PE: Zgłoszono 16 tys. nadużyć na 3,24 mld euro

W poniedziałek o 17 zaczęło się posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego, które potrwa do czwartku. Dziś wieczorem posłowie wysłuchają m.in. sprawozdania Komisji Kontroli Budżetowej za 2014 r. dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii. Przedstawi je węgierski europoseł Benedek Jávor (Zieloni).

Czego się dowiadujemy ze sprawozdania? W 2014 r. zgłoszono ponad 16 tys. nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi (o 48 proc. więcej niż rok wcześniej), które łącznie wyniosły blisko 3,24 mld euro (o 36 proc. więcej niż w 2013 r.). W połowie państw członkowskich średnia utrata wpływów z podatku VAT w 2014 r. przekraczała 15 proc.

Nieprawidłowości mogą zgłaszać przedstawiciele państwa członkowskiego lub osoby prywatne. W 2014 r. wzrosła liczba informacji napływających z sektora publicznego. Inaczej w Polsce, gdzie na 52 zgłoszenia o występowaniu nieprawidłowości aż 50 pochodziło od osób prywatnych.

Najwięcej nadużyć finansowych odnotowano w sektorze rozwoju obszarów wiejskich. Prawie trzy czwarte z nich odnotowano w czterech krajach: na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce i Rumunii.

wykres_OLAF.png

Wykres: źródło informacji o nadużyciach finansowych zgłaszanych do
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w 2014 r. Źródło (PDF)

Raport Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Ponad połowa ubiegających się o azyl w Unii w 2016 to kobiety z dziećmi

We wtorek wypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Europarlamentarzyści będą rozmawiać o ich sytuacji w obozach dla uchodźców. Posłanka z Wielkiej Brytanii Mary Honeyball (S&D), członkini Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, przedstawi sprawozdanie o sytuacji kobiet uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w Unii (rocznie to blisko 20 tys. kobiet i dziewcząt z krajów, w których praktykowane jest okaleczanie żeńskich narządów płciowych; prawie trzy czwarte z nich doświadczyło okaleczenia).

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca uwagę, że kobiety przybywające do Unii uciekają z krajów, które nie uznają praw kobiet i tolerują przemoc wobec nich oraz akceptują np. przedwczesne małżeństwa. Posłowie z komisji podkreślają, że uchodźczynie z takich krajów należy objąć szczególną ochroną, bo ich ewentualny powrót do ojczyzny może wiązać się z zagrożeniem zdrowia lub życia. Chcą oddzielenia samotnych kobiet z dziećmi od mężczyzn w obozach dla uchodźców, zapewnienia im opieki sanitarnej oraz tłumaczek.

Odbędzie się także debata plenarna z Filippo Grandim, wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców.

Więcej pieniędzy na dożywianie dzieci

Parlamentarna Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce, aby Komisja Europejska rozwinęła programy dożywiania dzieci między 6. a 10. rokiem życia. Na darmowe owoce, warzywa i mleko w ciągu jednego roku szkolnego ma zostać przeznaczonych 250 mln euro (o 20 mln więcej niż obecnie). Państwa członkowskie będą mogły wydać te pieniądze również na zdrowe produkty regionalne np. oliwki czy miód. Sprawozdanie na ten temat przedstawi belgijski europarlamentarzysta Marc Tarabella (S&D).

Unijny program darmowego mleka dla dzieci został wprowadzony w 1977 r. Od 2006 r. uczniowie dostają także owoce.

Łatwiejsze porównywanie cen w Europie

Komisja Gospodarcza i Monetarna w PE (ECON) opracowała wniosek, który ma na celu ujednolicenie zasad tworzenia i rozpowszechniania zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP, służy do pomiaru inflacji) oraz wskaźnika cen mieszkań i domów w całej Unii. Przedstawi go włoski poseł Roberto Gualtieri (SDD).

– HICP stanowi miarę inflacji wykorzystywaną przy określaniu wartości takich jak ceny wynajmu, pensje, stopy procentowe, dlatego należy zadbać, by statystyki te były obiektywne, bezstronne i porównywalne we wszystkich państwach członkowskich – komentuje europoseł Dariusz Rosati (PO, EPL), członek komisji ECON. Kraje Unii będą zobowiązane do comiesięcznego publikowania wymienionych wskaźników, a Eurostat będzie czuwał nad sposobem ich wyliczania. – Rozporządzenie nie ma wpływu na polski porządek prawny – dodaje Rosati.

Posłanka Danuta Hübner (PO, EPL), przedstawi we wtorek sprawozdanie na temat porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa w Unii, bardziej przejrzystego i otwartego na konsultacje.

Jak skuteczniej zapobiegać chorobom przenoszonym przez zwierzęta?

Posłowie będą debatować o nowych przepisach o ochronie zwierząt, które zostały nieformalnie uzgodnione wraz z ministrami w czerwcu 2015 r. Powstanie pierwszy akt prawny łączący kwestie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Regulacja określi obowiązki właścicieli zwierząt domowych, ograniczające przenoszenie przez nie chorób (m.in. właściciele nie będą mogli podróżować z więcej niż pięcioma zwierzętami, chyba że będą one jechały na różnego typu konkursy itp. wydarzenia).

Wszyscy hodowcy oraz sprzedawcy zwierząt będą musieli zostać zarejestrowani. Gdy prawo wejdzie w życie, państwa członkowskie będą mogły stworzyć krajowe bazy danych zwierząt domowych. Projekt rezolucji w tej sprawie przedstawi szwedzki poseł Jasenko Selimović (ALDE).

Zobacz najnowsze