Samochód, autobus, chodnik, ścieżka. Jak poruszasz się po swojej gminie?

Autobusem czy tramwajem? Gmina planuje, organizuje i finansuje transport na swoim terenie.

Ustala trasy, przystanki i rozkład jazdy autobusów, tramwajów lub innych pojazdów, np. metra lub transportu wodnego. Wyznacza standard usług, którego powinni przestrzegać wszyscy przewoźnicy, odpowiada za system informacji dla pasażerów, dba o wprowadzanie ekologicznych środków transportu.

Spacerem, rowerem, samochodem

Gmina zarządza infrastrukturą transportową – buduje i remontuje drogi, decyduje, jak wyglądają chodnik, jezdnia, miejsce postojowe, ścieżka rowerowe i pas zieleni, gdzie znajdzie się podziemne przejścia dla pieszych, a gdzie sygnalizacja świetlna. Gmina może wprowadzić rozwiązania, które faworyzują transport publiczny np. buspasy, opłaty za parkowanie w centrum miasta, darmowe parkingi P+R dla posiadaczy biletów komunikacji miejskiej.

Skąd gmina bierze pieniądze na organizację transportu publicznego?

Transport publiczny gmina finansuje ze sprzedaży biletów i z własnych środków np. z podatków i różnych opłat. Samorząd musi wprowadzić ulgowe bilety m.in. dla dzieci, emerytów i nauczycieli. Zwrot za te ulgi gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Na remont lub budowę drogi gmina może otrzymać dotacje z programów krajowych lub unijnych oraz od innych samorządów np. z budżetu sąsiedniego miasta.

Remonty i rozbudowa dróg powiatowych i wojewódzkich finansowane są z subwencji drogowej wypłacanej samorządom z budżetu państwa.

Jedziesz dalej?

Mieszkańcy muszą czasem dojechać dalej niż do granicy swojej gminy. Korzystają wtedy z transportu organizowanego przez powiat i województwo, za który odpowiadają odpowiednio starosta i marszałek województwa.

Gminy, powiaty i województwa mogą wspólnie tworzyć sieci transportowe np. w ramach związków międzygminnych lub metropolitalnych mogą wprowadzić wspólny bilet dla mieszkańców sąsiadujących ze sobą gmin.

Radni mogą:

 • uchwalić maksymalne ceny biletów na terenie gminy,
 • wprowadzić dodatkowe zniżki lub ulgi np. darmowe bilety dla dzieci i seniorów,
 • głosować nad planem transportowym przygotowanym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta, w którym określą, jak będzie działać transport publiczny w gminie,
 • głosować nad budżetem gminy, w którym przeznacza się środki na remont konkretnej drogi,
 • złożyć wniosek o budowę chodnika lub ścieżki rowerowej,
 • zdecydować, czy przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wytycza się nowe drogi.

Zapytaj kandydatów i kandydatki:

 • Które drogi najpilniej wymagają remontu?
 • Na jakiej linii należy uruchomić nowe połączenie autobusowe?
 • Czy należy rozszerzyć strefę płatnego parkowania w centrum?

Zanim zdecydujesz, na kogo zagłosujesz:

 1. Przygotuj pytanie/pytania, które chcesz zadać kandydatom – pogadaj ze znajomymi, na pewno znajdziesz co najmniej trzy osoby, które mają to samo pytanie, co Ty!
 2. Znajdź kandydatów i napisz do nich na Facebooku lub wyślij maila.
 3. Zadaj pytanie podczas wiecu lub spotkania wyborczego.
 4. Zorganizuj sąsiedzkie spotkanie z kandydatami – przygotujcie zestaw 5 pytań o najważniejsze sprawy w Waszej miejscowości.
 5. Przepytaj kandydatów w swoim mieście – wyślij pytania do kwestionariusza MamPrawoWiedziec.pl (www.MamPrawoWiedziec.pl/kwestionariusz2018).
 6. Podziel się tą informacją z innymi mieszkańcami!

Więcej o tym jak przepytać kandydatów na stronie www.obywatelewwyborach.pl

Wybory samorządowe

21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe, 4 listopada zagłosujemy w II turze.

Na pięcioletnią kadencję wybierzemy wójtów/burmistrzów/prezydentów, radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a w Warszawie również radnych dzielnic.

Głosować będziemy w godz. 7-21 w obwodowych komisjach wyborczych w naszych miejscowościach.

Zobacz najnowsze