Uporządkowana przestrzeń

Atrakcyjny teren rekreacyjny sprzedany pod kolejny supermarket? Hałaśliwa fabryczka w centrum miasta? Parking zamiast parku? Nowe osiedle bez żłobka i szkoły? To wszystko jest możliwe, jeśli gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Jest to ważny i wiążący dla urzędników i obywateli akt prawny, w którym samorząd określa przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Plany zagospodarowania obejmują stosunkowo niewielką powierzchnię kraju, dlatego gdy nie ma planu, możliwe jest otrzymywanie pozwoleń na budowę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Co radni zatwierdzają w planie?

 • przeznaczenie terenów np. czy w danej przestrzeni można wybudować supermarket, cmentarz, zakład przemysłowy, drogę lub osiedle domków jednorodzinnych;
 • wysokość i kolory budynków, dopuszczalne kształty i kolory dachów;
 • formę ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, np. poprzez tworzenie parków kulturowych, takich jak obszar ulicy Krupówki w Zakopanem czy Wzgórze Zamkowe w Sieradzu;
 • trasy ścieżek rowerowych, lokalizację dróg, kształt sieci energetycznych, wodociągów i miejsca składowania odpadów.

Radni mogą przyjąć uchwałę krajobrazową, w której regulują m.in.:

 • reguły umieszczania reklam na budynkach i płotach,
 • zasady grodzenia osiedli,
 • wygląd ławek, koszy na śmieci czy tablic ogłoszeniowych w gminie.

Tereny zielone

Opiekę nad terenami zielonymi – parkami, skwerami, zieleńcami, lasami miejskimi, zielenią przyuliczną i osiedlową – sprawują wydziały ochrony środowiska, zarządy inwestycji miejskich, wydziały gospodarki komunalnej, zarządy nieruchomości komunalnych, zarządy dróg i konserwator zabytków. Każda gmina na swój sposób dzieli kompetencje między te różne podmioty.

Zapytaj kandydatów i kandydatki:

 • Jakie zakłady usługowe powinny funkcjonować w centrum miasta, a jakie na osiedlach?
 • Które tereny w gminie warto przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe?
 • Czy obecny plan zagospodarowania przestrzennego zapewnia równomierny rozwój naszej gminy?
 • W jaki sposób walczyć z samowolą budowlaną?

Zanim zdecydujesz, na kogo zagłosujesz:

 1. Przygotuj pytanie/pytania, które chcesz zadać kandydatom – pogadaj ze znajomymi, na pewno znajdziesz co najmniej trzy osoby, które mają to samo pytanie, co Ty!
 2. Znajdź kandydatów i napisz do nich na Facebooku lub wyślij maila.
 3. Zadaj pytanie podczas wiecu lub spotkania wyborczego.
 4. Zorganizuj sąsiedzkie spotkanie z kandydatami – przygotujcie zestaw 5 pytań o najważniejsze sprawy w Waszej miejscowości.
 5. Przepytaj kandydatów w swoim mieście – wyślij pytania do kwestionariusza Mam Prawo Wiedzieć (www.MamPrawoWiedziec.pl/kwestionariusz2018).
 6. Podziel się tą informacją z innymi mieszkańcami!

Więcej o tym jak przepytać kandydatów znajdziesz na stronie www.obywatelewwyborach.pl

Wybory samorządowe

21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe, 4 listopada zagłosujemy w II turze.

Na pięcioletnią kadencję wybierzemy wójtów/burmistrzów/prezydentów, radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a w Warszawie również radnych dzielnic.

Głosować będziemy w godz. 7-21 w obwodowych komisjach wyborczych w naszych miejscowościach.

Zobacz najnowsze