Wybory 2010 - ekscytująca jesień?

Państwowa komisja wyborcza podała terminy, w jakich powinny odbyć się wybory samorządowe i wybory prezydenckie w nadchodzącym roku. Już możemy powiedzieć, że czeka nas bardzo emocjonująca jesień…

Wybory Prezydenta RP zarządza Marszałek Sejmu. Muszą się one odbyć w dniu wolnym od pracy przypadającym nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji (art. 128 ust. 2 Konstytucji i art. 7 ust. 1 ustawy). Kadencja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zgodnie z art. 127 ust. 2 i 128 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakończy się w dniu 23 grudnia 2010 roku, w związku z tym wybory odbędą się w niedzielę, w terminie pomiędzy 19 września 2010 r., a 3 października 2010 r.

Wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza Prezes Rady Ministrów. Muszą się one odbyć w dniu wolnym od pracy, w ciągu 60 dni po upływie kadencji (art. 25 ust.1 Ordynacji wyborczej). Wybory zostaną więc przeprowadzone w niedzielę, w terminie pomiędzy 14 listopada 2010 r., a 9 stycznia 2011 r.

Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

Zobacz najnowsze