Sejm: Posłowie ugaszą pożary wysypisk

Na dodatkowym posiedzeniu Sejmu posłowie zagłosują nad zaostrzeniem przepisów o magazynowaniu odpadów. W ostatniej chwili porządek obrad został uzupełniony o projekt zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Obrady zaczynają się w środę, 27 czerwca o 9.00.

Po serii pożarów składowisk śmieci w maju i w czerwcu posłowie w trybie pilnym zagłosują nad nowelami ustawy o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska. Pierwszy projekt skraca czas magazynowania odpadów z trzech lat do roku. Ma to zapobiec sytuacjom, w których przedsiębiorca zobowiązuje się do składowania odpadów, a przed upływem terminu rozwiązuje spółkę i znika zostawiając po sobie tony śmieci.

Projekt zakazuje prowadzenia działalności w sektorze odpadów przedsiębiorcom karanym za przestępstwa przeciwko środowisku. Firmy będą musiały też udowodnić, że są w stanie pokryć koszty usunięcia śmieci z wysypiska w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowania egzekucyjnego. Mogą to zrobić w formie depozytu bankowego lub gwarancji.

Wysypiska mają być monitorowane, a zapis z kamer przechowywany przez conajmniej miesiąc. Każde składowisko, przed oddaniem do użytkowania, będzie musiało również przejść inspekcję straży pożarnej.

Czy ustawa ugasi pożary? Marek Józefiak z Greenpeace Polska uważa, że ustawa może pomóc w rozwiązaniu problemu, ale krytykuje za to, że nie odnosi się do szerszych problemów w gospodarce odpadami: m.in. zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadów pod kątem higieniczno-sanitarnym czy zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. – To są kolejne luki, które pozostają w przepisach – komentuje Józefiak. – To oznacza, że w niedalekiej przyszłości ustawę trzeba będzie ponownie nowelizować – dodaje.

Drugi projekt wzmacnia uprawnienia IOŚ. Inspektorzy będą mogli m.in. przeprowadzać niezapowiedziane inspekcje o dowolnej porze dnia. – Te plany oceniam pozytywnie, ale kluczowe będzie, czy IOŚ zostanie również we właściwy sposób dofinansowana – mówi Józefiak.

Przedsiębiorcom, którzy łamią przepisy będą groziły kary do miliona złotych.

W tym roku, według szacunków mediów, spłonęło już ponad 70 wysypisk śmieci. Ostatnie w niedzielę w Rydzynie w Wielkopolskim. W połowie maja zapłonęło dwuhektarowe wysypisko w Radomiu. Jego ugaszenie zajęło kilkunastu zastępom strażackim dobę. Podczas pożarów do atmosfery ulatniają się niebezpieczne dla zdrowia toksyczne substancje.

Zmiany w ordynacji do PE

Posłowie zajmą się też zmianami w ordynacji wyborczej do PE – taką informację PAP przekazała Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej.

Według obecnej metody najpierw oblicza się, ile mandatów przypada poszczególnym komitetom w skali kraju (metodą d’Hondta), a następnie rozdziela się je między trzynaście okręgów wyborczych (metodą Hare’a-Niemeyera). Teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której z danego okręgu wyborczego do PE nie wejdzie ani jeden poseł.

Według zmian proponowanych przez PiS rozdział mandatów odbywałby się na poziomie okręgów, a nie kraju. Zmiany wzmocnią reprezentację mniej ludnych okręgów wyborczych. Skorzystają na nich przede wszystkim duże partie lub bloki partyjne, a stracą najmniejsze ugrupowania.

Rozbiór gminy

Posłowie zajmą się projektem likwidacji gminy Ostrawice w województwie zachodniopomorskim, która na koniec 2017 r. była zadłużona na blisko 47 mln zł. Ostrawice zostaną włączone do sąsiednich gmin. Szczegóły operacji określi rozporządzenie rządowe, które poprzedzą konsultacje z mieszkańcami. Zobowiązania finansowe gminy przejmie skarb państwa.

Od 2016 r. obowiązki rady gminy i wójta w Ostrawicach sprawuje zarząd komisaryczny.

Ruszy program Mieszkanie+

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zamierza pomóc najbiedniejszym opłacić czynsz. Prawo do dopłat ma przysługiwać osobom, których średni miesięczny dochód nie przekracza 2 563 zł netto (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Limit będzie zwiększany przy każdej kolejnej osobie w gospodarstwie domowym. Na przykład w trzyosobowej rodzinie będzie on wynosił 120 proc. przeciętnego wynagrodzenia czyli ok. 5 125 zł.

Wysokość dopłat ma zależeć od liczby członków danego gospodarstwa i przeciętnych kosztów budowy mieszkania na terenie danej gminy. Przykładowo trzyosobowa rodzina w Warszawie otrzymałaby 431 zł, a w Opolu 288 zł.

System dopłat miałby ruszyć w 2019 r.

Blokada kont oszustów

Ministerstwo Finansów proponuje zmianę w ordynacji podatkowej dotyczącą blokad rachunków przedsiębiorców podejrzanych o oszustwa podatkowe. Środki z zablokowanego rachunku bankowego będzie można przeznaczyć np. na zaległe pensje dla pracowników danej firmy lub zaległe alimenty. Obecne przepisy nie przewidują takiej możliwości.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który wydaje decyzję o blokadzie rachunku na 72 godziny, może postanowić o przekazaniu środków tylko na płatności bieżące.

Zobacz najnowsze