W tym tygodniu 74. posiedzenie Sejmu

74. posiedzenie Sejmu: odwrócony kredyt hipoteczny, protokół o cyberprzestępczości, zmiany w prawie pracy, elektroniczny dostęp do sądu oraz żywność GMO.

W dniach 10-12 września odbędzie się 74. posiedzenie Sejmu RP. Wśród spraw, nad którymi pracować będą posłowie, znajdą się m.in:

uchwalenie przepisów regulujących odwrócony kredyt hipoteczny, który kierowany jest głównie do osób starszych – posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji Finansów;

ratyfikacja protokołu dodatkowego Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości. Celem protokołu jest międzynarodowe ujednolicenie katalogu przestępstw internetowych i sposobu ich ścigania. Protokół dotyczy m.in. zachowań rasistowskich i ksenofobicznych w sieci. Konwencję Polska podpisała 12 lat temu. W 2012 r. odbyły się konsultacje społeczne w dotyczące treści protokołu dodatkowego. Dokumentom zarzuca się błędy m.in. określanie cyberprzestępczości jako hakerstwa. Posłowie wysłuchają drugiego czytania projektu.


zmiany w Kodeksie pracy – większa ochrona pracowników przed mobbingiem i działaniami dyskryminacyjnymi pracodawcy, wyższe odszkodowania dla pracowników, ograniczenie pod wskazanymi warunkami zatrudniania pracownika na więcej niż jedną umowę na czas określony oraz zakaz kontrolowania pracowników przy użyciu środków ukrytych. Jest to pierwsze czytanie projektu posłów z Twojego Ruchu;


zmiany m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego, zgłoszone przez rząd. Projekt, który posłowie wysłuchają w pierwszym czytaniu, ma zwiększyć dostęp do usług elektronicznych realizowanych przez sądy;


doprecyzowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i pracy nad organizmami GMO i wprowadzenie dyrektywy Unii Europejskiej (2009/41/WE).

Ponadto zostanie przedstawiony projekt obywatelski Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, który umożliwiłby karanie osób publicznie propagujących lub pochwalających zachowania seksualne dzieci poniżej 15 roku życia.

Posłowie Twojego Ruchu natomiast chcą z Kodeksu karnego usunąć przestępstwo obrazy uczuć religijnych - publicznego znieważania przedmiotu czci religijnej albo miejsca obrzędów religijnych.


Mimo wcześniejszych zapowiedzi w opublikowanym porządku obrad posiedzenia, Sejm nie zajmie się ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz projektem obywatelskim w sprawie legalizacji uboju rytualnego.

Tekst powstał na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.