Szkoła, przedszkole, żłobek. Edukacja w gminie

Już trzylatki mają prawo do edukacji. Gmina ma obowiązek zapewnić dzieciom w wieku od 3 do 6 lat miejsce w przedszkolu. Dla starszych organizuje naukę w szkołach podstawowych.

Gmina prowadzi przedszkola i szkoły podstawowe, zapewnia uczniom dojazd do nich, zatrudnia nauczycieli i decyduje, co zrobić z budynkiem po likwidowanym gimnazjum.

W gminie musi się znaleźć co najmniej jedna biblioteka.

W powiecie działają szkoły ponadpodstawowe: liceum, technikum, szkoła branżowa. Tutaj kształcą się też uczniowie szkół specjalnych, działają szkoły sportowe i poradnie pedagogiczne.

Na szczeblu województwa możemy uczyć się w wyższych szkołach zawodowych i policealnych.

Samorządy odpowiadają za doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Skąd samorządy biorą na to pieniądze?

 • Finansowanie szkół w gminach zapewnia rząd poprzez subwencję oświatową.
 • Gminy często dodatkowo dofinansowują szkoły z własnych dochodów.
 • Wydatki na oświatę to przeciętnie ? budżetu gminy lub miasta, większość tej kwoty przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli.

Gmina dba o naszą edukację poprzez:

 • prowadzenie żłobków i przedszkoli,
 • dostępność zajęć pozalekcyjnych,
 • wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół,
 • dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli,
 • remonty szkół,
 • wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,
 • przyznawanie stypendiów.

Radni mogą decydować o:

 • sieci szkół – gdzie powstanie nowa szkoła, która szkoła zostanie zlikwidowana;
 • uruchamianiu nowych bibliotek i ośrodków edukacyjnych;
 • wysokości budżetu na remonty szkół i przedszkoli, dodatkowe zajęcia czy obiady dla uczniów;
 • kryteriach rekrutacji do przedszkoli;
 • liczbie i godzinach odjazdu autobusów dla uczniów, tak by dojeżdżający uczniowie mieli szansę brać udział w zajęciach dodatkowych;
 • strategii polityki oświatowej.

Zapytaj kandydatów i kandydatki:

 • Które szkoły w gminie należy w pierwszej kolejności wyremontować?
 • Jak rozwiązać problem przepełnionych szkół i prowadzenia lekcji w trybie popołudniowym?
 • Jakie zajęcia dodatkowe w szkołach gmina powinna dotować?
 • Czy naszą gminę stać na to, by płacić więcej nauczycielom? Ile powinni zarabiać?

Zanim zdecydujesz, na kogo zagłosujesz:

 1. Przygotuj pytanie/pytania, które chcesz zadać kandydatom – pogadaj ze znajomymi, na pewno znajdziesz co najmniej trzy osoby, które mają to samo pytanie, co Ty!
 2. Znajdź kandydatów i napisz do nich na Facebooku lub wyślij maila.
 3. Zadaj pytanie podczas wiecu lub spotkania wyborczego.
 4. Zorganizuj sąsiedzkie spotkanie z kandydatami – przygotujcie zestaw 5 pytań o najważniejsze sprawy w Waszej miejscowości.
 5. Przepytaj kandydatów w swoim mieście – wyślij pytania do kwestionariusza MamPrawoWiedziec.pl (www.MamPrawoWiedziec.pl/kwestionariusz2018).
 6. Podziel się tą informacją z innymi mieszkańcami!

Więcej o tym jak przepytać kandydatów na stronie www.obywatelewwyborach.pl

Wybory samorządowe

21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe, 4 listopada zagłosujemy w II turze.

Na pięcioletnią kadencję wybierzemy wójtów/burmistrzów/prezydentów, radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a w Warszawie również radnych dzielnic.

Głosować będziemy w godz. 7-21 w obwodowych komisjach wyborczych w naszych miejscowościach.

Zobacz najnowsze