Sejm: Pięć projektów ustaw o in vitro

Na poświątecznym, skróconym posiedzeniu Sejmu (8-9 kwietnia) posłowie zajmą się głównie prawną regulacją in vitro. Wysłuchają pięciu projektów: rządowego, PiS-u, Twojego Ruchu i dwóch SLD.

Po raz pierwszy zostanie wysłuchany rządowy projekt o leczeniu niepłodności, który reguluje prawnie procedurę in vitro. Ma ona przysługiwać małżeństwom oraz parom żyjącym w trwałych związkach (tzw. dawstwo partnerskie), które wyczerpały inne sposoby leczenia niepłodności, a poddawały się im przez co najmniej 12 miesięcy.

Zapłodnieniu ma podlegać nie więcej niż 6 komórek rozrodczych, a do 10 ograniczono liczbę urodzonych dzieci pochodzących od jednego dawcy w dawstwie innym niż partnerskie (czyli przekazywanych osobom innym niż osoby tworzące dany związek). Warunkiem działania banków i ośrodków zajmujących się in vitro jest uzyskanie pozwolenia wydawanego na 5 lat. Dokumentacja dotycząca wykonywanych czynności (w tym m.in. rodzajów i liczby komórek rozrodczych i zarodków, przetestowanych, zakonserwowanych, przetworzonych, wykorzystanych) przez centra leczenia niepłodności będzie przechowywana przez 90 lat od dnia jej utworzenia.

Swój projekt zaproponował także Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wprowadza on stosowane zapisy do ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz uzupełnia jej nazwę o fragment „oraz postępowaniu z zarodkami ludzkimi”. Posłowie proponują, by „postępowanie w zakresie metod rozrodu wspomaganego medycznie” było prowadzone tylko w ośrodkach rozrodu wspomaganego medycznie po zgodzie ministra zdrowia. Zakazane ma być niszczenie zarodków, a dokumentacja dotycząca przechowywania i wydawania komórek ma być przetrzymywana przez min. 30 lat w ramach krajowego rejestru do spraw rozrodu wspomaganego medycznie. Ustawa nie dotyczy procedur medycznych, ale warunków, w wykonywania zabiegów oraz kontroli państwa nad prowadzonymi procedurami. Projekt przewiduje oprócz dawstwa partnerskiego także dawstwo zarodków, czyli przekazywanie ich obcym osobom. Warto dodać, że ustawa znajduje się w Sejmie od 2011 r., a teraz odbędzie się jej pierwsze czytanie.

„Nienaruszalna godność człowieka przynależy mu w każdej fazie jego życia, a kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach znajduje wyraz w normach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – głosi preambuła ustawy przedstawionej przed posłów PiS w 2012 r. Określa zasady ochrony genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz ustanawia Polską Radę Bioetyczną oraz Urząd Prezesa ds. Biomedycyny.

Pierwsze czytanie będzie miała ustawa SLD o świadomym rodzicielstwie, która w Sejmie jest od 2012 r. Ustawa liberalizuje zasady dotyczące aborcji, dopuszczając możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia. Po tym terminie będzie to możliwe w przypadku zagrożenia życia kobiety, gdy ciąża wynika z czynu zabronionego lub gdy płód jest nieodwracalnie i ciężko uszkodzony. Projekt zakłada także refundację środków antykoncepcyjnych i trzech prób in vitro przez NFZ oraz prowadzenie edukacji seksualnej od pierwszej klasy podstawówki.

Posłowie rozpatrzą także zmiany do ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów zaproponowane w 2014 r. przez dawny Twój Ruch już. Umożliwiają one dostęp do metody in vitro nie tylko małżeństwom i parom, lecz także samotnym kobietom. Umożliwia również tzw. dawstwo niepartnerskie, czyli przekazywanie plemników lub komórek jajowych osobom obcym. Projekt zakłada powstanie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Medycznie Wspomaganej Prokreacji „PolArt”. Miałoby ono prowadzić rejestr dawców zarodków i komórek rozrodczych.

Składki na ubezpieczenia w ratach. Ułatwienia gospodarcze dla rolników

Posłowie PiS zaproponowali zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych. Mają one umożliwić odraczanie terminu zapłaty składek i rozkładanie ich na raty. Obecnie takie prawo dotyczy jedynie płatników składek (m.in. pracodawców lub odpowiednich instytucji), a nie ubezpieczonych. Posłowie wysłuchają pierwszego czytania tego projektu.

Senatorowie zaproponowali ustawę, która umożliwi rolnikom nieopodatkowaną produkcję i sprzedaż przetworzonych produktów rolnych, takich jak sery, dżemy czy pieczywo. Obecnie mogą oni przetwarzać jedynie produkty roślinne i zwierzęce. Prowadzenie takiej działalności zostałoby objęte kontrolą sanepidu, a przychód ze sprzedaży ma być opodatkowany, jeśli przekroczy 7 tys. zł. rocznie.

Kary za prowadzenie statku pod wpływem alkoholu

Kary grzywny dla osób prowadzących pojazdy wodne pod wpływem alkoholu to propozycja posłów PO na zmianę w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Posłowie powołują się na policyjne statystyki, z których wynika, że większość osób tracących życie w wodzie to młodzi mężczyźni, którzy pływali po spożyciu alkoholu. To pierwsze czytanie projektu zmiany.

Obrońca do wykroczeń

Prawo do obrońcy ma przysługiwać nie tylko w postępowaniach karnych, lecz także wykroczeniowych. Projekt wniesiony przez Senat realizuje postanowienie Trybunału Konstytucyjnego. Senatorowie zaproponowali, aby odpis dokumentów w postępowaniu był odpłatny oraz by istniała możliwość złożenia zażalenia w przypadku odmowy udostępnienia akt sprawy o wykroczenie.

To minister transportu ma być odpowiedzialny za rozdzielanie dotacji budżetowych samorządom na przebudowy, remonty bądź budowy dróg powiatowych i gminnych. Obecnie jest za to odpowiedzialny minister administracji publicznej. Posłowie wysłuchają drugiego czytania projektu komisji infrastruktury.

Zobacz najnowsze