Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1958-02-26, Wilamowice
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe
Poseł i członek SLD. W latach 1982-1991 pracował jako asystent na Uniwersytecie Śląskim. W przeszłości związany z PZPR i Socjaldemokracją Rzeczpospolitej Polskiej. Dwukrotnie zasiadał w sejmiku woj. śląskiego, w latach 2008-2010 wicemarszałek woj. śląskiego. Poseł na Sejm II, III, IV, V, VII... kadencji.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 8.11.2011
Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Katowice, liczba głosów: 9482
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2011.pkw.gov.pl
od 2011
kandydat na posła, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Katowice, liczba głosów: 9482
źródło
Prywatna strona Zbyszka Zaborowskiego www.zbyszekzaborowski.pl
,
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2011.pkw.gov.pl
od 2010
kandydat na radnego, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Katowice, liczba głosów: 14 330
źródło
Prywatna strona Zbyszka Zaborowskiego www.zbyszekzaborowski.pl
,
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Rozwój lokalny na Śląsku

Aglomeracja zbyt długo czeka na prawo o związkach metropolitarnych, już pora kończyć debatę na ten temat i przyjąć ustawę, która umożliwi integrację programów rozwojowych w ramach metropolii, racjonalizację planowania przestrzennego i komunikacji publicznej (wspólny bilet).

Źródło: www.zbyszekzaborowski.pl

Data obietnicy: 16.07.2015

sprawy lokalne
rozwój regionalny
SLD
31 Katowice
ustawa metropolitalna
Drogi na Śląsku

Rozwój gospodarczy województwa wymaga także dokończenia budowy autostrady A1 oraz dróg ekspresowych S1 i S69 – dobrze, że Rząd sobie o nich przypomniał, wszak miały być gotowe na Euro 2012.

Źródło: www.zbyszekzaborowski.pl

Data obietnicy: 16.07.2015

sprawy lokalne
drogi i autostrady
SLD
31 Katowice
infrastruktura
Administracja na Śląsku

Chcąc zaspokoić aspiracje społeczne dotyczące współdecydowania o przyszłości Śląska, należy umożliwić przekazanie kolejnych uprawnień administracji rządowej na rzecz regionalnego parlamentu. To Sejmik i Marszałek Województwa powinni być realnymi gospodarzami województwa.

Źródło: www.zbyszekzaborowski.pl

Data obietnicy: 16.07.2015

sprawy lokalne
administracja państwowa i samorząd
Śląsk
SLD
31 Katowice
Górnictwo na Śląsku

Pełne wykorzystanie potencjału śląskiego górnictwa nie będzie możliwe bez modernizacji elektrowni węglowych i zastosowania w ciepłownictwie czystych technologii węglowych. Uwagi i wsparcia wymaga przemysł najbardziej energochłonny, w którym energia elektryczna stanowi istotną część kosztów produkcji.

Źródło: www.zbyszekzaborowski.pl

Data obietnicy: 16.07.2015

sprawy lokalne
gospodarka i energetyka
Śląsk
SLD
31 Katowice
węgiel
górnictwo
O JOW-ach

Jednomandatowe okręgi wyborcze, stosowane przy głosowaniu większościowym, powodują, że zwycięzca bierze wszystko. Taki sposób głosowania jest charakterystyczny dla systemów politycznych krajów anglosaskich i wiąże się w praktyce politycznej z funkcjonowaniem systemów dwupartyjnych. Reprezentatywność władzy publicznej jest w takich systemach mocno ograniczona, a znacząca część społeczeństwa nie ma swojej reprezentacji w parlamencie, istotna część głosów wyborców jest "marnowana". Może to rodzić napięcia społeczne i wzmacniać tendencje do stosowania pozaparlamentarnych sposobów rozstrzygania konfliktów politycznych.

Źródło: www.zbyszekzaborowski.pl

Data obietnicy: 16.06.2015

sprawy ogólnopolskie
prawo
JOW
SLD
31 Katowice
ordynacja wyborcza
Plan wojskowy wzmocnienia obronności

Na chwilę obecną, oprócz przesunięcia etatów, trzeba podjąć zbożne dzieło przebudowy obrony terytorialnej kraju oraz poważnie potraktować szkolenie rezerw, wykorzystując "wzmożenie patriotyczne" przejawiające się w ochotniczych zgłoszeniach na przeszkolenie wojskowe i spontanicznym rozwoju organizacji społeczno-obronnych - radzi poseł SLD.

Źródło: www.zbyszekzaborowski.pl

Data obietnicy: 13.04.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
SLD
31 Katowice
O śląskiej partii regionalnej

Na początek należałoby odbudować śląską grupę parlamentarną i wypracować wspólnie z samorządami miast aglomeracji słynną ustawę metropolitalną. Pomimo wątpliwości językoznawców warto też ustanowić śląski językiem regionalnym. (...) Sprawą jednak zasadniczą do podjęcia jest dokończenie reformy samorządowej na szczeblu województw i powiatów. Jestem głęboko przekonany, że łatwiej będzie wzmocnić sejmiki w całym kraju i uczynić je prawdziwymi regionalnymi parlamentami, niż odzyskać dla województwa śląskiego - Sejm Śląski i Śląski Skarb.

Źródło: www.zbyszekzaborowski.pl

Data obietnicy: 25.03.2015

sprawy lokalne
Śląsk
Ruch Autonomii Śląska
SLD
31 Katowice
rozwój regionalny
Pakiet energetyczno - klimatyczny

Pakiet jest zdecydowanie niekorzystny dla Polski. Przyjęto go w interesie Francji i innych krajów, których energetyka jest oparta na energii jądrowej. Francuzi chcą nam także sprzedać technologię elektrowni jądrowych.Trzeba renegocjować pakiet i rozłożyć go w czasie. Trzeba też inwestować w nowe bloki energetyczne o wyższej sprawności i w ten sposób zmniejszyć emisję CO2 w trosce o środowisko naturalne. Realizacja pakietu nie uchroni klimatu na świecie i nie da się tego zrobić bez USA, Chin, Japonii, Rosji i innych wielkich emitentów CO2. Zmniejszy się tylko konkurencyjność polskiej i europejskiej gospodarki. Przemysł stalowy, cementowy i inne energochłonne gałęzie przemysłu będą emigrować za wschodnią granicę Unii Europejskiej. Wzrosną koszty energii nie tylko dla przedsiębiorców ale i gospodarstw domowych.

Źródło: www.nettg.pl

Data obietnicy: 18.09.2011

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
gospodarka i energetyka
SLD
31 Katowice
polityka klimatyczna