Sejm: Początek 44. posiedzenia Sejmu w Światowy Dzień Uchodźcy

Medyczna marihuana, zachęty dla przedsiębiorców, zmiany w 500+ i lustracja w związkach sportowych. Rządowe projekty przedstawi trzech ministrów. Sejm rozpoczyna 44. posiedzenie (20-22 czerwca).

Chorzy z dostępem do marihuany. Sejm rozpocznie posiedzenie od projektu ustawy o medycznej marihuanie, autorstwa posłów Kukiz’15. Posłowie chcą, by po badaniach klinicznych marihuana mogła być sprzedawana jako lek. U tych pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia zawiodły lekarz mógłby legalnie stosować niezarejestrowane przetwory z konopi indyjskich. Kontrolę nad korzystaniem z produktów pochodnych z konopii autorzy projektu chcą powierzyć „narodowemu centrum monitorowania niedopuszczonych do obrotu konopi”. Centrum miałoby prowadzić bazę danych m.in. lekarzy, liczbę osób korzystających z terapii oraz informacje o stosowaniu i działaniach niepożądanych.

Początkowo projekt zakładał prawo do legalnej uprawy konopi na własne potrzeby, ale posłowie zrezygnowali z tego zapisu podczas prac w komisji zdrowia. Uprawa konopii nadal będzie nielegalna, marihuana ma być kupowana zagranicą i dostarczana do aptek. Leki na bazie konopii nie będą refundowane. – Na rynku nie ma takiej ilości konopi jaka jest potrzebna. Te firmy, które mają certyfikowane uprawy nie produkują nawet na własne potrzeby. Po drugie – znowu dajemy zarobić potężne pieniądze innym, zamiast uprawiać w Polsce. Proponowaliśmy, by uprawa konopii była prowadzona przez państwo, na państwowych gruntach, dobrze strzeżona i wtedy państwowe spółki mogłyby zarobić pieniądze. W tej chwili znowu wyprowadzamy kapitał do zagranicznych firm – mówił dla MamPrawoWiedziec.pl jeden z autorów projektu, Jarosław Sachajko (Kukiz’15).

Sprawozdanie z prac komisji nad ustawą przedstawi poseł Grzegorz Raczak (PiS). 

Lustracja w związkach sportowych. Ministerstwo sportu chce wprowadzić ograniczenia w członkostwie w zarządach związków sportowych. Do zarządów nie będą mogli wchodzić m.in. pracownicy ministerstwa, przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza ma związek z zadaniami statutowymi klubu oraz byli współpracownicy służb bezpieczeństwa. Członkowie zarządów będą mieli obowiązek składania tzw. oświadczeń lustracyjnych. Projekt ustawy rozszerza kompetencje ministra sportu o funkcję nadzorczą nad przestrzeganiem przez kluby wewnętrznych regulaminów i instrukcji.

Sprawozdawcą z prac komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki będzie poseł Jarosław Szlachetka (PiS).

Zmiany w 500+. Rząd chce uniemożliwić wyłudzanie pieniędzy z programu 500+, w tym celu uszczelnia przepisy. Rodzic deklarujący, że samotnie wychowuje dziecko dostanie świadczenie, tylko, jeśli wcześniej wystąpił o alimenty od drugiego rodzica. 500 zł nie pobiorą ci, którzy chcąc zaniżyć swój dochód celowo zwalniają się z pracy, by następnie, w ciągu 3 miesięcy, zatrudnić u tego samego pracodawcy z niższą pensją. Zmiany obejmą osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Obecnie, występując o 500+ deklarują one dowolną wysokość dochodu. Po wprowadzeniu ustawy wysokość dochodu określi minister na podstawie badań prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Projekt uzasadni minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (PiS).

Nowa ulga inwestycyjna dla przedsiębiorców. Rząd chce zachęcić obywateli do podjęcia działalności gospodarczej, a przedsiębiorców do inwestycji, w tym celu proponuje zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Projekt wprowadza możliwość wykonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na kwotę do 100 tys. zł przy minimalnej wartości nakładów w wys. 10 tys. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł zakupić maszyny i urządzenia o wartości od 10 do 100 tys. i “wrzucić je w koszty”, dzięki czemu w danym roku zapłaci niższy podatek dochodowy. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju do skorzystania z nowej ulgi uprawnionych będzie ponad 1,3 mln przedsiębiorców, a korzyść właściciela firmy, który w danym roku skorzysta z możliwości odpisu wyniesie 17,7 tys. zł.

Ustawę uzasadni minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Mieszkania pracownicze na własność pracowników. Sejm zajmie się rządowym projektem zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który ma m.in. dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. mieszkań zakładowych. Są to lokale budowane przez zakłady pracy i wynajmowane pracownikom. Część z nich przejęły spółdzielnie. Proponowana zmiana umożliwi najemcom ich zakup po spłaceniu kosztów poniesionych przez spółdzielnie np. w związku z remontami.

Projekt uzasadni minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Niższe podatki dla artystów. Posłowie Kukiz’15 chcą likwidacji podwyżki podatku dla środowisk twórczych. Obecnie przedstawiciele 35 różnych zawodów o charakterze twórczym, np. pisarze, dziennikarze, architekci czy graficy mogą odliczyć 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu mają niższy dochód i płacą mniejszy podatek. Tzw. podatek Tuska wprowadził roczny limit w stosowaniu tego rozwiązania - twórca nie może odliczyć więcej niż 42 764 zł. W efekcie, podatek PIT za przychód poniżej tej kwoty wynosi 9 proc. a po przekroczeniu limitu 32 proc. Posłowie proponują likwidację limitu.

Ustawę uzasadni poseł Stanisław Tyszka (Kukiz’15).

Pierwsze sprawozdanie Rady Mediów Narodowych. Posłowie zajmą się informacją działalności RMN za 2016 r. Rada rozpoczęła działalność 1 sierpnia, od tego czasu przede wszystkim rozpisała konkursy na obsadę władz telewizji polskiej i polskiego radia. - Reforma mediów narodowych nie jest jeszcze dokończona. Pierwszym krokiem miało być powołanie Rady Mediów Narodowych, ale trzeba się zastanowić nad wyposażeniem Rady w kolejne uprawnienia tak, aby miała większy wpływ na kształtowanie mediów. Obecnie jej kompetencje właściwie ograniczają się do powołania i odwołania zarządów mediów publicznych, oprócz tego może mieć wgląd do dokumentów związanych z ich aktywnością, ale już nie ma wpływu na podejmowane decyzje. Mam też nadzieję, że Rada Mediów Narodowych będzie kreować powstanie kolejnych składowych tych mediów czyli na przykład portalu narodowego albo gazety - mówiła dla MamPrawoWiedziec.pl znajdująca się w składzie Rady posłanka Joanna Lichocka (PiS).

Kolejne sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak tłumaczył MamPrawoWiedziec.pl przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski: Jest to sprawozdanie za rok wymiany kadencji (w środku roku 2016 zakończyła kadencję poprzednia Rada i kontynuowano prace w nowym składzie). Pokazujemy ciągłość działania, sprawozdanie ma charakter spójny. Jak co roku dodajemy również informację o stanie rynku, pokazujemy trendy, jakie występują na rynku mediów elektronicznych, miejsce różnych grup medialnych na polskim rynku i szczegółowo opisujemy działanie radia i telewizji publicznej.

Oraz m.in.:

  • Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (pisaliśmy o nim już tutaj).

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych autorstwa klubu Kukiz’15 (pisaliśmy o nim tutaj)

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (pisaliśmy o tym tutaj)

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług klubu .N (pisaliśmy o nim tutaj)

  • Projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r. zaproponowany przez posłów PSL (pisaliśmy o nim tutaj).

Zobacz najnowsze