Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1965-04-27, Chorzów
Zawód: inżynier mechanik
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Politechniki Śląskiej, od 14.07.2013 poseł niezrzeszony. Jest przedsiębiorcą działającym na rynku produktów medycznych, od 1991 r. prowadził własną firmę Mac Dental, od 2001 r. jest wiceprezesem Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Stomatologicznych, od 2005 r. jest członkiem... Zarządu IDF Sp. z o.o., a od 2008 r. zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Dentoplotek”. Poseł VII kad.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2014
kandydat na senatora RP, komitet wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Rybnik, liczba głosów: 922
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej senat73.pkw.gov.pl
od 3.09.2013
Sejm RP VII kadencji, Klub Poselski Ruch Palikota, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
,
źródło
Serwis Dziennikzachodni.pl www.dziennikzachodni.pl
8.11.2011 – 14.07.2013
Sejm RP VII kadencji, Klub Poselski Ruch Palikota, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
,
źródło
Serwis polskieradio.pl www.polskieradio.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Tak dla związków partnerskich

Związki partnerskie są formą relacji pomiędzy dwojgiem ludzi. Formalizacja związku daje bezpieczeństwo prawne i utrwala związek.

Źródło: www.rogalinski.com.pl

Data obietnicy: 25.05.2015

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
prawa i wolności obywatelskie
związki partnerskie
SLD
30 Rybnik
Rozwój infrastruktury wodnej

Drogi wodne podlegają dzisiaj Ministerstwu Środowiska, które się nimi nie interesuje. Wielka szkoda, że nikt nie pochyla się nad tematem, bo transport wodny to ogromne oszczędności. Na przykład cena węgla wzrasta o 60 proc., jeśli wozi się go koleją, a tylko o 10 proc. przy wykorzystaniu dróg wodnych. Nie mówiąc już o tysiącach miejsc pracy, które utworzyłyby się w portach czy na śluzach. Tracimy miliardy złotych.

Źródło: www.radakapitanow.pl

Data obietnicy: 20.12.2013

sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
przedsiębiorczość
30 Rybnik
SLD
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
należy wprowadzić JOW-y do Sejmu i zmienić system wyboru europosłów na zasadzie: jeden kraj - jeden okręg wyborczy
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Działalność komisji Przyjazne państwo oraz projekty ustaw związane z tą komisją
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Brak nowelizacji ustawy o prawie atomowym, przekazanie kompetencji rejestrowych Urzędowi Rejestracji, całkowity brak jakichkolwiek reform dot. ochrony zdrowia
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Nowelizacja ustawy dot. wyrobów medycznych. Sprowadziła pomimo dyrektywy unijnej bezsensowny obowiązek rejestrowy indywidualnych wyrobów co wprowadziło bezsensowną biurokrację.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej