Ustawa górnicza wraca do Sejmu

22 stycznia o 15 zaczęło się 85. posiedzenie Sejmu. W całości będzie poświęcone tzw. ustawie górniczej.

Uchwalona 16 stycznia nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 ponownie trafiła pod obrady Sejmu. Posłowie będą głosować nad poprawkami, które zaproponował Senat.

Nowelizacja ma pozwolić rządowi na przeprowadzenie Planu naprawczego Kompanii Węglowej SA. Projektowane zmiany w górnictwie umożliwią przejęcie, restrukturyzację i sprzedaż kopalń węgla kamiennego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA. Ustawa określa także nowe zasady zatrudniania i zwalniania górników oraz wysokość odpraw; wydatki budżetowe na restrukturyzację kopalń i wynagrodzenia dla górników w latach 2015–2018 nie mogą przekroczyć 3 mld zł.

Poprawki Senatu dotyczą wysokości odpraw oraz zasad przyznawania urlopów górniczych dla pracowników kopalń zwalnianych tuż przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego. Senat zaproponował także, aby los restrukturyzowanych kopalń zależał od zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Poprawki Senatu zaaprobowała komisja nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych, która pracuje nad ustawą. Opinie komisji przedstawi poseł Krzysztof Gadowski z PO.