Wybory 2010

W dniu 24.11.2009 przedstawicielki Stowarzyszenia 61 spotkały się z przedstawicielami i przedstawicielkami dwóch innych organizacji pozarządowych, które już dziś zastanawiają się co zrobić, by obywatele i obywatelki w nachodzących wyborach samorządowych, oddali/ oddały głosy, ale przede wszystkim by zrobili/zrobiły to świadomie i przemyślanie.

Przed ostatnimi wyborami samorządowymi w 2006 roku Polki i Polacy deklarowali, że w większości pójdą głosować, bo popierają konkretne osoby kandydujące w ich okręgu wyborczym (65% głosujących/respondentów). 53% chciało wrzucić karty do głosowania do urn z myślą, że jest to ich obywatelski obowiązek.  18% chciało poprzeć kandydata partii, z którą sympatyzują. Tyle samo nie chciało dopuścić do zwycięstwa partii, której nie popierają, a 9% była już po prostu przyzwyczajonych do głosowania.

Polacy i Polski deklarowali również, że najłatwiej podjąć im o decyzje w przypadku wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów. 89%  respondentów nie miało problemów z tym wyborem. 83% nie miało również kłopotu z wyborem radnych. Jednak im wyższy szczebel (powiat, województwo), tym deklarowano trudniejszy wybór. Na poziomie wyborów do rad powiatów było to 25%, a w wyborze przedstawicieli do sejmiku wojewódzkiego – 40%.

By w nadchodzącym roku poprawić te wyniki, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, które realizuje obecnie projekty „Moje Polis”, Akcja Masz Głos Masz Wybór, która poprzez sieć organizacji sprawdza wybranych już samorządowców oraz Stowarzyszenie 61 – wszystkie trzy organizacje spotkały się, by zaplanować połączenie sił.  I siły te połączą.

Cytowane wyniki pochodzą z badania „WYBORY SAMORZĄDOWE W PRZEDWYBORCZYCH DEKLARACJACH POLAKÓW’ z listopada 2006 roku przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

Zobacz najnowsze