Sejm: Co się zmieni w TK i służbie cywilnej?

PiS chce zakończyć spór o Trybunał Konstytucyjny przyjęciem tzw. ustawy naprawczej. Zebrała ona jednak negatywne opinie Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Naczelnej Rady Adwokackiej.

W czwartek 17 grudnia Sejm zaczął prace nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. Partia nazywa ją „ustawą naprawczą”. – Chcemy doprowadzić do tego, żeby zamknąć sprawę Trybunału. Przyjąć ustawę, która uspokoi sytuację – mówiła premier Beata Szydło w TVN24.

Dziś, na szóstym posiedzeniu Sejmu (21–22 grudnia), odbędzie się drugie czytanie tego projektu. Posłowie PiS proponują w nim, by w większości spraw Trybunał orzekał w pełnym składzie rozumianym jako przynajmniej 13 z 15 sędziów (dotychczas było to dziewięcioro sędziów). Do wydania wyroku potrzebna byłaby większość dwóch trzecich głosów, a nie zwykła większość jak teraz. Sędziowie składaliby ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem – zgodnie z założeniem, że przysięgę odbiera instytucja powołująca sędziego Trybunału, czyli w tym wypadku Sejm. Według projektu sędziowie TK nie będą mogli mieć dodatkowej pracy, z wyjątkiem tej na uniwersytecie.

Jeśli projekt PiS wejdzie w życie, wszystkie sprawy rozpoczęte, a nie zakończone według starego toku pracy Trybunału, miałyby być rozpatrywane od początku. Obecnie toczy się w nim blisko 170 spraw i tyle samo postępowań przygotowawczych.

Nie wiadomo, czy siedziba Trybunału pozostałaby w Warszawie, bo projekt stwarza możliwość jej przeniesienia (szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki zaproponował Przemyśl, posłanka PiS Anna Kwiecień – Radom, sugerowano jeszcze Lublin, Rzeszów i Suwałki). Obecnie Trybunał mieści się w Warszawie przy al. Jana Chrystiana Szucha 12a.

Posłem sprawozdawcą jest prawnik Stanisław Piotrowicz.
Projekt ustawy

Również 17 grudnia pierwsze czytanie miał projekt zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym napisany przez posłów ugrupowania Kukiz’15. Dotyczy on jedynie sposobu wyboru sędziów TK. Miałby to robić Sejm większością dwóch trzecich głosów.

Posłem sprawozdawcą jest Stanisław Tyszka.
Projekt ustawy

Prezes Sądu Najwyższego: Trybunał ulegnie upolitycznieniu

Tzw. ustawa naprawcza nie zebrała pochlebnych opinii. – Jest to ustawa ustrojowa, a ustawy ustrojowe nie powinny być przyjmowane w takim trybie. Projekt przedłożono jako poselski, czyli omijamy konsultacje społeczne, które w takich sprawach są niezbędne. Tutaj procedura jest błyskawiczna, nie pozwala na racjonalne i merytoryczne procedowanie i wypracowanie jak najlepszego prawa – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami sędzia Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek. KRS zwrócił również uwagę, że wprowadzenie orzekania w 13-osobowym składzie doprowadzi do paraliżu prac Trybunału.

Z opinią KRS zgodziła się prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. Wyraziła obawę, że Trybunał ulegnie upolitycznieniu, bo projekt „zapewnia niczym nieskrępowaną swobodę decyzyjną parlamentowi”. Negatywną opinię na temat projektu PiS wystawiła także Naczelna Rada Adwokacka.

Opinie KRS, NRA, SN

Wnioski za odrzuceniem projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym po pierwszym czytaniu złożyły kluby PO i Nowoczesnej. Przepadły jednak z powodu braku większości (za odrzuceniem projektu głosowało 163 posłów, przeciw – 234).

Głosowanie

Mniejsze wymagania w służbie cywilnej

Drugie czytanie będzie miał projekt klubu PiS dotyczący zmian w służbie cywilnej (pierwsze odbyło się 17 grudnia). Posłowie chcą innych zasad zatrudniania pracowników służby cywilnej. Są to urzędnicy, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów. Pracują m.in. w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych i kuratoriach oświaty.

Według projektu PiS wyższe stanowiska w służbie cywilnej miałyby być obsadzane poprzez powołanie, a nie jak do tej pory z otwartego naboru. Szef służby cywilnej nie będzie musiał mieć wymaganego dotychczas pięcioletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub siedmioletniego stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. Nowi urzędnicy na stanowiskach kierowniczych nie będą także musieli wykazać, że przez ostatnie pięć lat nie byli związani z partią polityczną, za to nie będą do niej mogli należeć w momencie powołania. Zniesiony ma zostać obowiązek przejścia służby przygotowawczej do pracy.

Projektodawcy zakładają rozwiązanie umów z urzędnikami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej (chyba że zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy) w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowelizacji.

Posłem sprawozdawcą projektu jest prawniczka Małgorzata Wassermann (PiS)

Podczas pierwszego czytania 17 grudnia kluby PO, PSL i Nowoczesnej wnioskowały za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu (za głosowało 166 posłów, przeciw – 243). Projekt skierowano do prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Głosowanie

Posłowie i senatorowie upamiętnią wybór Lecha Kaczyńskiego na prezydenta

We wtorek (22 grudnia) odbędzie się uroczyste wspólne posiedzenie posłów i senatorów, którzy upamiętnią 10. rocznicę zaprzysiężenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego (23 grudnia 2005 r.). Posiedzenie odbędzie się z inicjatywy marszałków Sejmu i Senatu.

 

Marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski (obaj z PiS) wyszli z inicjatywą organizacji...

Posted by MamPrawoWiedziec.pl on 19 grudnia 2015

Posłowie PO chcą, by w ten sposób uczcić także 25. rocznicę zaprzysiężenia Lecha Wałęsy, pierwszego prezydenta wybranego w wolnych wyborach po 1989 r. Wałęsa przyjął ślubowanie 21 grudnia 1990 r. PSL chce natomiast upamiętnić ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

2016 rokiem Sienkiewicza

Komisja kultury i środków przekazu zaproponowała pięć uchwał dotyczących patronów 2016 r. i związanego z nim wydarzenia. Może on zostać ogłoszony rokiem pisarza Henryka Sienkiewicza (sprawozdaje historyk Elżbieta Kruk z PiS), kompozytora Feliksa Nowowiejskiego (sprawozdaje prawniczka Urszula Pasławska z PSL), zakonnika i malarza Adama Chmielowskiego (sprawozdaje była nauczycielka Anna Sobecka z PiS) lub Cichociemnych (sprawozdaje Piotr Babinetz z PiS). Posłowie proponują, by 2016 był również rokiem jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski (sprawozdaje Elżbieta Kruk).

W listopadzie posłowie postanowili, że komisja będzie proponowała pięć, a nie trzy jak dotąd, projektów uchwał ustanawiających rok danej osoby lub wydarzenia.

Głosowanie w tej sprawie

Młodzi strażacy nie wsiądą na motocykl

Strażacy nie będą mogli uzyskać prawa jazdy na motocykl w wieku 18 lat – taką modyfikację wprowadza rządowy projekt zmian w ustawie o kierujących pojazdami. Możliwość wcześniejszego kierowania motocyklem (w Polsce dozwolone od 24. roku życia) mają funkcjonariusze, którzy używają go w swojej pracy: policjanci, straż graniczna i strażacy. Na objęcie strażaków przywilejem wcześniejszego kierowania motocyklem nie zgodziła się Komisja Europejska i na początku grudnia pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Posłem sprawozdawcą będzie prawnik i były europoseł Artur Zasada (PiS).

Projekt ustawy

Posiedzenie Sejmu może być uzupełnione o dalsze prace nad ustawami o działach administracji rządowej, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o efektywności energetycznej, o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz ustawami, które mogą wrócić z Senatu.

Zobacz najnowsze