Sejm: O której godzinie PiS wybierze sędziów TK?

W ubiegłym tygodniu posłowie oraz opinia publiczna dowiadywali się o zmianach w porządku obrad Sejmu na 45 minut przed ich rozpoczęciem. Co już wiemy o trzecim posiedzeniu (2 i 3 grudnia)?

Sejm wybierze pięcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. We wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zaopiniowała kandydatury zgłoszone przez PiS: Julii Przyłębskiej, Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego i Piotra Pszczółkowskiego.

Jeżeli sejmowa większość zaakceptuje ten wybór, przypieczętuje tym samym swoją ubiegłotygodniową decyzję, unieważniającą wybory pięciu sędziów dokonane przez Sejm VII kadencji w październiku. Głosowania zaplanowano na g. 16.

Sytuacja jest precedensowa i nie jest jeszcze jasne, jak się zakończy. Na razie bez odpowiedzi pozostają pytania o konsekwencje podjętych procedur: czy wybory sędziów Trybunału – październikowe i obecne – odbywają się zgodnie z konstytucją?; czy prawnie możliwe jest unieważnienie przez posłów decyzji o wyborze sędziów?; co stanie się z sędziami wybranymi w październiku („Gazeta Prawna” sugeruje, że mogą oni napisać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu)?

Emerytury mundurowe dla celników

Posłowie rozpatrzą dwa projekty obywatelskie. Oba zostały wniesione jeszcze w poprzedniej kadencji, jednak zgodnie z prawem nie podlegają dyskontynuacji (prace nad nimi przejmują posłowie nowej kadencji). Zajmą się także projektem PiS, który wprowadza zmiany w działaniu Instytutu Zachodniego – think tanku od stosunków polsko-niemieckich.

Pierwszy projekt obywatelski zrównuje uprawnienia emerytalne celników z uprawnieniami innych służb mundurowych. Komitet inicjatywy obywatelskiej zawiązali członkowie związku zawodowego Celnicy PL i zebrali niemal 200 tys. podpisów.

Projekt ustawy

Obecnie celnicy przechodzą na emerytury w wieku 67 lat, zgodnie z ustawą emerytalną, a inni pracownicy mundurowi w wieku 55 lat i po 25 latach służby. Jak podkreślają autorzy projektu w jego uzasadnieniu, „Służba Celna jest obecnie jedyną służbą mundurową pozostającą poza systemem emerytalnym zaopatrzeniowym właściwym dla innych służb mundurowych”.

– Dotychczasowy model funkcjonowania administracji celnej został wdrożony z pominięciem pełnego statusu funkcjonariuszy celnych jako służby mundurowej – powiedział Onetowi Sławomir Siwy, pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej.

Propozycja ustawy jest zgodna z marcowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że obecne przepisy dyskryminują Służbę Celną. Zmianami nie zdążył już się zająć Sejm poprzedniej kadencji. Po wyroku Trybunału ówczesny wiceminister finansów i szef Służby Celnej Jacek Kapica informował, że „wyrok nie jest łatwy do wykonania” i resort nie zdąży dostosować zasad przyznawania emerytur celnikom.

Limit wydatków obywateli na leki. Resztę zwróci NFZ

Porozumienie Zielonogórskie (federacja związków pracodawców ochrony zdrowia) napisało obywatelski projekt zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Projekt ustawy

Autorzy projektu zebrali 150 tys. podpisów. Chcą wprowadzenia maksymalnej wysokości rocznych kosztów ponoszonych przez pacjentów na leki refundowane. Miałaby ona wynosić trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a pieniądze wydane ponad tę kwotę zwracałby Narodowy Fundusz Zdrowia (do jego zadań należałoby także informowanie pacjentów o przekroczeniu limitu).

Projekt zdejmuje z lekarzy obowiązek określania na recepcie poziomu odpłatności za lekarstwa. Miałoby się to odbywać w aptece po uwzględnieniu nazwy leku i kodu choroby zanotowanego przez lekarza.

Projekt już po raz drugi będzie miał swoje pierwsze czytanie. Pierwszy raz zapoznali się z nim posłowie VII kadencji w marcu 2014 r., po czym skierowali go do komisji zdrowia. Rząd Donalda Tuska uznał m.in., że nie ma potrzeby zmieniać zasad refundacji, a wprowadzenie limitu wydatków na leki i mechanizmu zwrotów z NFZ określił jako „nieracjonalne, premiujące osoby kupujące najdroższe leki”.

Stanowisko rządu

Think tank od relacji z Niemcami

Instytut Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego ma – według projektu złożonego przez PiS – zostać przekształcony w Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego i podlegać bezpośrednio premierowi. Instytut ma dalej zajmować się stosunkami polsko-niemieckimi oraz polityką Niemiec.

Projekt ustawy

Think tank miałby wspierać urzędników w relacjach z Niemcami. – Naszej wspólnocie państwowej potrzeby jest chociaż jeden państwowy ośrodek niemcoznawczy – mówił na konferencji prasowej poseł Tadeusz Dziuba (PiS).

Kolejne projekty: świecka szkoła, kwota wolna i podatki dla hipermarketów

Posłowie z parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego będą dyskutować o projekcie ustawy o podatku dla sklepów wielkopowierzchniowych. Taki podatek zapowiedziała Beata Szydło w kampanii wyborczej, a potem jako premier w exposé.

Do pierwszego czytania skierowano projekty ustaw (nieuwzględnione w harmonogramie tego posiedzenia):

- obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, który wprowadza zakaz finansowania lekcji religii z publicznych pieniędzy;
- prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podnosi kwotę wolną od podatku z 3 091 zł do 8 002 zł.

Zobacz najnowsze