Posłowie powinni przyciągać cudzoziemców

Parlamentarzyści powtarzają zasłyszane slogany, nie rozumieją mechanizmów migracji, nie mają wiedzy o państwach pochodzenia uchodźców, nie znają przepisów polskiego czy unijnego prawa.

Parlamentarzyści Sejmu VII kadencji w zasadzie nie interesowali się problematyką migracji do Polski. Dla przykładu, uchwalenie w 2013 r. przez parlament ważnego aktu prawnego, jakim była ustawa o cudzoziemcach, nie spowodowało w zasadzie głębszej debaty w żadnej z izb. Ton dyskusjom nadawał rząd, który na posiedzeniach komisji czy podkomisji merytorycznie obradujących nad treścią poszczególnych przepisów prowadził rozmowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Parlamentarzyści pozostawali jedynie obserwatorami tych debat. Nie mieli własnego zdania w zdecydowanej większości przypadków.

Zauważyć można także niewielki poziom wiedzy polskich posłów i posłanek oraz senatorów i senatorek odnośnie do zagadnienia migracji. Mylone są instytucje, wymiennie używane są pojęcia „migrant ekonomiczny” i „uchodźca”, brak jest zrozumienia dla obowiązków państwa dotyczących przyjmowania uchodźców. Niestety ten brak wiedzy nie przeszkadza wielu politykom w zabieraniu głosu w toczącej się obecnie debacie nad rozdzieleniem napływających migrantów między państwa członkowskie Unii.

Szkoda, że są to głosy niemerytoryczne i boli, że często jest w nich tyle niechęci, a czasem wręcz nienawiści. Widać, że politycy powtarzają jedynie zasłyszane slogany, nie rozumieją mechanizmów migracji, nie mają wiedzy o państwach pochodzenia uchodźców, nie znają przepisów polskiego czy unijnego prawa.

W związku ze zmieniającą się demografią i starzeniem się polskiego społeczeństwa debata o przyjmowaniu imigrantów będzie musiała się odbyć stosunkowo szybko. Im szybciej, tym lepiej. Powinna ona skupić się na tym, jak przyciągnąć do Polski cudzoziemców oraz jak wspierać ich integrowanie się w naszym kraju.

Merytoryczny i wolny od demagogii oraz uprzedzeń poziom tej debaty to wyzwanie dla następnego parlamentu.

Witold Klaus – prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, dr nauk prawnych, kryminolog, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, laureat Społecznego Nobla 2008

 

Dziś setne posiedzenie Sejmu. Będzie poświęcone kryzysowi migracyjnemu w Europie. Dane z działalności posłów – ze stron...

Posted by MamPrawoWiedziec.pl on 16 września 2015

Zobacz najnowsze