W najbliższy weekend warszawska palestra wybiera swój samorząd

66 kandydatów zarejestrowanych na stronie i kilka tysięcy odwiedzin to bilans 10 tygodni funkcjonowania platformy internetowej wyboryadwokackie.pl.

Adwokaci po raz pierwszy mają możliwość porównania programów kandydatów do organów Izby Adwokackiej w Warszawie. Pomysłodawcami projektu są adw. Maciej Ślusarek i adw. Tomasz Kapliński z Koła Młodych przy ORA.
Warszawscy adwokaci wybierają przedstawicieli do Okręgowej Rady Adwokackiej, Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.
Do czwartku, 12 września, swoje kandydatury na stanowiska w poszczególnych organach Izby na stronie wyboryadwokackie.pl zgłosiło:
  • 58 kandydatów do Okręgowej Rady Adwokackiej,
  • 4 kandydatów na funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej,
  •  24 kandydatów na sędziów Sądu Dyscyplinarnego przy ORA,
  •  2 kandydatów na Prezesa Sądu Dyscyplinarnego przy ORA,
  • 5 kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej
  •  3 kandydatów na członków przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • 60 kandydatów na Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.
Na najwyższe stanowisko – Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej – zgłosili się mecenasi: Bartosz Grohman, Andrzej Nogal, Paweł Rybiński i Andrzej Tomaszek.
"Zainteresowanie portalem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania" - podkreśla adw. Tomasz Kapliński. Razem z mec. Ślusarkiem są pewni, że informacje umieszczone na stronie serwisu pozwolą na racjonalne podejmowanie decyzji wyborczych w najbliższy weekend.

W kwestionariuszu wyborczym kandydaci zostali zapytani o dotychczasową aktywność zawodową, działalność w organizacjach pozarządowych oraz w samorządzie adwokackim. Kandydaci mają także możliwość wskazania najważniejszych problemów, z jakimi musi zmierzyć się adwokatura warszawska oraz kierunków ich rozwiązania. Do tej pory z możliwości upublicznienia swoich poglądów skorzystała ponad połowa zarejestrowanych kandydatów (34).
Wśród problemów środowiska kandydaci wymienili słaby wizerunek adwokatury w mediach i funkcjonujący w społeczeństwie negatywny stereotyp adwokata, zniechęcający do korzystania z usług kancelarii adwokackich. Pojawiły się głosy podkreślające potrzebę poprawienia kanałów komunikacji z mediami i społeczeństwem. Kandydaci zwrócili uwagę na potrzebę zwiększenia jakości kształcenia aplikantów poprzez rozwijanie zajęć warsztatowych i wykorzystujących nowoczesne technologie. Adwokaci poruszyli również wewnętrzne problemy samorządu adwokackiego, min. wysokość składki opłacanej przez członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Organizatorami projektu są: Maciej Ślusarek i Tomasz Kapliński z Koła Młodych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Projekt został zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem 61/MamPrawoWiedziec.pl oraz Tomo Interactive. 


Źródło: 
wyboryadwokackie.p

Zobacz najnowsze