PE: zbliża się rezolucja o Polsce

Nieoficjalnie wiadomo, że posłowie wezwą w niej polski rząd do publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz do poszanowania marcowej opinii Komisji Weneckiej.

We wtorek europosłowie będą debatować na temat praworządności w Polsce, a w środę przegłosują w tej sprawie rezolucję. Znajdzie się w niej podsumowanie styczniowej debaty w PE z udziałem premier Beaty Szydło oraz ostatniej wizyty wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa w Polsce. Na stronach PE nie ma jeszcze treści rezolucji, jednak nieoficjalnie wiadomo, posłowie wezwą w niej polski rząd do publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz do poszanowania marcowej opinii Komisji Weneckiej.

Opinia Komisji Weneckiej

Decyzja o przyjęciu rezolucji na tym posiedzeniu zapadła w ostatni czwartek na spotkaniu przewodniczących frakcji europarlamentu. Porozumienie w tej sprawie zawarły dwie największe frakcje: Europejska Partia Ludowa (EPL) oraz Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D).

– Musi być przynajmniej dostępny jakiś tekst, który sprawę naświetla z drugiej strony – komentował Ryszard Legutko (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, PiS) w TVN24. Powiedział, że własny projekt rezolucji mogą napisać posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Wojciechowski bez poparcia komisji budżetowej

Parlament Europejski zaopiniuje sześciu kandydatów na członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (powołuje ich na sześcioletnią kadencję Rada Europejska). ETO kontroluje wykorzystywanie środków unijnych, dochody i wydatki Unii oraz osoby i instytucje, które nimi zarządzają. W Trybunale zasiada 28 członków.

Kandydatów przesłuchała już komisja budżetowa PE; wśród nich europosła Janusza Wojciechowskiego (EKR, PiS), który dostał negatywną opinię (podobnie jak kandydaci z Malty i Słowacji). W tajnym głosowaniu za kandydaturą Wojciechowskiego opowiedziało się 9 eurodeputowanych, przeciw było 12, a 5 wstrzymało się od głosu.

Przeciwnicy Wojciechowskiego zwracali uwagę, że nie ma on wystarczającego doświadczenia zawodowego, by objąć funkcję i że może być stronniczy. Podczas przesłuchania został zapytany o stosunek do opinii Komisji Weneckiej w sprawie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jednak nie udzielił odpowiedzi. Tłumaczył, że jest to wewnętrzna sprawa Polski.

Wojciechowski zapewniał członków komisji budżetowej, że po ewentualnym wyborze do ETO zakończy polityczną aktywność. – Byłem już sprawdzany w takiej sytuacji. Byłem niezależnym sędzią, niezależnym prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Nie będzie z tym problemu – mówił podczas przesłuchania.

Udostępnianie danych o pasażerach

W czwartek posłowie zagłosują w sprawie unijnego systemu przekazywania danych dotyczących lotów pasażerów linii lotniczych (PNR). Są to m.in. daty podróży, trasy przelotów, adres, telefon, informacje o bagażu przekazywane przez pasażera podczas rezerwacji lotów i odpraw na lotnisku. Zbieranie tych informacji na poziomie Unii ułatwi identyfikację osób podejrzanych o terroryzm lub inne ciężkie przestępstwa.

– Stanowisko rządu Prawa i Sprawiedliwości jest konsekwentne. PNR już dawno powinien być wdrożony. Wszystkie regulacje, które poprawiają bezpieczeństwo, powinny być wdrożone – mówił szef MSWiA Mariusz Błaszczak po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli, w których zginęły 32 osoby i trzech zamachowców samobójców, a ponad 316 osób zostało rannych.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej linie lotnicze będą miały obowiązek przekazywania informacji o pasażerach latających z krajów spoza Unii do krajów członkowskich odpowiednim służbom na ich terytorium. Dane będą przechowywane od czterech do pięciu lat w zależności od sprawy; będą analizowane na poziomie krajów, które zostaną zobowiązane do informowania innych członków Unii o możliwym zagrożeniu.

Prace nad PNR trwają już od kilku lat, a ostateczna wersja systemu została uzgodniona pod koniec 2015 r. Teraz czeka na zatwierdzenie przez Radę UE i PE. Część państw (np. Wielka Brytania) już wprowadziło przepisy dotyczące działania systemu, nie ma jednak regulacji na poziomie europejskim.

Minimalny 15-proc. VAT do końca 2018 r.

Z końcem 2015 r. przestały obowiązywać przepisy z 1993 r., które wprowadziły na terenie Unii minimalną stawkę podstawową podatku VAT w wysokości 15 proc. Komisja Europejska wystąpiła z propozycją ich przedłużenia do końca 2018 r. Do tego czasu ma podjąć prace nad zmianami w naliczaniu podatku od towarów i usług. Urzędnicy Komisji chcą ograniczyć jego wyłudzanie. Poseł sprawozdawca: Peter Simon (S&D) z Niemiec.

Z marcowego sprawozdania komisji kontroli budżetowej PE za 2014 r. dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii dowiedzieliśmy się, że w połowie państw członkowskich średnia utrata wpływów z podatku VAT przekraczała 15 proc.

Jak dotąd przepisy o minimalnym VAT-cie przedłużano pięciokrotnie.

Z powodu niedawnej publikacji wyników międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego "Panamskie papiery" w europarlamencie odbędzie się debata, która ma dać odpowiedź na pytanie, czy w Unii działają regulacje zapobiegające unikaniu opodatkowania i praniu pieniędzy.

Do wiedzy o działaniu Unii przyznaje się 71 proc. Polaków

Komisja kultury i edukacji PE przygotowała sprawozdanie dotyczące nauki o Unii w szkołach (w dokumencie czytamy, że wiedza o Unii jest „kluczem do wzajemnego zrozumienia, życia razem w pokoju, tolerancji i solidarności”).

Poziom edukacji jest różny w różnych krajach. Posłowie proponują, by Dom Historii Europejskiej (instytucja powołana przez PE, której celem jest przybliżanie historii Europy i integracji europejskiej) przygotował jednolity program nauczania o Unii. Poseł sprawozdawca: członek S&D z Rumunii, Damian Drăghici.

W badaniach Eurobarometru 54 proc. Europejczyków deklaruje, że wie jak działa Unia Europejska, a 44 proc., że nie wie. W Polsce do tej wiedzy przyznaje się 71 proc. ankietowanych.

Erasmus+ nie tylko dla studentów

Hiszpański poseł Ernest Maragall przedstawi sprawozdanie o programie Erasmus+ i innych narzędziach wspomagania mobilności podczas kształcenia i szkolenia zawodowego. Komisja kultury i edukacji PE apeluje, by przy tworzeniu ofert dla uczestników Erasmusa aktywny udział wzięli przedstawiciele sektora biznesowego – izby handlowe, rzemieślnicze itp. Dzięki temu oferty będą bardziej praktyczne dla studentów, bo dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Posłowie zauważają, że program Erasmus+ jest postrzegany wyłącznie w kategoriach wyjazdów dla studentów. Tymczasem mogą z niego korzystać również dorośli czy osoby kształcące się zawodowo. Cały program ma pomóc zwalczyć bezrobocie wśród młodych, zwiększyć ich mobilność oraz wypromować nawyk uczenia się przez całe życie.

Więcej swobody na kolei

We wtorek na sali plenarnej odbędzie się cykl debat dotyczących tzw. czwartego pakietu kolejowego. To zbiór nowych przepisów, które mają regulować transport kolejowy w Europie i zaradzić na jego zróżnicowanie w poszczególnych krajach Unii. 

Każdy kraj ma odrębne systemy techniczne oraz bezpieczeństwa. To utrudnia rozwój przedsiębiorstw na rynku. Firma, która chciałaby wejść na rynek kolejowy i świadczyć usługi transgraniczne, musiałaby uzyskać odpowiednie zezwolenia od kilku różnych organów krajowych i obsługiwać kilka systemów sygnalizacyjnych – jest to bardzo drogie i skomplikowane. Nowe przepisy mają ujednolicić rynek kolejowy, by zwiększyć konkurencyjność i ułatwić transport.

17 proc. Europejczyków zagrożonych ubóstwem

Tamás Meszerics, węgierski poseł i członek frakcji Zieloni, przedstawi sprawozdanie dotyczące przeciwdziałania ubóstwu. W 2013 r. blisko 17 proc. mieszkańców Unii było nim zagrożonych (po uwzględnieniu uzyskanych świadczeń socjalnych).

W 2014 r. 12 proc. nie było w stanie ogrzać swoich domów, a 16 proc. mieszkało w budynkach z przeciekającymi dachami i wilgotnymi ścianami. Dlatego posłowie apelują o zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego obywateli w państwach członkowskich.

Europejczycy mają także problem z opłacaniem rachunków: w 2015 r. 10 proc. zalegało z opłatami za media. Z tego wynika odezwa do państw członkowskich, by prowadziły skuteczniejszą politykę socjalną oraz rozsądnie wydawały pieniądze z funduszy strukturalnych.

Zobacz najnowsze