Radom ma prawo wiedzieć! Podsumowanie

Na zakończenie działań w Radomiu podsumowanie obrazkowe i relacje z dwóch debat internetowych.

Działania realizowała Grupa ZMIANA w ramach zadania Głosuj świadomie! akcji Masz głos, masz wybór.
 

 
Za nami dwie debaty internetowe kandydatów do Rady Miasta. Podczas debaty kandydatów z okręgu nr 1 (Jerzy Zawodnik/PO, Robert Fiszer/PiS, Rafał Dziewięcki/KNP, Patryk Fajdek/Wolny Radom, Mariusz Fogiel/Radomianie Razem) dominowały tematy ogólnomiejskie. Wszyscy (prócz radnego Fiszera) negatywnie odnieśli się do teraźniejszego sposobu funkcjonowania Straży Miejskiej podnoszą niebezpieczne wchodzenie w kompetencje policji oraz nastawienie na zysk z mandatów. Robert Fiszer bronił strażników podając pokaźne statystyki dotyczące interwencji porządkowych, ekologicznych i związanych z ruchem drogowym.

 


RELACJA VIDEO Z DEBATY: https://www.youtube.com/watch?v=v50xKx5SKkw

Mariusz Fogiel (Radomianie Razem/Marzena Wróbel) podkreślał ważność budowy trasy NS, która odciążyłaby centrum miasta z ruchu kołowego. Wg. Fogla tramwaj miejski jest rozwiązaniem przyszłościowym, ale stanowczo nie do wykonania w najbliższym czasie. Rafał Dziewięcki z Kongresu Nowej Prawicy postulował wyłączenie centrum z ruchu samochodowego, budowę parkingów typu PARK&RIDE (dla parkujących bezpłatne przejazdy komunikacją) oraz rozbudowę systemu ścieżek rowerowych. Na problem zaniedbanej estetyki miejskiej odpowiadał wielkopowierzchniowymi muralami. Robert Fiszer z Prawa i Sprawiedliwości skupił się na konkretnym rozwiązaniu ostatniego problemu – uważa, że uchwała Rady Miasta o reklamie, a także silniejszy lobbing krajowy w Sejmie RP pomoże w walce z wszędobylską reklamą. Fiszer wskazuje, że dla poprawy bezpieczeństwa w swoim okręgu będzie zabiegać o zwiększenie jednostek patrolujących i monitoringu. Patryk Fajdek (Wolny Radom) podkreślał fatalny stan ul. Bławatnej, a także problem zbyt drogich cen biletów autobusowych. Wg. niego rozwiązaniem będzie drastyczne obniżenie cen dla osób nieletnich, emerytów i bezrobotnych oraz rozwinięcie alternatywnych środków transportu, np. systemów rowerów miejskich.
 
Internetowe spotkanie z kandydatami z okręgu nr 4 (Mateusz Tyczyński/PO, Kazimierz Woźniak/Radomianie Razem, Leszek Syta/Wolny Radom, Mateusz Warchoł/SLD, Piotr Sztuka/PiS, Marcin Nazimek/KNP) było mocno nastawione na sprawy lokalne dotykające bezpośrednio mieszkańców okręgu.
RELACJA VIDEO Z DEBATY: https://www.youtube.com/watch?v=lS24dCGuc30
 
 
Mateusz Tyczyński z Platformy Obywatelskiej wprowadził nowy, autorski pomysł biletów komunikacji miejskiej za 1 zł w obrębie strefy płatnego parkowania, tak aby zachęcić kierowców do przesiadania się w autobusy. Podkreślił swoje starania o budowę nowych przejść dla pieszych, rozbudowę ścieżek rowerowych, a także biegowych i ciągów pieszych. Kazimierz Woźniak z Komitetu Wyborców Marzeny Wróbel uważa, że system drogowy w jego okręgu jest „znośny”, należy jednak poprawić przepustowość zatłoczonej ulicy Wernera. Warto też poprawić jakość ulic gruntowych, a z perspektywy pracownika spółdzielni i mieszkańca osiedla podkreślił ważność małych parków i terenów zielonych. Marcin Nazimek (KNP) jest przeciwny rozbudowie ścieżek rowerowych kosztem ulic, a pomysł na tramwaj miejski nazywa „fanaberią”. Chciałby także sprywatyzować MPK oraz MZDIK. Leszek Syta z Wolnego Radomia wyszedł z inicjatywą wprowadzenie liczników czasu przy sygnalizatorach oraz budowy systemu rowerów miejskich. Mateusz Warchoł z SLD mówił o swoich planach budowy ścieżek rowerowych na osiedlu Michałów. Piotr Sztuka z PiS wskazał problem ulicy Kapturskiej, a pomysł budowy linii tramwajowej uważa za słuszny i udany.
W naszych pierwotnych planach miały odbyć się aż cztery debaty. Niestety za względu na brak zainteresowania kandydatów lub brak możliwości skontaktowania się z nimi (sic!) jesteśmy zmuszenie zakończyć projekt na dwóch spotkaniach.

Zobacz najnowsze