PE: Więcej polityki społecznej to mniej dzieci w biedzie

Sytuacja po zamachach w Paryżu, walka z radykalizmem i współpraca między państwami w zwalczaniu terroryzmu to główne punkty rozpoczynającej się sesji plenarnej PE. Obrady potrwają do 26 listopada.

Tylko jeden proc. dzieci do trzeciego roku życia korzysta ze wsparcia opieki społecznej w państwach tzw. nowej Unii. W starych państwach wspólnoty opieką objęta jest jedna trzecia maluchów. Jest tam także mniej dzieci żyjących w ubóstwie niż m.in. w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Litwie, Łotwie, Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Nierówności w pomocy społecznej w obrębie wspólnoty dotyczą m.in. dostępu do mieszkań, wsparcia dla bezrobotnych, opieki w okresie wczesnego dzieciństwa oraz dostępu do edukacji. Na temat zmniejszania różnic socjalnych w ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci posłowie będą rozmawiać we wtorek.

Jak skutecznie walczyć z terroryzmem?

O zamachach w Paryżu posłowie będą dyskutować w środę. Dołączy do nich przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Europosłowie wymienią się opiniami na temat działania policji w związku z atakami oraz o sposobach na walkę z terroryzmem. Powróci kwestia wniosku ustawodawczego dotyczącego danych pasażerów samolotów, negocjowanego obecnie przez Radę Europejską, Komisję i Parlament.

Oprócz tego, posłowie będą debatować nad usprawnieniem systemu przekazywania informacji między krajami, przeciwdziałaniem finansowania terroryzmu oraz na temat walki z handlem bronią.

Infolinia na radykałów

Ponad 5 tys. Europejczyków przyłączyło się do organizacji terrorystycznych i innych formacji wojskowych, głównie do Państwa Islamskiego oraz Frontu Obrony Ludności Lewantu.

Parlament Europejski zajmie się projektem rezolucji w sprawie zapobiegania dalszej radykalizacji Europejczyków i rekrutowania ich przez organizacje terrorystyczne. Posłowie apelują w rezolucji do Komisji o „priorytetowe opracowanie planu działania na rzecz realizacji i oceny unijnej strategii mającej na celu zwalczanie radykalizacji i werbowania przez terrorystów”. Zalecają sporządzenie czarnej listy europejskich dżihadystów i osób podejrzanych o terroryzm.

Posłowie proponują także utworzenie infolinii, na którą będą mogli dzwonić bliscy osób, które planują wyjechać z Europy, by przyłączyć się do terrorystów, oraz zamrażanie kont osobom powracającym do Unii, co do których jest podejrzenie, że mogły się zradykalizować.

Międzynarodowe firmy zapłacą podatki w Unii?

Czy państwa członkowskie nałożą na międzynarodowe koncerny obowiązek sprawozdawczości z działań w poszczególnych krajach? Posłowie będą głosować nad rezolucją w tej sprawie w środę.

Oprócz tego posłowie będą debatować nad wprowadzeniem wspólnej podstawy podatkowej dla firm oraz nad przejrzystością umów zawieranych między firmami a państwami Unii. Przygotowana rezolucja opiera się na założeniu, że międzynarodowe przedsiębiorstwa powinny płacić podatki tam, gdzie tworzona jest ich wartość.

Ostatnie głosowanie nad budżetem na rok 2016

Posłowie wynegocjowali zwiększenie nakładów m.in. na pomoc dla krajów najbardziej dotkniętych kryzysem migracyjnym, na pomoc humanitarną, programy Horyzont 2020 i Erasmus+.

Zobacz, ile środków dostała Polska w budżecie na 2014 r. http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141202IFG82334/html/EU-budget-explained-expenditure-and-contribution-by-member-state

LUX 2015. Najlepsze kino według PE

Przewodniczący PE Martin Schulz wręczy nagrodę filmową LUX 2015. Wyróżnienie promuje europejskie kino i wartości, ma pobudzać debatę o ważnych społecznych problemach.

 

 

W tegorocznym finale nominowane są trzy produkcje: „Mediterranea” (reż. Jonas Carpignano; Włochy, USA, Niemcy, Francja, Katar), „Mustang” (reż. Deniz Gamze; Francja, Niemcy, Turcja, Katar) oraz „Lekcja” (reż. Kristina Grozeva Petar Valchanov; Bułgaria, Grecja). Każdy z tych filmów zostanie przetłumaczony na oficjalne języki Unii na koszt PE, a zwycięski — dodatkowo dostosowany do potrzeb osób niedosłyszących i niedowidzących. W ubiegłym roku nagrodę tę otrzymała „Ida” Pawła Pawlikowskiego.

Specjalne przemówienie wygłosi prezydent Włoch Sergio Mattarella. Będzie to jego pierwsze wystąpienie w Parlamencie Europejskim.