Sejm: Dwa posiedzenia, żeby przyjąć budżet

Posłowie zajmą się uchwaleniem budżetu, dyskusją z ministrem Waszczykowskim, wyborem członków Rady Polityki Pieniężnej. Zaczną prace nad stworzeniem rejestru przestępców seksualnych i nad obywatelskim projektem „świeckiej szkoły”.

Po listopadowym exposé premier Beaty Szydło posłowie zwracali uwagę, że z ust szefowej rządu usłyszeliśmy za mało o polityce zagranicznej. Wnioskowali oni o szybką z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Odbędzie się ona w piątek o 9 rano.

Co powie minister Waszczykowski?

Jeszcze jako kandydat na posła z listy Prawa i Sprawiedliwości Waszczykowski odpowiedział na pytania dotyczące polityki zagranicznej w kwestionariuszu MamPrawoWiedziec.pl. Opowiedział się wówczas za wspieraniem Ukrainy w tworzeniu demokratycznych instytucji państwa i samorządu (np. przez wysyłanie ekspertów), za dostarczaniem Ukrainie broni oraz za udziałem Polski w negocjacjach w sprawie wojny za naszą wschodnią granicą. Wskazał, że Polska powinna współpracować wojskowo ze wszystkimi państwami od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, z państwami nordyckimi i z Niemcami.

Waszczykowski był przeciwny angażowaniu się Polski w konflikt syryjski. Jego zdaniem Polska powinna zapewniać schronienie uchodźcom na okres przejściowy, a jednocześnie udzielać pomocy rozwojowej i humanitarnej w Syrii oraz wspomóc finansowo państwa Bliskiego Wschodu i Afryki, do których przybywa najwięcej uchodźców. Imigrantów zarobkowych chciał przyjmować tylko z państw sąsiednich.

Przyszły minister spraw zagranicznych jako kandydat na posła popierał stopniowe zwiększanie wysokość pomocy rozwojowej, jednak uważał obowiązujące zobowiązania Polski za zbyt wysokie, byśmy mogli wywiązać się z nich bez szkody dla kraju.

Waszczykowski stwierdził, że Polska powinna przyjąć euro nie wcześniej niż za osiem lat. Według niego zdecydowanie większy niż obecnie wpływ na podejmowanie decyzji w Unii powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia). Był za zmianą zasad ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa.

Kwestionariusz Witolda Waszczykowskiego

Minister Ziobro opublikuje rejestr przestępców seksualnych

Posłowie wysłuchają rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Zaprezentuje go minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Projekt zakłada utworzenie dwóch rejestrów sprawców przestępstw na tle seksualnym – publicznego i z dostępem ograniczonym.

Rejestr ogólnodostępny miałby być zamieszczany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z projektem znajdziemy w nim dane (nazwisko, przybrane imię, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenie, nazwę miejscowości, w której przebywa, nazwę organu, który wydał wyrok oraz sygnaturę sprawy, oraz zdjęcia) osób, które dopuściły się gwałtu ze szczególnym okrucieństwem na małoletnich poniżej 15. roku życia, oraz seksualnych przestępców-recydywistów.

Drugi rejestr – z dostępem ograniczonym – będzie zawierał dane na temat skazanych m.in. za gwałty i rozpowszechnianie pornografii (czyli popełniły przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności opisane w rozdziale XXV Kodeksu karnego). Będą się w nim znajdować wszystkie informacje pozwalające na identyfikację przestępcy (nazwisko, imię, nazwisko rodowe, płeć, data i miejsce oraz kraj urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, numer PESEL, zdjęcie), kwalifikacja prawna czynu, informacja o tym, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15 lat, data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania kary i miejsce jej odbywania. Osoba, która znajdzie się w rejestrze, będzie miała obowiązek poinformowania o zmianie miejsca zamieszkania w ciągu trzech dni – w przeciwnym razie zapłaci tysiąc zł grzywny.

Kodeks karny

Z rejestru z ograniczonym dostępem będą korzystać służby (policja, ABW, SKW, SWW, SC i CBA), sądy i prokuratura. Obowiązek pobierania z nich danych będą mieli pracodawcy oraz organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją i leczeniem małoletnich przy zatrudnianiu nowych osób. Szczegóły doprecyzuje minister w rozporządzeniu.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że „najbardziej rozpowszechnionym środkiem kontroli jest tworzenie wyodrębnionych rejestrów sprawców przestępstw seksualnych i udostępnianie danych z rejestru o osobach sprawców i potencjalnym ryzyku związanym z przebywaniem na wolności”.

Utworzenie i funkcjonowanie obu baz ma przez najbliższe 10 lat kosztować blisko 1,5 mln zł. Policja będzie zobowiązana do stworzenia mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym.

Projekt ustawy

„Świecka szkoła"? PiS jest przeciw

W czwartek odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zakłada on zakazanie finansowania organizacji nauki religii ze środków publicznych.

„Kościół nie jest biedną instytucją i jeśliby zachciał, mógłby sfinansować lekcje religii – czy to w salkach parafialnych, czy to w murach szkolnych – jeśli tak zdecydują rodzice (w szkołach ponadgimnazjalnych decyzję należy pozostawić uczniom – są na o wystarczająco dojrzali)” – piszą projektodawcy. Szacują, że przyjęcie zaproponowanych przepisów przyniesie dla budżetu 1,4 mld zł oszczędności.

Obywatelska inicjatywa „Świecka szkoła” powstała w środowisku czasopisma „Liberté!”. O zebraniu wymaganych 100 tys. podpisów poinformowano we wrześniu (ostatecznie pod projektem podpisało się ponad 155 tys. osób). Projekt przedstawi zastępca naczelnego „L!” Marcin Celiński.

„Pierwszy raz na szerszą skalę zainteresowano się, jak to z tą katechezą jest – z przeprowadzonych przez różne pracownie badań opinii publicznej wynika, że od 49 do 62 proc. respondentów uważa, że katecheza nie powinna być finansowana przez państwo. Okazuje się, że zwolennicy zmiany prawa o finansowaniu religii w szkołach zgodnie z naszym projektem to nie marginalna mniejszość, ale co najmniej połowa Polaków” – pisze Celiński w swoim blogu.

Czego oczekują autorzy projektu od konserwatywnej większości, która już zadeklarowała sprzeciw? „Obecnie rządzący w kampanii wyborczej obiecywali, że zerwą z praktyką odrzucania projektów obywatelskich bez rozpatrzenia, w pierwszym czytaniu. Jeśli są przeciw naszym pomysłom, łatwiej będzie im to wykazać w toku merytorycznej dyskusji w komisjach i debacie w drugim czytaniu” – tłumaczy Celiński.

Projekt ustawy

Przyjęcie budżetu, wybory do RPP, immunitet RPO

Co nietypowe, posłowie spotkają się w tym tygodniu na dwóch posiedzeniach. W czwartek po g. 20 skończy się 9. posiedzenie, a o g. 21 zacznie się 10. Wynika to z chęci uchwalenia ustawy budżetowej. Tryb pracy nad nią wymaga, aby drugie i trzecie czytanie odbywały się na oddzielnych posiedzeniach. Zatem drugie czytanie zaplanowano na środę przed południem, a trzecie (czyli głosowanie) na czwartek w nocy.

Posłowie wybiorą dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej. Zastąpią Andrzeja Bratkowskiego i prof. Elżbietę Chojnie-Duch.

PiS przedstawił dwóch kandydatów – są nimi prof. Grażyna Ancyparowicz i prof. Eryk Łon. Wspólnego kandydata – dr. Stanisława Gomułkę – wystawiła Nowoczesna i PSL. Prof. Cezary Wójcik jest kandydatem PO.

Rada jest organem NBP. Ustala corocznie założenia polityki pieniężnej, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, ustala wysokość stóp procentowych NBP. W radzie zasiada 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: prezydenta, Sejm i Senat.

Biografie kandydatów (PDF)

Posłowie wysłuchają sprawozdań z prac nad projektami: ustawy prawo o prokuraturze, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Więcej o ustawie o prokuraturze

Podczas wspólnego posiedzenia dwóch sejmowych komisji: regulaminowej i spraw poselskich oraz sprawiedliwości i praw człowieka posłowie zaczną prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw.

 

Sejmowa większość chce skrępować Rzecznika Praw Obywatelskich?W tym tygodniu odbędzie się pierwsze czytanie projektu...

Posted by MamPrawoWiedziec.pl on 26 styczeń 2016

Trzy wnioski o zniesienie immunitetu

Komisja regulaminowa i spraw poselskich przedstawi opinię na temat wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej trzech posłom: Piotrowi Babinetzowi z PiS (sprawozdawca Marek Opioła, PiS), Kazimierzowi Moskalowi z PiS (sprawozdawca Jolanta Szczypińska, PiS) oraz Jackowi Żalkowi z PiS (sprawozdawca Włodzimierz Bernacki, PiS).

Wobec Babinetza i Moskala i wpłynęły dwa wnioski: pierwszy złożony przez firmę Makarony Polskie SA, a drugi przez Zenona Daniłowskiego (sprawozdawca Tomasz Głogowski, PO). Wnioski dotyczą zniesławienia. Makarony Polskie SA po raz drugi wystąpiły o pociągnięcie do odpowiedzialności dwóch posłów. Pierwszy raz komisja zajmowała się sprawą w kwietniu 2015 r. Oba wnioski zostały odrzucone.

Wobec Jacka Żalka wniosek o zawieszenie immunitetu w grudniu wystosował komendant główny policji. Poseł PiS przekroczył dozwoloną prędkość o 25 km/h.

Komisja wnioskuje o odrzucenie wszystkich wniosków.

Zobacz najnowsze