PE: Równe zarobki kobiet i mężczyzn dopiero w 2084 r.

Analiza wzrostu gospodarczego w 2015 r., pomoc dla transportu obciążonego po rosyjskich sankcjach i zastrzelenie Borysa Niemcowa to tematy najbliższej sesji plenarnej w Strasburgu trwającej od 9 do 12 marca.

Jednym z głównych tematów będą priorytety gospodarcze Unii Europejskiej. Europosłowie skupią się na trzech filarach wzrostu zaproponowanych przez Komisję: inwestycjach, reformach strukturalnych oraz konsolidacji budżetowej. W debacie wezmą udział przedstawiciele łotewskiej prezydencji oraz Komisji, w tym komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska. 

Posłowie chcą większego zaangażowania parlamentów narodowych podczas rozmów związanych z europejskim semestrem (narzędzie koordynacji polityki gospodarczej). Mogłoby to zwiększyć szanse na wdrażanie unijnych zaleceń przez kraje członkowskie – w 2013 r. zrealizowano jedynie 9 proc. z nich.

Dariusz Rosati (EPL, PO) przedstawi roczną analizę wzrostu gospodarczego na 2015 r. Czytamy w niej, że Komisja przewiduje powolny wzrost gospodarczy oraz stabilny (ale wysoki) poziom bezrobocia (24,6 mln osób). W latach 2008–2013 stopa bezrobocia w 28 państwach Unii wzrosła z 7 do 10,8 proc.

Trwała nierówność

Posłowie wysłuchają raportu z postępów w dążeniu do równości między kobietami i mężczyznami w Unii z 2013 r. Czytamy w nim, że poziom zatrudnienia kobiet wzrasta powoli – od 2002 r. z 58,1 do 62,8 proc. Warto dodać, że Strategia 2020 zakładała wzrost zatrudnienia kobiet do 75 proc., co przy obecnej tendencji nastąpi w 2038 r. 

Raport podaje, że zrównanie zarobków kobiet i mężczyzn – przy obecnym rozwoju gospodarczym – nastąpi dopiero w 2084 r. Dysproporcje przejawiają się również w uzyskiwanych emeryturach – kobiety mają o 39 proc. niższe emerytury, a ponad jedna trzecia starszych kobiet w Europie nie otrzymuje ich w ogóle. Sytuacja nie jest lepsza wśród samotnych rodziców – 91 proc. z nich stanowią kobiety.

Pomoc dla pracowników Zachemu

W ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) blisko 3 tys. pracowników zwolnionych w Polsce, Belgii i Niemczech może otrzymać pomoc od Unii o łącznej wartości 6,3 mln euro. Pieniądze te mają pomóc im w znalezieniu nowej pracy. 

Głosowania będą dotyczyły każdego kraju oddzielnie. W Polsce pomoc ta ma dotyczyć 50 pracowników objętych zwolnieniami w przemyśle chemicznym (Zachem i jego dwie firmy dostawcze) w wyniku konkurencji z firmami azjatyckimi i wynosić 115 250 euro. Sprawozdawcą w tej sprawie będzie Jan Olbrycht (EPL, PO).

Uczciwa konkurencja i pomoc dla transportu

Oprócz tego, posłowie wysłuchają rocznego sprawozdania z polityki konkurencji Unii. Raport podaje, że od 2008 r. do końca 2011 r. bankom w Unii przyznano w ramach pomocy państwa równowartość 1,6 biliona euro. Dodatkowo z powodu istnienia karteli narastają straty w wysokości 181–320 miliardów euro, czyli blisko 3 proc. unijnego PKB. Uchylanie się od opodatkowania, oszustwa podatkowe oraz ucieczki do rajów podatkowych kosztują podatników Unii szacunkowo 1 bilion euro rocznie z tytułu utraconych przychodów. Europosłowie chcą, aby komisarz ds. konkurencji zobowiązała się do regularnych spotkań z Parlamentem Europejskim, w celu nasilenia dialogu między instytucjami. 

Ochrona praw socjalnych i warunków zatrudnienia kierowców tirów – o tych kwestiach będą debatować eurodeputowani z przedstawicielami Komisji. Przedmiotem zainteresowania dyskutantów będzie także to, w jakim stopniu przepisy krajowe obejmują przewoźników zagranicznych w zakresie transportu drogowego. Posłowie chcą, aby Komisja przedstawiła informację na temat wpływu sankcji wobec Rosji na sektor transportowy oraz wskazała działania, jakie można podjąć w celu ograniczenia dalszych strat. KE przeznaczyła już na krótkoterminową pomoc dla producentów owoców i wyrobów mleczarskich na ponad 155 mln euro.

Debata o sytuacji w Rosji

Parlamentarzyści będą debatować o zastrzeleniu rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa oraz o stanie demokracji w Rosji. W rozmowach będzie uczestniczyć szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Posłowie z pewnością skomentują niewpuszczenie litewskiej europosłanki Sandry Kalniete (EPL) do Rosji na ceremonię pogrzebową.

W toku przygotowań do najbliższego szczytu Unii europarlamentarzyści będą obradować z przedstawicielami Rady i Komisji nad kwestiami unii energetycznej. Dodatkowymi tematami rozmów będą stosunki z Rosją i sytuacja na Ukrainie. 

Na posiedzeniu pojawi się Abdullah II, król Haszymidzkiego Królestwa Jordanii, który wygłosi specjalne przemówienie.

Polscy sprawozdawcy

Sprawozdawcami na najbliższym posiedzeniu będą także Jarosław Wałęsa (EPL, PO) i Andrzej Duda (EKR, PiS). Obaj odpowiadają za ujednolicanie i przekształcanie aktów prawnych. 

Początek transmisji o godz. 17.

Zobacz najnowsze