Zdrowie i rolnictwo. Jak pracuje przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicja Polska, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz?

Lekarz, członek komisji zdrowia. Składał interpelacje dotyczące ochrony zdrowia, podpisywał projekty ustaw w sprawach polityki społecznej i rolnictwa. Przyjrzeliśmy się aktywności poselskiej posła Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Władysław Kosiniak-Kamysz od 2000 r. jest związany z PSL. W 2010 r. został radnym Krakowa (mandat uzyskał po Jacku Majchrowski wybranym na prezydenta miasta). Od grudnia 2012 r. jest wiceprezesem, a od listopada 2015 r. prezesem PSL. W latach 2011-2015 był ministrem pracy i polityki społecznej. W 2014 r. bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego. W 2020 r. kandydował na urząd Prezydenta Polski. Poseł VIII i IX kadencji. 

Nad czym pracuje w komisjach? Przewodniczący Koalicji Polskiej należy do jednej komisji – zdrowia.

W jakich sprawach składał interpelacje? Kosiniak-Kamysz złożył 57 interpelacji poselskich. 29 z nich dotyczyło kwestii ochrony zdrowia, w tym m.in. nasilania się braku preparatów przeciwko odrze, ospie, HPV i grypie, korekty zasad regulujących leczenie raka nerki, włączenia się ministerstwa zdrowia w edukację na rzecz wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz obowiązkowych badań piersi u kobiet będących w ciąży. Przewodniczący KP interpelacje składał również w sprawie systemu oświaty (przeprowadzania matur, rozpoczęcia nowego roku szkolnego) oraz gospodarki śmieciowej (zwracał uwagę na wzrost opłat za składowanie odpadów oraz stan realizacji systemu kaucyjnego na plastikowe i szklane butelki i inne pojemniki na napoje).

Podpisał się pod 34 projektami ustaw. Głównie dotyczyły one zdrowia i polityki społecznej. W tym m.in.: systemu ubezpieczeń społecznych, funkcjonowania funduszy emerytalnych, ubezpieczenia społecznego rolników, utrzymania ich ciągłości finansowej oraz zmiany ustawy o paszach.

Co, oprócz ochrony zdrowia, jest sprawą Kosiniaka-Kamysza w Sejmie? Przynależy do poselskiego zespołu ludowych zespołów sportowych i parlamentarnego zespołu na rzecz rozwoju i promocji polskiego handlu. Jest też członkiem polsko-brytyjskiej, polsko-bułgarskiej i polsko-kirgistańskiej grupy parlamentarnej.

Czy był aktywny na sali plenarnej? Na posiedzeniach Sejmu obecnej kadencji Kosiniak-Kamysz zabrał głos 63 razy. Wypowiadał się czterokrotnie na temat wniosku o wyrażenie wotum nieufności, wobec: Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobro, Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego. Wielokrotnie wypowiadał się w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia.

Czy brał udział w głosowaniach? Kosiniak-Kamysz wziął udział w prawie 90 proc. głosowań. To znacznie poniżej średniej wśród posłów. Opuścił 383 głosowania na 3638 w obecnej kadencji.

Władysław Kosiniak-Kamysz – jest posłem zawodowym, to znaczy, że za swoją pracę w Sejmie pobiera uposażenie poselskie. W 2020 r. z tego tytułu uzyskał 92 398,74 zł, rok wcześniej – 93 113,05 zł. W oświadczeniu majątkowym podał również kwotę darowizny od mamy - 15 000 zł. 

 

Zobacz najnowsze

 

dane na 28.06.2021

źródła:

profil na stronie sejmowej: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/posel.xsp?id=169&type=A

dane o aktywności poselskiej na stronie sejmowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=AKTYWNOSC&NrKadencji=9

dane z oświadczeń majątkowych:

https://orka.sejm.gov.pl/osw9.nsf/0/0F955EF36C0A581DC125855A0057330A/%24File/OSW91_169.pdf (za pierwszy rok kadencji)

https://orka.sejm.gov.pl/osw9.nsf/0/0B94DC788F8620F8C12586C60043ED3B/%24File/OSW92_169.pdf

 (za drugi rok kadencji)