Obietnice prezydentów miast

Od 2011 r. zbieramy obietnice polityków. Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecują, rozliczaj polityków.

Buduj z nami obywatelskie archiwum obietnic. Znajdź wypowiedź polityka, wejdź w jego profil w serwisie i dodaj obietnicę przez formularz. Chcesz regularnie monitorować obietnice wyborcze? Napisz na adres 61@art61.pl i zostań e-wolontariuszem.

Wybrany tag:

edukacja i szkolnictwo wyższe

Edukacja

modernizacja i doposażanie kolejnych szkół i przedszkoli, powszechny dostęp do internetu, dzięki nowej sieci światłowodowej, wprowadzenie nowych, interesujących zajęć pozalekcyjnych. Dodane przez Martyna

Źródło: mszulik.pl

edukacja i szkolnictwo wyższe
Zabrze
śląskie
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Edukacja i oświata

utrzymanie pozycji lidera na regionalnym rynku edukacyjnym i rozwinięcie programu “ucz się w Krośnie”, rozszerzenie platformy internetowej w zarządzaniu oświatą, wspieranie rozwoju dzieci w przedszkolach miejskich, m.in. poprzez zatrudnienie logopedów i innych specjalistów, kontynuacja programów wspierających rozwój zainteresowań uczniów, wprowadzenie dodatkowej 1 godz. języka angielskiego codziennie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wprowadzenie dla uczniów szkół technicznych (technika, szkoły zasadnicze) zajęć z branżowego języka angielskiego, wprowadzenie „native speakera” z języka angielskiego w krośnieńskich szkołach. Dodane przez Joanna

Źródło: www.krosnocity.pl

edukacja i szkolnictwo wyższe
Krosno
prezydent miasta
wybory samorządowe 2014
Edukacja i opieka nad dziećmi

Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach Lepsze wyposażenia szkół i przedszkoli Zaoferowanie uczniom nowoczesnych pomocy szkolnych Poszerzenie dostępności zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Dodane przez Laura

Źródło: michalzaleski.pl

prezydent miasta
wybory samorządowe 2014
Toruń
edukacja i szkolnictwo wyższe
Oświata

Kontynuacja podnoszenia poziomu nakładów na oświatę i edukację, której celem jest dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży i rozbudowa bazy dydaktycznej, zapewniający niezbędne warunki do rozwoju i nauki młodych Tczewian Dodane przez Joanna

Źródło: www.miroslawpoblocki.pl

edukacja i szkolnictwo wyższe
Tczew
prezydent miasta
wybory samorządowe 2014
Edukacja

budowa Żłobka Miejskiego rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 modernizacja placówek oświatowych dbałość o ciągły wzrost poziomu nauczania i różnorodność zajęć pozalekcyjnych dbałość o stabilne warunki pracy i podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej Dodane przez Laura

Źródło: adamrams.pl

wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
śląskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
Knurów
Zapewnienie edukacji seksualnej i obywatelskiej

Nie możemy wpłynąć na programy nauczania, ale z pomocą organizacji pozarządowych można dzieciakom pomóc nadrobić to, czego w programie zabraknie, czyli zapewnić im rzetelną edukację seksualną i obywatelską, tak żeby nastolatki wiedziały, jak uniknąć niechcianej ciąży, ale też jak się nie zarazić ksenofobią i jak uodpornić się na populizm.

Źródło: warszawa.wyborcza.pl

Data obietnicy: 10.02.2018

sprawy lokalne
administracja państwowa i samorząd
edukacja i szkolnictwo wyższe
ngo
światopogląd
13 Kraków
prezydent Warszawy
PO
wybory samorządowe 2018
Kształcenie zawodowe

Inwestycje w nowoczesne centra kształcenia w zawodach związanych z informatyką, automatyzacją, nowymi technologiami w energetyce odnawialnej, dizajnem.

Źródło: www.romanciepiela.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Tarnowa
Młodzi w Radomiu

Musimy dać młodym radomianom szansę na rozwój w rodzinnym mieście. Zaproponować studia na niezłym poziomie—zarówno techniczne jak i humanistyczne. Ważna jest również dobra i zróżnicowana oferta rozrywkowa i kulturalna, lecz przede wszystkim praca. Praca, która da wynagrodzenie pozwalające założyć rodzinę i planować przyszłość.

Źródło: www.radom.platforma.org

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
prezydent Radomia
wybory samorządowe 2014
młodzi
edukacja i szkolnictwo wyższe
rynek pracy
Szkoły średnie

Kolejnym punktem programu jest też powstanie dwóch nowych szkół średnich. – Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest ściśle powiązana z centrum przygotowań olimpijskich. We współpracy z Ministerstwem Sportu stworzymy profesjonalną średnią szkołę sportową, której dziś w Lubinie brakuje – tłumaczy prezydent Raczyński. – Planujemy też uruchomienie Technikum Lotniczego. Jesteśmy po zaawansowanych rozmowach z Ministerstwem Gospodarki, które ma przygotowaną pulę pieniędzy na rozwój szkolnictwa zawodowego ze środków unijnych. Dla naszego województwa ministerstwo ma około 200 mln zł. Projektem kieruje wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik, z którą współpracujemy – dodaje.

Źródło: www.lubin.pl

Data obietnicy: listopad 2014

edukacja i szkolnictwo wyższe
wybory samorządowe 2014
prezydent Lubina
sprawy lokalne
O rozwoju edukacji w Rybniku

Należy inwestować w oświatę w Rybniku, uzupełniać braki w wyposażeniu, motywować nauczycieli. Rybnik dopłaca do oświaty wyjątkowo dużo i należy sprawdzić strukturę tych wydatków. To się da zrobić. Z jednej strony trzeba utrzymać szkoły, zwłaszcza poza centrum, bo mają tam kluczową role kulturotwórczą, z drugiej należy szukać oszczędności. Nie może się to jednak odbywać kosztem jakości nauczania. Trzeba dbać o wyniki egzaminów, szczególnie gimnazjalnych. Musimy rozwijać ofertę edukacyjną, dbać o szkolnictwo zawodowe i specjalistyczne.

Źródło: www.nowiny.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Rybnika
wybory samorządowe 2014
Remont szkoły

Planowany jest remont szkoły i świetlicy w Osinach.

Źródło: zory.naszemiasto.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
wybory samorządowe 2014
prezydent Żor
Cel dla szkół

Szkoła to miejsce, gdzie nasze dzieci nie tylko zdobywają wykształcenie, ale również spędzają większą część dnia. Szkoła ma służyć dzieciom i rodzicom. Dlatego zdecentralizujemy zarządzanie szkołą, zwiększając uprawnienia dyrektora i dając rodzicom możliwość wpływania na kształt i rozwój szkoły. Szkoła musi być miejscem, gdzie dzieci i młodzież będą mogły poszerzać swoją wiedzę ponadprogramową, a także spędzać wolny czas. Szkoła ma być miejscem bezpiecznym, wolnym od przemocy, narkotyków i alkoholu. Premiować będziemy szkoły, które opracują skuteczne programy profilaktyczne. Utrzymamy maksymalną liczbę 25 uczniów w klasach. Zadbamy, aby nasze dzieci i młodzież korzystały z najnowocześniejszego sprzętu edukacyjnego. Realizować będziemy inwestycje infrastrukturalne w postaci budowy nowych boisk i sal gimnastycznych. Wspomagać będziemy sport amatorski i rozwój osób szczególnie uzdolnionych. Słabszym uczniom zapewnimy możliwość wyrównywania szans rozwojowych. Pomożemy stowarzyszeniom, które będą je wspierały oraz zdobywały fundusze na pomoc uczniom z ubogich rodzin. Premiować będziemy szkoły tworzące autorskie projekty, dzięki którym osiągane będą lepsze wyniki nauczania i wychowania.

Źródło: nasz-starogard.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Starogardu Gdańskiego
wybory samorządowe 2014
Klasy sportowe

Współpraca klubów ze szkołami powinna być bezwzględna. Przecież większość trenerów to nauczyciele WF-u. Jako MKK Gniezno współpracujecie ze Szkołą Podstawową nr 5. Dlatego trzeba z nowo utworzonej klasy czwartej doprowadzić do powstania klasy sportowej i wykorzystać halę w Szkole Podstawowej nr 2. Proste sprawy należy rozwiązywać szybko.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.10.2014

sprawy lokalne
prezydent Gniezna
sport i turystyka
edukacja i szkolnictwo wyższe
Inwestycje w kapitał ludzki

W co zatem warto inwestować? W rozwój cywilizacyjny i edukację, czyli w kapitał ludzki. Najważniejsza jest inwestycja w człowieka, to bowiem klucz do sukcesu legniczan i przyszłości miasta bardzo mocno zapisany w Strategii rozwoju Legnicy na lata 2015-2020 Plus.

Źródło: tadeuszkrzakowski.eu

Data obietnicy: październik 2014

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
prezydent Legnicy
polityka społeczna
edukacja i szkolnictwo wyższe
Program edukacji przedmiotów ścisłych

„Nauki ścisłe” - wprowadzenie w wybranych gimnazjach i szkołach średnich PROGRAMU EDUKACJI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH.

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: czerwiec 2014

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
innowacje i nowe technologie
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Szczecina
Szkoła specjalna w Bolesławcu

Budowa nowej szkoły specjalnej.

Źródło: kwwpiotraromana.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Bolesławca
wybory samorządowe 2014
Wsparcie nauki

Wprowadzimy Bon Edukacyjny jako wsparcie nauki i rozwoju zainteresowań zdolnej ale gorzej sytuowanej młodzieży szkolnej.

Źródło: www.witkomarcin.pl

Data obietnicy: 2014

edukacja i szkolnictwo wyższe
sprawy lokalne
prezydent Tomaszowa Mazowieckiego
wybory samorządowe 2014
Program stypendialny dla uczniów

Rozbudujemy system stypendialny dla najlepszych studentów z Włocławka, uczniów włocławskich szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i szkół zawodowych; Do uczestnictwa w programie stypendialnym chcę zaprosić włocławskich przedsiębiorców i sponsorów.

Źródło: www.marekwojtkowski.eu

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Włocławka
wybory samorządowe 2014
Zmiany w klasach

Obniżymy liczbę dzieci w klasach do 25, bez względu na poziom kształcenia. Przywrócimy podział na grupy na lekcjach WF, języków obcych i informatyki bez względu na liczbę dzieci w klasie.

Źródło: www.marekwojtkowski.eu

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Włocławka
wybory samorządowe 2014
Remonty szkół

Są przygotowywane plany wielkich remontów dla następnych ok. 70 szkół tak, aby z końcem obecnej kadencji prezydent mogła się chwalić generalnym zmodernizowaniem ok. 30 proc. szkół. - Obiecywałam 25 proc. - przypominała Zdanowska.

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

Data obietnicy: lipiec 2013

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Łodzi
Oświata i sport

Wprowadzenie e-dziennika do każdej szkoły; Zwiększenie dostępność przedszkoli; Wprowadzenie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy; Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Szkoły Podstawowej Nr 37 i budowę przedszkola; Rozwój sieci klas integracyjnych; Dzieci wszystkich szkół gdyńskich będą objęte nauką pływania; Wsparcie modernizacji stadionu Floty, który stanie się obiektem ogólnodostępnym; Lepsze warunki dla żeglarzy - rozbudowa Mariny Dodane przez Laura

Źródło: forsal.pl

Data obietnicy: 25.11.2010

Gdynia
pomorskie
wybory samorządowe 2014
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent miasta