PE: Trzy punkty najbliższej minisesji

W środę odbędzie się kilkugodzinne posiedzenie Parlamentu Europejskiego. W porządku posiedzenia są: klimat, fundusz inwestycji strategicznych i prawa antyterrorystyczne.

Posłowie będą debatować nad planem działania wobec nowego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu. Ma ono zostać zawarte na tegorocznym szczycie klimatycznym ONZ, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia (30 listopada – 15 grudnia) w Paryżu. Porozumienie zaproponowane przez Komisję Europejską zakłada, że Unia do 2030 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. oraz zwiększy udział odnawialnych źródeł energii do co najmniej 27 proc.

Ponadto europosłowie zajmą się Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych. W instytucji tej skupi się odpowiedzialność za zarządzanie co najmniej 315 mld euro. Według założeń planu szefa KE Jeana-Claude’a Junckera z pieniędzy funduszu mają być finansowane projekty obciążone ryzykiem, co ma z kolei pobudzić inwestycje sektora publicznego. Z funduszu będą mogły korzystać wszystkie kraje członkowskie oraz m.in. podmioty prywatne (jednak za zgodą obecnych członków funduszu).

Europosłowie będą także debatować o nowych prawach antyterrorystycznych Unii. Jest to na tyle istotne, że na następny dzień sze­fo­wa unij­nej dy­plo­ma­cji Fe­de­ri­ca Mo­ghe­ri­ni zwołała nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich. Spotkanie ma dotyczyć sytuacji na wschodniej Ukrainie.

Posiedzenie PE będzie tzw. minisesją. W odróżnieniu od normalnej czterodniowej sesji, jak ostatnia, która odbyła się w Strasburgu między 12 a 15 stycznia, minisesja odbywa się w Brukseli. Europarlament zobowiązany jest do odbywania określonej liczby sesji plenarnych w Strasburgu, a dodatkowo organizuje się minisesje – zawsze jednodniowe – w Brukseli.

Zobacz, nad czym będą pracowały PE i komisje europejskie w tym tygodniu

Zobacz transmisje z sesji plenarnej. Początek o godzinie 15