Pierwsze głosowania polskich europosłów

Po wakacyjnej przerwie odbyła się pierwsza sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Europosłowie wyrazili zgodę na ratyfikację umowy o stowarzyszeniu z Ukrainą. Jest to pierwsze tego typu porozumienie z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Zgodę na podjęcie uchwały przeprowadzono 535 głosami za, 127 przeciw i 35 wstrzymującymi się. W tej strategicznie ważnej dla polskiej polityki sprawie nasi eurodeputowani z PO, PSL (Europejska Partia Ludowa) oraz PiS (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) solidarnie poparli dokument. Z 51 polskich europosłów tylko jeden – Adam Gierek SLD/UP (Socjaliści i Demokraci) – wstrzymał się od głosu. Pozostali socjaliści, podobnie jak cała frakcja, głosowała za ratyfikacją umowy. Przeciw ratyfikacji umowy o stowarzyszeniu z Ukrainą głosowali jedyni czterej niezrzeszeni eurodeputowani z Kongresu Nowej Prawicy.

PE przyjął z zadowoleniem porozumienie o zawieszeniu broni zawarte w Mińsku

 
Projekt rezolucji krytykującej wojska rosyjskie i separatystów za naruszanie porozumienia przedstawił europoseł PO/EPL Jacek Saryusz-Wolski. Przypomniał, że społeczność międzynarodowa nie uznaje aneksji Krymu i Sewastopola. Zgodę na podjęcie rezolucji przeprowadzono 336 głosami za, 254 przeciw i 41 wstrzymującymi się. Europosłowie PO, PSL i PiS opowiedzieli się za rezolucją. Od głosu znów wstrzymał się Adam Gierek. Tym samym po raz kolejny zagłosował inaczej niż jego frakcja. W kontrze pozostali posłowie KNP, którzy zagłosowali przeciw.
 

Europosłowie głosowali również nad przyjęciem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)

 
EFG został ustanowiony w 2006 r. w celu udzielania wsparcia osobom objętym masowymi zwolnieniami, wynikającymi ze spowodowanych globalizacją poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu lub w wyniku światowych kryzysów finansowych i gospodarczych. Celem działań finansowanych ze środków EFG jest zapewnienie, by jak najwięcej osób uczestniczących w tych działaniach znalazło trwałe zatrudnienie.
Sprawozdanie składało się z osobno przegłosowywanych części dotyczących sytuacji bezrobotnych w kilku krajach: Grecji, Rumunii, Holandii oraz Hiszpanii (regiony: Aragonii oraz Leonu i Kastylii).
 
Grecja. Udzieleni pomocy poparło 624 członków PE, 69 było przeciwko a 11 się wstrzymało. Spośród polskich europosłów z chadeków (EPL) wszyscy z wyjątkiem nieobecnej Róży Thun głosowali zgodnie z ogólnym stanowiskiem frakcji, a więc poparli raport. Podobne stanowisko zajęli członkowie S&D. We frakcji EKR deputowani, z wyjątkiem Mirosława Piotrowskiego (wstrzymał się), głosowali za. Co ciekawe, zagłosowali oni przeciwnie niż większość Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.  
 
Rumunia. Poparcia dokumentowi udzieliło 614 deputowanych, 71 było za odrzuceniem raportu, 16 wstrzymało się zaś od głosu. Sprawę Rumuni poparli wszyscy polscy europosłowie EPL. Podobnie głosowali członkowie frakcji S&D. Dwóch członków frakcji EKR wstrzymało się od głosu, pozostali opowiedzieli się za, pozostając w opozycji do swojej frakcji.
 
Holandia. Za oddało głos 602 europosłów, 70 było przeciwnego zdania, a 30 wstrzymało się od głosu. Członkowie EPL wsparli raport. Aprobatę wyrazili także członkowie S&D. Polscy posłowie obydwu frakcji głosowali zgodnie z frakcją. Wśród członków EKiR głosy były już zróżnicowane. Większość frakcji chciała odrzucić sprawozdanie, tak też zagłosowali: Stanisław Ożóg i Kosma Złotowski. Za raportem opowiedział się Zdzisław Krasnodębski, pozostali zaś wstrzymali się od głosu.
 
Hiszpania: Aragonia. Raport poparło 618 członków PE, 71 było przeciwko, a 11 się wstrzymało. EPL oraz S&D poparli raport. Sprawozdania nie poparł Kosma Złotowski, za głosował Stanisław Ożóg (EKR).  
 
Leon i Kastylia. I w tym wypadku EPL oraz S&D zgodzili się na przyjęcie sprawozdania. Większość polskiej części frakcji EKR poparła raport – niezgodnie z linią swojej rodziny politycznej. Mirosław Piotrowski wstrzymał się od głosu.
 

Przedstawiciele KNP w wypadku każdego z krajów byli przeciwko

 
W głosowania polskich eurodeputowanych na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego zarysowuje się kilka ciekawych tendencji. Członkowie EPL (PO i PSL) w przeważającej większości opowiadają się za linią wytyczoną przez frakcję. Podobnie postępują deputowani z ramienia Socjalistów i Demokratów (SLD-UP). Najwięcej różnic jest we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (PiS, Prawica Rzeczpospolitej). Posłowie niezrzeszeni (Kongres Nowej Prawicy), zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami lidera, w większości spraw wyrażają swój przeciw.
 
W Parlamencie Europejskim zasiada 751 posłów. Polska ma w owej izbie 51 przedstawicieli.
 
Dane o głosowaniach w PE: VoteWatch.eu
 
 
 
 

Zobacz najnowsze