PE: Posłowie zabierają głos w sprawie TTIP

TTIP, reakcja na propagandę rosyjską oraz nowe przepisy klimatyczne, to niektóre z tematów sesji plenarnej w Strasburgu (8–11 czerwca).

Parlament Europejski będzie głosował nad zaleceniami dla Komisji Europejskiej dotyczącymi negocjowania Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Umowa ta ma na celu stworzenie strefy wolnego handlu między Stanami Zjednoczonymi i krajami Unii. W zaleceniach dla KE mowa jest m.in. o stworzeniu listy wrażliwych produktów rolnych, które miałyby być wyłączone z nowych przepisów (by posiadające przewagę konkurencyjną Stany Zjednoczone nie przejęły rynku europejskiego) czy łatwiejszym eksporcie surowców energetycznych ze Stanów Zjednoczonych do Europy.

Europosłowie największe zastrzeżenia mają do regulacji dotyczących rozwiązywania sporów między inwestorami a państwami. Projekt umowy przewiduje przeprowadzanie tzw. prywatnych arbitraży z pominięciem arbitrażu instytucji międzynarodowych. Posłowie nie zgadzają się na takie postanowienia.

Więcej o zaleceniach komisji handlu międzynarodowego do TTIP przeczytasz TUTAJ

Walka z rosyjską propagandą

Posłowie będą rozmawiać na temat bezpieczeństwa w rejonie Morza Czarnego oraz finansowania walki z rosyjską propagandą. Projekt rezolucji, którą ma przyjąć Parlament zawiera m.in. postulat rozpoznawania umyślnie zniekształconych informacji rozpowszechnianych przez Rosję w różnych językach UE oraz szybkiej i odpowiedniej na nie reakcji. Posłowie chcą, by Unia monitorowała finansowanie przez władze rosyjskie partii politycznych działających w krajach europejskich oraz by wspierała opozycję rosyjską walczącą o demokrację.

Tematem rozmów będzie wprowadzona przez Federację Rosyjską lista 89 polityków i urzędników z krajów UE, którzy zostali objęci zakazem wizowym. W odpowiedzi na decyzję Rosji przewodniczący PE Martin Schulz ograniczył wstęp rosyjskich dyplomatów do siedziby parlamentu. Jedynymi osobami, które zachowają taką możliwość, będą ambasador Rosji przy PE Władimir Czyżow i jeden dyplomata z tego kraju (w zależności od prowadzonych rozmów).

Projekt sprawozdania Unia Europejska – Rosja.

Jak kontrolować granice

System „Inteligentne granice”, którego celem jest kontrolowanie przepływu osób przez zewnętrzne granice UE, ma zostać wzbogacony o nowe przepisy. Przygotowując projekt pod obrady Parlamentu, KE rozszerzyła zakres kontroli i zwalczania nielegalnej imigracji do UE. Nowe regulacje wejdą w życie na przełomie 2015 i 2016 r.

Posłowie mają wątpliwości, czy planowany system monitorowania granic UE sprosta stale rosnącej liczbie podróżnych (zarówno turystów, jak i imigrantów). Kolejne pytania dotyczą bezpieczeństwa i prywatności – czasu przechowywania zebranych danych, udostępniania ich organom ścigania oraz kosztów wprowadzenia nowych przepisów.

Przejrzystość w przedsiębiorstwach

Udziałowcy spółek mogą uzyskać prawo do zabierania głosu raz na 3 lata w sprawie wysokości pensji dyrektora. Taką propozycję złożyli posłowie z komisji prawnej. Rozwiązanie ma wesprzeć długoletnich udziałowców i zwiększyć ich decyzyjność. Tylko 13 krajów członkowskich daje obecnie taką możliwość, w tej grupie nie ma Polski.

Nowe przepisy mają także nałożyć na duże firmy oraz jednostki użyteczności publicznej (np. banki, ubezpieczalnie) obowiązek ujawniania informacji o zyskach, zapłaconych podatkach oraz otrzymanym od państwa wsparciu.

Prawa człowieka a imprezy sportowe

W PE zostanie podniesiona także kwestia afery korupcyjnej w FIFA. Posłowie będą debatować, czy decyzja o miejscu organizacji dużych imprez sportowych, takich jak mistrzostwa świata w piłce nożnej, czy zbliżająca się Olimpiada Europejska w Baku, nie powinna uwzględniać stanu przestrzegania praw człowieka w krajach kandydujących. Dyskusja nad tą kwestią ma tym silniejszy wymiar, że Azerbejdżan, który organizuje olimpiadę, jest krajem autorytarnym, w którym prawa i wolności człowieka są ograniczone i często łamane. Posłowie uważają, że udział europejskich przywódców w takich imprezach sportowych daje władzy danego kraju większą legitymizację swoich działań.

Trzy lata temu PE odrzucił umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA). W 2013 r. unijni celnicy skonfiskowali prawie 36 mln przedmiotów uważanych za podrobione lub naruszające prawa własności intelektualnej o wartości ponad 760 mln euro. Na pytanie o ochronę praw autorskich europosłowie będą szukać odpowiedzi podczas debaty we wtorek.

Nowe przepisy klimatyczne

„Poprawka z Doha” ma wypełnić lukę prawną miedzy protokołem z Kioto, który wygasł w 2012 r. a nowym porozumieniem w sprawie klimatu, które ma zostać wypracowane na tegorocznym szczycie klimatycznym w Paryżu (wejdzie ono w życie dopiero w 2020 r.). Poprawka nakłada na kraje członkowskie obowiązek ograniczenia produkcji gazów cieplarnianych do 2020 r. o 80 proc. względem 1990 r. Nad przyjęciem poprawki posłowie będą głosować w środę.

Posłowie wypowiedzą się również w sprawie strategii bezpieczeństwa energetycznego w Europie, którą w 2014 r. przedstawiła KE. W przygotowanej rezolucji czytamy, że aby dojść do unii energetycznej, „musimy odejść od gospodarki opartej na paliwach kopalnych, w której dostawami energii rządzi scentralizowane podejście uzależnione od podaży, i która opiera się na przestarzałych technologiach i modelach biznesowych”.

UE przeznacza 400 mld. euro na import 53 proc. swojej energii. Tym samym jest największym importerem energii na świecie. 6 państw członkowskich jest uzależnionych od jednego zewnętrznego dostawcy całego importowanego gazu, co może być niebezpieczne dla zachowania stabilności energetycznej.

Zobacz najnowsze