Polskie cele w Unii Europejskiej - poglądy parlamentarzystów

Kilka dni przed IX rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej serwis MamPrawoWiedziec.pl podsumowuje cele stawiane przez parlamentarzystów na początku kadencji w ramach polityki europejskiej.

Cele strategiczne definiowane przez posłów i senatorów, nie różnią się znacząco między poszczególnymi klubami. Większość postulatów polityków, niezależnie od ich przynależności partyjnej, dotyczy budżetu unijnego, polityki energetycznej i rozwojowej a także polityki wschodniej UE. Można wyróżnić też kilka celów, które są charakterystyczne tylko dla danego klubu parlamentarnego, były one jednak wskazywane przez niewielkie grupy deputowanych.
W badaniu kwestionariuszowym przeprowadzonym na przełomie 2011 i 2012 roku poprosiliśmy parlamentarzystów o wybranie głównych obszarów działalności politycznej w nadchodzącej kadencji. Spośród 151 deputowanych, którzy odpowiedzieli na nasze pytania, 38 parlamentarzystów, (3 senatorów i 35 posłów), wskazało sprawy europejskie jako przedmiot swoich zainteresowań politycznych i planowanej pracy w parlamencie.
Główny obszar działalności w parlamencie: sprawy europejskie
Klub
Liczba parlamentarzystów
PO
20
RP
8
PiS
5
PSL
0
SLD
3
SP
1
N
1
Ogółem
38
 
Spośród 35 posłów, którzy deklarowali chęć zajmowania się polityką europejską, w Komisji ds. Unii Europejskiej zasiada 14 posłów. Jednocześnie 2 posłów (Tadeusz Arkit i Cezary Tomczak z PO), wypełniając kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl nie planowało pracy w obszarze polityki europejskiej, a teraz zasiadają w komisji zajmującej się tym tematem.
Osoby, które zdecydowały się upublicznić swoje poglądy odnośnie polityki europejskiej, poprosiliśmy o wskazania 3 głównych celów strategicznych dla Polski w tej dziedzinie.
 
Badani parlamentarzyści okazali się w tej kwestii wyjątkowo zgodni. Celami strategicznymi, proponowanymi przez parlamentarzystów ze wszystkich ugrupowań, było wynegocjowanie korzystnego budżetu na lata 2014-2020 oraz zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego. W każdym klubie znaleźli się też deputowani zainteresowaniem polityką wschodnią. Podtrzymanie i rozwijanie polityki spójności to cele wskazywane przez parlamentarzystów PO, PiS i RP.
 
Oprócz postulatów wymienianych przez przedstawicieli wszystkich partii, wyróżniliśmy także niewielką grupę celów, które są charakterystyczne tylko dla jednej partii.
 
Dla parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej szczególnie istotne są kwestie związane z umacnianiem pozycji Polski w Unii oraz dyscypliną finansową w UE. PO jako jedyny klub za cel strategiczny uznaje zwalczanie skutków kryzysu gospodarczego. Można wnioskować, że jako partia rządząca, PO najboleśniej będzie odczuwać dalsze pogłębianie się kryzysu gospodarczego. Dla członków Platformy Obywatelskiej ważne jest umacnianie pozycji Polski w strukturach unijnych, głównie „Wejście do grupy państw decydujących o sytuacji gospodarczej Unii…”, jak postuluje m.in. Robert Tyszkiewicz.
 
Posłowie PiS, Jarosław Sellin i Witold Waszczykowski, jako cel strategiczny wymienili także wzmacnianie pozycji Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Wanda Nowicka (wtedy w RP) oraz Piotr Chmielowski z Ruchu Palikota jako jedyni posłowie za cel strategiczny uznali implementację postanowień Karty Praw Podstawowych. 


Źródła:
mamprawowiedziec.pl