Sejm: Przed wyborami dwa projekty prezydenckie

Kierunki polityki zagranicznej na 2015 r., dwa projekty prezydenckie i dwa projekty zmian kodeksu wyborczego – tymi sprawami zajmą się posłowie na ostatnim posiedzeniu przed wyborami prezydenckimi.

Posiedzenie potrwa od 22 do 24 kwietnia. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna przedstawi zadania polskiej polityki zagranicznej na 2015 r.

Innowacje i prorodzinne zmiany w kodeksie pracy

Po raz pierwszy posłowie wysłuchają prezydenckiego projektu wspierania innowacyjności. Zakłada on m.in. zwolnienie z CIT przedsiębiorców inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia, wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w Polsce, możliwość wnoszenia do spółki jako nieopodatkowanego wkładu także własności intelektualnej w zamian za udziały oraz umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i otwarcie się na doktorantów niestacjonarnych spoza Unii.

W Sejmie zadebiutuje również drugi projekt prezydenta dotyczący prorodzinnych zmian w kodeksie pracy. Zgodnie z nim pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany organizacji czasu pracy (zmniejszenia wymiaru czasu pracy, indywidualnego rozkładu czasu pracy, ruchomego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy), jeśli pracownik wychowuje dziecko do lat 14 lub sprawuje opiekę nad osobą dorosłą.

Nowy kodeks wyborczy

Na 2 tygodnie przed wyborami posłowie zajmą się dwoma projektami zmian w kodeksie wyborczym.

Pierwszy zaproponowały koalicja posłów niezrzeszonych, Zjednoczona Prawica i PSL. Zakłada m.in. numerowanie kart do głosowania z zapewnieniem tajności wyborcom. Dzięki temu wyborca będzie mógł śledzić swój głos w wyborczym systemie informatycznym. Oprócz tego na kartach znajdą się naklejki z kodami kreskowymi i będzie wprowadzony obowiązek używania skanerów kodów kreskowych. Ma to zminimalizować możliwość pomyłki w liczeniu głosów.

Drugi rozpatrywany projekt powstał z inicjatywy obywateli. Wprowadza on m.in. obowiązek instalacji kamer w lokalach wyborczych (dzięki czemu będzie można kontrolować pracę komisji przez internet) oraz przezroczyste urny. Projekt uniemożliwia głosowanie za pomocą tzw. książeczek wyborczych – wszystkie nazwiska kandydatów mają się znaleźć na jednej karcie. Oprócz tego zmianie ma ulec sposób wybierania członków Państwowej Komisji Wyborczej. Mogłyby w niej zasiadać osoby wskazane przez parlamentarzystów.

„Studia dla wybitnych”, mniej umów na czas określony

Rządowy projekt „Studia dla wybitnych”, zapowiedziany w exposé przez premier Ewę Kopacz, ma sfinansować studia zagraniczne dla najlepszych studentów. Z programu będą mogli skorzystać wybitni studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Jednym z warunków otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię. Rząd chce przeznaczyć w 2016 r. na „Studia dla wybitnych” 18,5 mln zł, a do 2025 r. wyda 336 mln zł. To będzie już drugie czytanie projektu.

Oprócz prezydenta prawem pracy zajął się także rząd. Zaproponowany przez niego projekt ma ograniczyć zawieranie tzw. umów śmieciowych. Nowelizacja zawęża rodzaje umów o pracę do umowy na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony, natomiast rezygnuje z umów na czas wykonania pracy i umów zastępczych. Ma także zostać zlikwidowane rozwiązanie, które zakłada, że pracodawca może wyzerować liczbę zawartych z pracownikiem umów.

Zmiany w samorządach

Posłowie PO złożyli projekt zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym. Przenoszą one kompetencje tworzenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego z rady powiatu na jego zarząd.

Gminy miałyby płacić mniej za oświetlanie swojego terenu. Projekt PO zakłada rozdział płatności za oświetlenie między gminy i Generalny Inspektorat Dróg Krajowych. GDDKiA miałby przejąć opłacanie oświetlenia na autostradach, drogach ekspresowych (wszystkich) oraz innych drogach krajowych (odcinki poza terenem zabudowy). Obecnie płaci za to gmina (oprócz autostrad płatnych).

Dalsze finansowanie organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych

Polskie organizacje rolnicze będą mogły dalej uczestniczyć w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, które reprezentują interesy zawodowe rolników wobec instytucji Unii Europejskiej. Projekt złożony przez posłów PSL ma na celu przedłużenie wsparcia finansowego tych organizacji do 2020 r. w formie dotacji celowej. Posłowie wysłuchają go po raz pierwszy.

Polowa służba zdrowia. Zmiany w recyklingu pojazdów

Rozszerzenie katalogu podmiotów leczniczych o jednostki polowej służby zdrowia to główny punkt projektu złożonego przez posłów PO. Zgodnie z nim możliwe będzie udzielanie pomocy ambulatoryjnej w pojazdach lub innych obiektach (np. poligonach) będących w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Jednostki wojskowe zostały wyłączone z przepisów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta.

Rząd zaproponował również zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Mają one na celu zwolnienie z opłaty recyklingowej samochodów sprowadzanych z UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie są z niej zwolnione tylko pojazdy zarejestrowane w Polsce. Należy przypomnieć, że Komisja Europejska w październiku ubiegłego roku pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za niedostosowanie przepisów do standardów unijnych.

Nowe święto? Dopłaty do składek ubezpieczeniowych

Czy 8 maja stanie się Narodowym Dniem Zwycięstwa? Projekt w tej sprawie złożyli posłowie PO i odbędzie się teraz jego pierwsze czytanie. Jednocześnie ma zostać zniesione Narodowe Święto Wolności i Zwycięstwa (9 maja). Projekt nie wprowadza dnia wolnego od pracy.

Rząd chce udostępnić producentom owoców i warzyw ubezpieczenia z dopłatami budżetu państwa do składek. Dofinansowanie ma być możliwe w przypadkach, gdy zakłady ubezpieczeniowe stosują stawki taryfowe wyższe niż 6 proc. sumy ubezpieczenia upraw. Będzie to drugie czytanie projektu.

Zobacz najnowsze