Zdrowie i pomoc społeczna. Przychodnie, specjaliści, szczepienia.

Gmina organizuje podstawową opiekę zdrowotną – wpływa na to, jak działają przychodnie, kiedy są otwarte i jakich specjalności lekarze, poza rodzinnym, są tam zatrudnieni.

Zależy to nie tyle od potrzeb mieszkańców, co od możliwości finansowych gminy.

Co może robić gmina?

 • nadzorować pracę przychodni,
 • kupować sprzęt i aparaturę,
 • opracować i finansować programy zdrowotne i profilaktyczne np. szczepienia przeciw grypie, badania mammograficzne, zapobieganie nowotworom płuc czy prostaty, leczenie nadwagi i otyłości wśród dzieci,
 • starać się o kontrakt w wojewódzkich NFZ na obsługę gminy (lub kilku gmin) przez podstawowy Zespołu Ratownictwa Medycznego,
 • zabiegać w NFZ o kontrakt dla wybranego lekarza specjalisty.

Skąd gmina bierze na to pieniądze?

Jeśli zabrakło funduszy z NFZ, dodaje z własnego budżetu, jeśli tylko ma takie możliwości.

Pomoc społeczna

Samorządy są zobowiązane do pomocy potrzebującym mieszkańcom, nawet gdy taki obowiązek spoczywa na ich bliskich. Organizują pomoc poprzez ośrodki pomocy społecznej i ośrodki pomocy rodzinie, działające w każdej gminie. Te instytucje tworzone są na podstawie uchwały rady gminy, która nadaje im statut i przekazuje w zarząd określone mienie. Ośrodki te działają w oparciu o gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych.

Co może gmina?

 • organizować domy pomocy społecznej i nadzorować ich pracę;
 • zapewniać dzieciom opiekę w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych (np. koła zainteresowań, świetlice, kluby wychowawcze), specjalistycznych (np. organizujących zajęcia, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne czy logopedyczne) oraz pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę;
 • przyznawać i wypłacać zasiłki;
 • udzielać schronienia, zapewniać posiłki oraz ubrania mieszkańcom tego pozbawionym;
 • organizować pomoc w przypadku pożaru, powodzi, wichury;
 • działać na rzecz ochrony praw dziecka i rodziny;
 • organizować opiekę i pomoc pielęgniarską dla osób tego potrzebujących;
 • realizować programy mające na celu usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych, bezdomnych lub niedostosowanych społecznie.

Skąd gmina bierze na to pieniądze?

Pomoc społeczną samorząd finansuje:

 • z własnych środków budżetowych,
 • dotacji państwowych,
 • dofinansowań z programów Unii Europejskiej.

Zapytaj kandydatów i kandydatki:

 • Czy samorząd powinien uruchomić miejski program leczenia niepłodności metodą in vitro?
 • Lekarza jakiej specjalności powinna zatrudnić gmina?
 • Jakie grupy społeczne w naszej gminie znajdują się w najtrudniejszej sytuacji? Jak samorząd może im pomóc?
 • Czy zgodziłby się Pan/Pani na przyjęcie w naszej gminie uchodźców?

Zanim zdecydujesz, na kogo zagłosujesz:

 1. Przygotuj pytanie/pytania, które chcesz zadać kandydatom – pogadaj ze znajomymi, na pewno znajdziesz co najmniej trzy osoby, które mają to samo pytanie, co Ty!
 2. Znajdź kandydatów i napisz do nich na Facebooku lub wyślij maila.
 3. Zadaj pytanie podczas wiecu lub spotkania wyborczego.
 4. Zorganizuj sąsiedzkie spotkanie z kandydatami – przygotujcie zestaw 5 pytań o najważniejsze sprawy w Waszej miejscowości.
 5. Przepytuj kandydatów w swoim mieście – wyślij pytania do kwestionariusza MamPrawoWiedziec.pl (www.MamPrawoWiedziec.pl/kwestionariusz2018).
 6. Podziel się tą informacją z innymi mieszkańcami!

Więcej o tym jak przepytać kandydatów na stronie www.obywatelewwyborach.pl

Wybory samorządowe

21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe, 4 listopada zagłosujemy w II turze.

Na pięcioletnią kadencję wybierzemy wójtów/burmistrzów/prezydentów, radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a w Warszawie również radnych dzielnic.

Głosować będziemy w godz. 7-21 w obwodowych komisjach wyborczych w naszych miejscowościach.

Zobacz najnowsze