Sejm: Posłowie wracają do pracy. Co usłyszą od Bodnara?

Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem poszerzającym kompetencje ministra gospodarki morskiej, wysłuchają sprawozdań z działalności rzecznika praw obywatelskich i Krajowej Rady Sądownictwa.

24. posiedzenie Sejmu otworzy głosowanie nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o odwołanie ze stanowiska marszałka Marka Kuchcińskiego (PiS). Na ostatnim posiedzeniu Sejmu w czasie debaty nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym Kuchciński nie przyjął wniosków formalnych posłów opozycji i nie pozwolił im na dalsze zadawanie pytań.  Zdaniem posłów PO marszałek jest stronniczy i „dopuszcza do łamania przez Sejm podstawowych zasad porządku prawnego”. Na następcę Kuchcińskiego Platforma proponuje Rafała Grupińskiego. Za marszałkiem stoi jednak większość – PiS dysponuje w Sejmie 234 głosami.

Więcej uprawnień dla ministra gospodarki wodnej

Posłowie zajmą się poselskim projektem przyznającym nowe kompetencje ministrowi gospodarki morskiej w gospodarowaniu niektórymi nieruchomościami w granicach portów i przystani morskich. Minister będzie sprawował nadzór nad Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Morskim. Będzie mógł mianować swojego przedstawiciela do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt przedstawi poseł PiS Marcin Horała.

– Projekt kończy utworzenie osobnego resortu gospodarki morskiej. Do tej pory ministerstwo działało na zasadzie porozumień międzyresortowych – komentuje Horała. – Ustawa daje mu narzędzia do realizowania celów strategicznych.

Niepokój rzecznika praw obywatelskich

Sprawozdanie z działalności w 2015 r. przedstawi rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Z dokumentu wynika, że rzecznika niepokoi między innymi jakość stanowienia prawa. Bodnar krytykuje Sejm poprzedniej kadencji za opieszałość i uchwalanie wadliwych ustaw, które wymagały korekt jeszcze przed wejściem w życie. Niepokój rzecznika budzi ingerowanie władzy centralnej – przy pomocy ustaw okołobudżetowych – w budżety organów od niej niezależnych, w tym sądów i Trybunału Konstytucyjnego. Bodnar stwierdza także, że „dokonywane w 2015 r. nowelizacje ustawy o Trybunale Konstytucyjnym doprowadziły do paraliżu tego organu”. Sam Rzecznik złożył w ubiegłym roku 21 wniosków do TK.

Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog nie spodziewa się jednak, by temat legislacji zdominował wystąpienie rzecznika. – W raporcie z działalności jest mnóstwo spraw, które dotyczą zwykłych ludzi. Uważam, że na to postawi rzecznik. Nie przychodzi on do Sejmu, by krytykować polityków, tylko żeby pokazać, co robił przez ostatni rok – mówi Batko-Tołuć. W ubiegłym roku do biura rzecznika wpłynęło prawie 58 tys. spraw.

Działalność w 2015 r. podsumuje także prezes Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. Rada jest konstytucyjnym organem, który stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W 2015 r. Rada skierowała do TK dwa wnioski o zbadanie zgodności z konstytucją ustaw o Trybunale Konstytucyjnym z listopada i grudnia.

Cyfrowe usługi zaufania i umowy koncesyjne dostosowane do prawa unijnego

Komisja cyfryzacji przedstawi sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o tzw. usługach zaufania, który ma dostosować polskie prawo do unijnego. Usługi zaufania pozwalają potwierdzić wiarygodność cyfrowych dokumentów tak samo jak podpisy i pieczęcie pod fizycznymi dokumentami. Do tej pory w Polsce uregulowane było wyłącznie korzystanie z elektronicznego podpisu. Projekt wprowadza elektroniczne pieczęcie, certyfikaty i znaczniki czasu. Jednolity, ogólnoeuropejski system usług zaufania ułatwia na przykład realizowanie transakcji finansowych przez internet.

Dostosowania polskiego prawa do unijnych standardów będzie dotyczył również projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane i usługi. Ustawa ma ograniczyć „niepewność prawną przy udzielaniu koncesji” i zwiększyć szanse małych i średnich przedsiębiorstw na ich pozyskiwanie – czytamy w uzasadnieniu.

Zobacz najnowsze