PE: Sytuacja w Polsce i ułatwienia w odsyłaniu imigrantów

We wtorek Rada i Komisja Europejska przedstawią w Parlamencie Europejskim stanowiska na temat „niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe”. W środę europosłowie zagłosują nad rezolucją w tej sprawie.

W styczniu Komisja wszczęła wobec Polski procedurę „na rzecz umocnienia praworządności”, a w kwietniu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której stwierdził, że działania polskiego rządu i prezydenta wobec Trybunału Konstytucyjnego stanowią zagrożenie dla demokracji w Polsce.

– Wtorkowa debata ma być wyraźnym sygnałem ze strony Parlamentu dla Komisji, że nie można tej sprawy zostawić. Że nie widać w Polsce żadnej poprawy – komentuje dla MamPrawoWiedziec.pl europosłanka Róża Thun (PO/EPL). – Rezolucja jest niedobra dla Polski, która dotychczas była stawiana za przykład szybkiego rozwoju, a teraz jest w centrum niepokoju – dodaje.

Zbigniew Kuźmiuk (PiS/ECR) określił działania Komisji i Parlamentu jako „szykany”. – Te instytucje zarzucają Polsce łamanie demokracji na podstawie doniesień niektórych zagranicznych mediów – mówi. – Doszukują się u nas zagrożenia praw człowieka, a nawet „praw” drzew toczonych przez korniki w Puszczy Białowieskiej.

Środowe posiedzenie rozpocznie przemówienie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera na temat stanu Wspólnoty. Wystąpienie będzie punktem wyjścia do debaty, nad tematami, którymi parlament ma się zająć w 2017 r.

Usprawniona procedura odsyłania imigrantów i dokładniejsze statystyki cen energii

W środę odbędzie się pierwsze czytanie projektu dotyczącego europejskiego dokumentu podróży wydawanego nielegalnym imigrantom ekonomicznym w celu wydalenia ich z Unii. W 2015 r. przeszło pół miliona imigrantów otrzymało nakaz opuszczenia granic wspólnoty, ale uczyniło to niespełna 200 tys. (ok. 36 proc). Zdaniem autorów projektu jednym z powodów nieskuteczności w odsyłaniu migrantów jest brak jednolitego formatu dokumentu podróży i jego niska jakość, co sprawia, że łatwo jest go sfałszować. W rezultacie wiele państw nie uznaje dokumentów powrotowych wydawanych przez państwa członkowskie Unii. Sprawniejsze egzekwowanie nakazów opuszczenia Unii dla imigrantów ekonomicznych – jak czytamy w projekcie – ma umożliwić skuteczniejszą pomoc tym przybyszom, którzy do Europy uciekają przed wojną lub represjami politycznymi.

– To nie jest, wbrew często pojawiającym się nieporozumieniom, nowe prawo dotyczące migracji – tłumaczy MamPrawoWiedziec.pl sprawozdawca projektu Jussi Halla-aho (ECR) z Finlandii. – To techniczne rozporządzenie, które ma zapewnić przestrzeganie już istniejących zapisów prawa – mówi.

Austriacka europosłanka Barbara Kappel (ENF) przedstawi projekt rozporządzenia o zbieraniu danych o cenach gazu i energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Dzięki nowym przepisom łatwiejsze ma się stać porównywanie cen energii w poszczególnych krajach członkowskich. Usprawnione mechanizmy sygnalizowania cen i wzmocnienie pozycji konsumentów to podstawowe założenia wizji zmian na rynku energii planowanych przez Parlament i Komisję. Stanowisko Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w tej sprawie wygłosi Werner Langen (EPP).

Liberalizacji mają ulec przepisy dotyczące prospektu emisyjnego (dokument, który zawiera najważniejsze informacje o sytuacji finansowej i perspektywach rozwoju wydawcy papierów wartościowych). Jego sporządzenie, szczególnie dla małych przedsiębiorców, często oznacza znaczne koszty. Wymóg przedstawiania prospektu nie będzie dotyczył ofert publicznych papierów wartościowych poniżej miliona euro. Państwa członkowskie będą mogły indywidualnie zdecydować o wyłączeniu z tego wymogu także ofert nieprzekraczających 5 milionów euro. Oprócz tego uproszczeniu mają ulec m.in. zasady sporządzania podsumowań.

Sprawozdawcą jest Petr Ježek (ALDE) z Czech.

Unia negocjuje z partnerami Chorwacji, pomoże polska europosłanka

W związku z dołączeniem Chorwacji do Unii europosłowie zajmą się porozumieniami handlowymi z Chinami i Urugwajem oraz protokołem do umowy o wolnym przepływie ludności ze Szwajcarią. To typowe w przypadku poszerzenia Wspólnoty działania, które mają uregulować relacje nowego członka z partnerami międzynarodowymi.

Przed przystąpieniem kraju do Unii w 2013 r., wysokość chorwackich ceł była ustalana na podstawie umów wynegocjowanych w ramach Światowej Organizacji Handlu. Po wstąpieniu do Unii Chorwacja musiała przyjąć wspólnotowe taryfy celne. Umowy z Chinami i Urugwajem mają zrekompensować im spowodowane tym straty między innymi przez nieznaczne obniżenie unijnych ceł na niektóre produkty (np. pewne rodzaje obuwia).

W czerwcu 2002 r. Unia i Szwajcaria podpisał umowę o wolnym przepływie ludności. Przystąpienie do Wspólnoty nowego państwa mogłoby oznaczać dla Szwajcarii przyjazd tysięcy imigrantów zarobkowych. Ma temu zapobiec protokół do umowy o wolnym przepływie ludności. Zalecenie w jego sprawie przedstawi polska europosłanka Danuta Jazłowiecka. Przez pierwszych 7 lat obowiązywania protokołu Szwajcaria będzie mogła ograniczać dostęp Chorwatów do swojego rynku pracy (potem okres ten będzie mogła przedłużyć o dodatkowe 3 lata).

Zobacz najnowsze