większa przejrzystość podatkowa

W środę pod obrady trafi projekt dyrektywy ustanawiającej mechanizm automatycznej wymiany informacji między krajowymi urzędami, dotyczącej unikania opodatkowania i oszustw podatkowych. Dyrektywa zobowiązuje również pośredników takich jak banki, doradcy finansowi lub prawnicy do zgłaszania do narodowych ciał nadzorczych umów zawierających „trans-narodowy element”. Te informacje będą następnie przekazywanie innym państwom członkowskim.

Ograniczony dostęp będzie miała do nich również Komisja Europejska.

W czwartek posłowie zagłosują też nad powołaniem specjalnej komisji parlamentarnej, która będzie badała przestępstwa finansowe i przypadki uchylania się od opodatkowania.

Jak ograniczyć źródła finansowania terrorystów?

Izba przyjmie rezolucję, w której apeluje do Komisji Europejskiej o przygotowanie rozwiązań prawnych, które odetną terrorystów od źródeł finansowania. Parlament proponuje m.in. utworzenie europejskiej bazy danych podejrzanych transakcji finansowych, którą zarządzałby Europol, zwiększenie kontroli tzw. tradycyjnych form wymiany funduszy (np. używana na Bliskim Wschodzie i w Afryce hawala) oraz monitorowanie centrów religijnych, jeśli zachodzi podejrzenie, że są związane z organizacjami terrorystycznymi.


 

Krasnodębski za Czarneckiego?

Parlament zagłosuje nad wyborem nowego wiceprzewodniczącego, który zastąpi odwołanego ze stanowiska Ryszarda Czarneckiego (ECR, PiS). Prawdopodobnie będzie to Zdzisław Krasnodębski – również z ECR.

Posłowie zdecydowali o odebraniu Czarneckiemu stanowiska na początku lutego po tym, jak porównał udział Róży Thun w dokumencie francusko-niemieckiej stacji telewizyjnej do działalności szmalcowników w czasie drugiej wojny światowej.

Zobacz najnowsze