Po wyborach do PE do Sejmu wchodzi 16 nowych posłów

W 51-osobowej polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim 22 eurodeputowanych z lat 2009-2014 otrzymało mandat na kolejną kadencję. Wraz z nimi do Brukseli pojedzie 16 dotychczasowych posłów na Sejm (dwóch z nich to ministrowie), 2 senatorów oraz marszałek Lubelszczyzny. 10 nowo wybranych osób nie pełniło w momencie wyboru tego typu funkcji – sprawdził serwis MamPrawoWiedziec.pl

Wśród europarlamentarzystów, którzy będą kontynuować pracę w kolejnej kadencji znalazło się 9 posłów PO (m.in. Jerzy Buzek, Róża Thun, Danuta Hübner), 6 posłów PiS (w tym Ryszard Czarnecki, Marek Gróbarczyk, Ryszard Legutko), 4 z SLD (m.in Lidia Geringer, Bogusław Liberadzki) oraz 4 z PSL (m.in. Jarosław Kalinowski i Andrzej Grzyb). Kongres Nowej Prawicy w Brukseli będzie debiutował.

16 posłów spośród 51 nowo wybranych zwolni miejsce w Sejmie. Do Parlamentu Europejskiego przeniesie się 8 osób z PiS, 7 z PO i jedna posłanka z SLD (m.in.: Julia Pitera, Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka z PO, Andrzej Duda, Anna Fotyga z PiS oraz Krystyna Łybacka z SLD).

Miejsca deputowanych brukselskich mogą zająć osoby, które uzyskały kolejną najwyższą liczbę głosów w wyborach w 2011 r. Piterę może zastąpić Beata Rusinowska, Rosatiego – Andrzej Smirnow, Kudrycką – Aleksander Sosna, Fotygę – Kazimierz Smoliński. Miejsce posła Kosmy Złotowskiego w Sejmie zajmie Piotr Król, radny Bydgoszczy, na którego miejsce wejdzie z kolei Łukasz Schreiber.

Do Brukseli dostało się także dwoje senatorów Prawa i Sprawiedliwości: Bolesław Piecha i Beata Gosiewska. W przypadku wyższej izby parlamentu oznacza to, że będą się musiały odbyć wybory uzupełniające. Dla Piechy to kolejna zmiana mandatu w tej kadencji: w 2011 został wybrany na posła, w 2013 zmienił mandat na senatorski, a po roku, miesiącu i jednym dniu został posłem do PE.

Eurodeputowanym został również minister kultury, Bogdan Zdrojewski, który kandydował z pierwszego miejsca z okręgu dolnośląskiego-opolskiego oraz pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz z Wielkopolski. Na ich miejsce Donald Tusk będzie musiał powołać nowe osoby. Ponieważ Zdrojewski i Kozłowska-Rajewicz byli też posłami, jego miejsce na Wiejskiej zajmie Aldona Młyńczak, na miejsce Kozłowskiej-Rajewicz wejdzie Michał Stuligrosz.

Nowy europoseł PSL Krzysztof Hetman zrezygnuje z funkcji marszałka województwa lubelskiego. Nie jest to funkcja publicznie wybieralna, więc jego następcę wyłoni sejmik województwa bezwzględną większością głosów.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy ponownie otrzymali mandat

1.
Jerzy Buzek
Platforma Obywatelska
2.
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Platforma Obywatelska
3.
Danuta Hübner
Platforma Obywatelska
4.
Danuta Jazłowiecka
Platforma Obywatelska
5.
Elżbieta Łukacijewska
Platforma Obywatelska
6.
Jan Olbrycht
Platforma Obywatelska
7.
Jacek Saryusz-Wolski
Platforma Obywatelska
8.
Jarosław Wałęsa
Platforma Obywatelska
9.
Tadeusz Zwiefka
Platforma Obywatelska
10.
Ryszard Czarnecki
Prawo i Sprawiedliwość
11.
Marek Gróbarczyk
Prawo i Sprawiedliwość
12.
Ryszard Legutko
Prawo i Sprawiedliwość
13.
Mirosław Piotrowski
Prawo i Sprawiedliwość
14.
Tomasz Poręba
Prawo i Sprawiedliwość
15.
Janusz Wojciechowski
Prawo i Sprawiedliwość
16.
Jarosław Kalinowski
Polskie Stronnictwo Ludowe
17.
Andrzej Grzyb
Polskie Stronnictwo Ludowe
18.
Czesław Siekierski
Polskie Stronnictwo Ludowe
19.
Janusz Zemke
Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
20.
Adam Gierek
Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
21.
Lidia Geringer de Oedenberg
Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
22.
Bogusław Liberadzki
Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy zwalniają mandat posła na Sejm
1.
Barbara Kudrycka
Platforma Obywatelska
2.
Julia Pitera
Platforma Obywatelska
3.
Marek Plura
Platforma Obywatelska
4.
Dariusz Rosati
Platforma Obywatelska
5.
Adam Szejnfeld
Platforma Obywatelska
6.
Andrzej Duda
Prawo i Sprawiedliwość
7.
Anna Fotyga
Prawo i Sprawiedliwość
8.
Dawid Jackiewicz
Prawo i Sprawiedliwość
9.
Zbigniew Kuźmiuk
Prawo i Sprawiedliwość
10.
Stanisław Ożóg
Prawo i Sprawiedliwość
11.
Kazimierz Ujazdowski
Prawo i Sprawiedliwość
12.
Jadwiga Wiśniewska
Prawo i Sprawiedliwość
13.
Kosma Złotowski
Prawo i Sprawiedliwość
14.
Krystyna Łybacka
Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy zwalniają mandat posła na Sejm oraz tekę ministra

1.
Agnieszka Kozłowska - Rajewicz
Platforma Obywatelska
2.
Bogdan Zdrojewski
Platforma Obywatelska

Posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy zwalniają mandat senatora
1.
Beata Gosiewska
Prawo i Sprawiedliwość
2.
Bolesław Piecha
Prawo i Sprawiedliwość

Posłeł do Parlamentu Europejskiego, który zwalnia funkcję marszałka województwa lubelskiego
1.
Krzysztof Hetman
Polskie Stronnictwo Ludowe
 

10 nowo wybranych osób nie pełniło w momencie wyboru funkcji 
1.
Michał Marusik
Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
2.
Stanisław Żółtek
Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
3.
Janusz Korwin-Mikke
Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
4.
Robert Iwaszkiewicz
Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
5.
Michał Boni
Platforma Obywatelska
6.
Janusz Lewandowski
Platforma Obywatelska
7.
Bogdan Wenta
Platforma Obywatelska
8.
Marek Jurek
Prawo i Sprawiedliwość
9.
Karol Karski
Prawo i Sprawiedliwość
10.
Zdzisław Krasnodębski
Prawo i Sprawiedliwość

Zobacz najnowsze