Teolog, menedżer czy Ślązak - kto za Bieńkowską?

8 lutego do urn pójdą mieszkańcy okręgu wyborczego nr 75 w województwie śląskim. Wybiorą senatora na ostatnie osiem miesięcy kadencji.

Uzupełniające wybory do Senatu wynikają ze zrzeczenia się mandatu przez Elżbietę Bieńkowską. Przypomnijmy: była senator złożyła mandat 30 października 2014 r. po wyborze na unijnego komisarza. Do okręgu wyborczego nr 75 należą mieszkańcy Tychów, Mysłowic i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. O mandat walczyć będzie trzech kandydatów: Michał Gramatyka (PO), Czesław Ryszka (PiS) i Dariusz Dyrda (KWW Ze Śląska – Nie z Partii).

Doświadczenie parlamentarne ma już kandydat PiS, który w latach 1997–2001 był posłem III kadencji i dwukrotnie senatorem – VI i VII kadencji (lata 2005–2011). Ryszka urodził się w 1946 r. w Goławcu (obecnie Lędziny). Jest absolwentem politologii i teologii. W latach 1975–1982 był redaktorem „Gościa Niedzielnego”, przez kolejne 10 lat kierował działem religijnym w tygodniku „Katolik”, a od 1993 r. jest redaktorem „Niedzieli”. Autor ponad 50 książek. Do Sejmu wybrany z listy AWS w Sosnowcu. Zasiadał w pięciu komisjach, w tym rodziny oraz sprawiedliwości i praw człowieka. Od 2005 r. jako senator PiS brał udział w pracach dwóch komisji: spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą oraz kultury i środków przekazu.

Michał Gramatyka na swojej stronie przedstawia się jako społecznik, wieloletni samorządowiec i menedżer w jednej z największych polskich firm energetycznych (Enea). 43-latek jest doktorem nauk prawnych i biegłym sądowym. Związany jest z Tychami, w których w latach 1998–2000 był radnym, a  od października 2006 r. do czerwca 2009 r. przewodniczącym rady miasta. W 2009 r. został zastępcą prezydenta ds. gospodarki przestrzennej i funkcję tę sprawował do 2013 r. W ostatnich wyborach samorządowych wygrał mandat radnego sejmiku województwa śląskiego. Ma poparcie ustępującej z mandatu Bieńkowskiej oraz prezydenta Mysłowic Edward Lasoka i prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby.

Jedynym startującym kandydatem niezależnym jest Dariusz Dyrda. Podkreśla to zresztą w nazwie swojego komitetu: Komitet Wyborczy Wyborców Ze Śląska – Nie z Partii. Zasiada w radzie nadzorczej Ruchu Autonomii Śląska. Urodził się w 1964 r. w Tychach, jest absolwentem dziennikarstwa i politologii Uniwersytetu Śląskiego. Autor wielu książek, m.in. „Operacji papież” i podręcznika mowy śląskiej „Rychtig gryfno godka”. Warto dodać, że w 2011r. przegrał z Bieńkowską w walce o mandat senatorski – obecna komisarz zdobyła wtedy 45 proc. głosów, a Dyrda – startujący z komitetu Autonomia Dla Ziemi Śląskiej – 32 proc.