Wybory do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Rzetelna wiedza o kandydatach i przejrzystość procedur jest istotna przy każdych wyborach, dlatego Stowarzyszenie 61 zaangażowało się w pomoc przy budowie kwestionariusza dla kandydatów w wyborach na członków i na funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zajmujemy się tutaj naszą specjalnością, czyli budową kwestionariusza dla kandydatów i obsługą techniczną badania.

 
Pierwsza pula pytań do kandydatów dotyczy ich doświadczenia zawodowego, pełnionych dotąd funkcji publicznych oraz wstępnej diagnozy sytuacji adwokatury i działania samorządu adwokackiego. Kolejne będą zadawali zainteresowani internauci. Co dwa-trzy tygodnie pytania od wyborców-internautów będziemy wysyłać do kandydatów.

Kandydatów na członków rady adwokackiej prawdopodobnie będzie kilkudziesięciu, a na funkcję Dziekana  - kilku. Skala projektu jest więc niewielka, ale to ciekawy przykład zastosowania rozwiązań, które sprawdziły się w życiu publicznym dla podobnych celów w organizacjach. Nie przypadkiem, tę próbę podejmuje warszawski samorząd adwokacki – chcący wprowadzać wysokie standardy przejrzystości w życiu publicznym. W projekt zaangażowane jest Koło Młodych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w tym Tomasz Kapliński, członek zarządu Stowarzyszenia 61. Przewodniczącym Koła Młodych jest adw. Maciej Ślusarek.
 

Głosowanie odbędzie się w połowie września, a wybory i odpowiadających na pytania kandydatów można od 28 czerwca śledzić na stronie www.wyboryadwokackie.pl, przygotowanej przez TomoGroup.