Wrzesień kobiet w polityce

Ostatnie dni polskiej sceny politycznej należały przede wszystkim do kobiet. Przybliżamy mniej znane fakty z życiorysu nowej komisarz europejskiej – Elżbiety Bieńkowskiej, najpewniej przyszłej premier – Ewy Kopacz oraz dwóch nowych pań senator: Izabeli Kloc i Zofii Koc.

 
Nie zapominamy też o Donaldzie Tusku – już wkrótce przewodniczącym Rady Europejskim oraz nowo wybranym senatorze – Jarosławie Rusieckim.
 
Elżbieta Bieńkowska
 
 
Przyszła komisarz od rynku wewnętrznego i usług niecały rok pełni funkcję wicepremiera oraz ministra infrastruktury i rozwoju.  Mało kto pamięta, że jest również senatorem. Bieńkowska to dyplomowany filolog iranistyki (UJ) oraz urzędnik (IV promocja KSAP). Zanim awansowała do warszawskiej „centrali”, obejmowała kierownicze stanowiska w śląskich urzędach na poziomie wojewódzkim. Napisała też dwie książki o rozwoju regionalnym.
Zobacz jej biografię i oświadczenia majątkowe na MamPrawoWiedziec.pl
 
Ewa Kopacz
 
 
Ewa Kopacz może zostać drugą w historii Polski premier rządu. Już od lat 90. była zaangażowana w politykę – początkowo w Unii Wolności, a następnie w PO, którą nieprzerwanie od 2001 r. reprezentuje w Sejmie jako posłanka. Od 2010 r. jest również wiceprzewodniczącą partii. Choć uzyskała specjalizacje z medycyny rodzinnej i pediatrii, to jako lekarz współpracowała z policjantami, ustalając przyczyny zgonów ofiar wypadków. Czynną praktykę lekarską oraz zarządzanie ZOZ-em zamieniła na prowadzenie polityki zdrowotnej. Była przewodniczącą sejmowej komisji zdrowia, a następnie ministrem zdrowia w pierwszym rządzie D. Tuska.
Zobacz jej biografię i oświadczenia majątkowe na MamPrawoWiedziec.pl
 
Izabela Kloc
 
 
 
Izabela Kloc zanim zdecydowała się kandydować na senatora, pełniła nieprzerwanie od 2005 r. funkcję posła na Sejm z ramienia PiS. W polityce na różnych szczeblach działa od wielu lat. W samorządzie wyspecjalizowała się w funduszach europejskich – zdobyła akredytacją trenera oraz współpracowała z PARP. Zdobyła wykształcenie pedagogiczne i teologiczne, które uzupełniła studiami z zarządzania. Była nauczycielką, dyrektorką liceum i konsultantką ds. edukacji. Zorganizowała Przegląd Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie”.
 
Zobacz jej biografię i oświadczenia majątkowe na MamPrawoWiedziec.pl
 
 
Maria Koc
 
 
Maria Koc to samorządowiec – radna miejska i była wiceburmistrz mazowieckiego Węgrowa, a następnie radna wojewódzka reprezentująca PiS. Zawodowo związana była z Węgrowskim Ośrodkiem Kultury, a później z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury w Sokołowie Podlaskim, którego jest dyrektorem od 2001 r. (z przerwą w latach 2007–2008 na sprawowanie funkcji wiceburmistrza). Z wykształcenia etnograf i antropolog kultury była inicjatorką Europejskich Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych oraz Międzynarodowego Zlotu Miast Sokolich i Projektu Wielki Gościniec Litewski. Od lat w Katolickim Radiu Podlasie prowadzi własną audycję
Pełen profil na MamPrawoWiedziec.pl ukaże się po zaprzysiężeniu na senatora.
 
Donald Tusk
 
 
Z wykształcenia historyk – związany z wydawnictwami, współautor książki „Był sobie Gdańsk”. W młodości sprzedawał pieczywo i był robotnikiem w Spółdzielnia Pracy Usług Wysokościowych Świetlik. Zaczynał jako opozycjonista, dziś jest rasowym politykiem. W Parlamencie zasiada niemal nieprzerwanie od 1991 r., kilka razy zmieniając partie. Od Kongresu Liberalno-Demokratycznego, przez Unię Wolności po Platformę Obywatelską. Zasiadał w komisjach nadzwyczajnych rozpatrujących projekt tzw. Małej Konstytucji z 1992 roku. Wicemarszałek Senatu, później Sejmu, w końcu premier RP, a niedługo przewodniczący Rady Europejskiej.
Zobacz jego biografię i oświadczenia majątkowe na MamPrawoWiedziec.pl
 
 
Jarosław Rusiecki
 
 
W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję rzecznika prasowego i asystenta prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Ukończył socjologię i pracował jako doradca zawodowy, wicedyrektor miejskiej biblioteki oraz w Radzie Programowej TVP. Ma też doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich. Zanim został posłem (3 kolejnych kadencji), działał w samorządzie. Należy do kilku stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Zobacz jego biografię i oświadczenia majątkowe na MamPrawoWiedziec.pl
 


Tekst powstał na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.