Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1978-09-23, Lubin
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Ekonomistka, ukończyła Wydział Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca klienta w Deutsche Banku (2002-2009) i Banku Gospodarstwa Krajowego (2009-2010) oraz kierownik oddziału w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (2010-2013). W latach 2010-2014 radna... gminy Kunice. Założycielka Towarzystwa Przyjaźni Dziecku i Rodzinie. Członkini partii Nowoczesna. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), pracowała w komisji finansów publicznych, obecnie zasiada w komisji ds. kontroli państwowej (wiceprzewodnicząca) oraz łączności Polakami za granicą.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2019
kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Wrocław, liczba głosów: 6936
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
,
źródło
Serwis dziennik.pl wiadomosci.dziennik.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Nowoczesna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Narodowy program nauki języka angielskiego

Dlatego Nowoczesna Ryszarda Petru, bo chcę przyczynić się do powstania narodowego programu nauki języka angielskiego.

Źródło: elzbietastepien.pl

Data obietnicy: 23.11.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
wybory 2015
Nowoczesna
Zwiększenie liczby szkoł zawodowych

Dlatego Nowoczesna Ryszarda Petru, bo chcę przyczynić się do zwiększenia liczby szkół zawodowych.

Źródło: elzbietastepien.pl

Data obietnicy: 23.11.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
wybory 2015
Nowoczesna
Swoboda gospodarcza

Dlatego Nowoczesna Ryszarda Petru, bo chcę swobody gospodarczej

Źródło: elzbietastepien.pl

Data obietnicy: 23.11.2015

sprawy ogólnopolskie
1 Legnica
wybory 2015
Nowoczesna
budżet państwa i podatki
przedsiębiorczość
Programy przygotowujące do pracy

Dlatego Nowoczesna Ryszarda Petru, bo chcę wprowadzenia programów przygotowujących do pracy - realizowanych już od poziomu gimnazjów

Źródło: elzbietastepien.pl

Data obietnicy: 23.11.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
wybory 2015
Nowoczesna
1% CIT na kulturę

Dlatego Nowoczesna Ryszarda Petru, bo chcę wprowadzenia 1 % podatku CIT z przeznaczeniem na kulturę.

Źródło: elzbietastepien.pl

Data obietnicy: 23.11.2015

sprawy ogólnopolskie
1 Legnica
wybory 2015
Nowoczesna
budżet państwa i podatki
kultura
Zmniejszenie biurokracji

Dlatego Nowoczesna Ryszarda Petru, bo chcę zmniejszenia biurokracji

Źródło: elzbietastepien.pl

Data obietnicy: 23.11.2015

sprawy ogólnopolskie
1 Legnica
wybory 2015
Nowoczesna
administracja państwowa i samorząd
przedsiębiorczość
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Uchwalenie przez Sejm Roku 2018Rokiem Praw Kobiet (inicjatorka uchwały)
Aktywna praca w Sejmie pod względem liczby wystąpień, interpelacji, uczestnictwa w Komisjach Sejmowych, Zespołach Parlamentarnych i Bilateralnych
Wspólnie z inny,i parlamentarzystami niedopuszczenie pierwotnego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i projektu ustawy o
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
Ustawa Prawo Oświatowe
Ustawa Prawo o prokuraturze
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Stworzenie projektu Ustawy dającego prawa emerytalne osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny
Wprowadzenie do prawodawstwa przepisów umożliwiających szybkie i skuteczne karanie za świadome niszczenie środowiska
Kontynuacja działań na rzecz zwiększenia nakładów finansowych na asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Dzień uchodźcy. Jak reagować na kryzys migracyjny? (2017)

Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw. W 2016 r. w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ponad 12 tys. cudzoziemców, uciekających przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. W tym samym okresie we wszystkich krajach UE obcokrajowcy złożyli 1,2 mln wniosków o nadanie statusu uchodźcy (Eurostat). Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska w związku z kryzysem migracyjnym?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. W ramach działań sojuszniczych zaangażować się militarnie w zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.
 2. Prowadzić pomoc rozwojową i humanitarną na Bliskim Wschodzie.
 3. Wspomóc finansowo państwa europejskie, do których przybywa najwięcej uchodźców.
 4. Wspomóc finansowo państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce, do których przybywa najwięcej uchodźców.
 5. Przyjąć uchodźców w Polsce.
 6. Nie angażować się w konflikt i dążyć do zmniejszenia liczby uchodźców przybywających do Polski z Bliskiego Wschodu i Afryki.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jaki powinien być kierunek polityki państwa wobec imigrantów?
A. Celem Polski powinno być trwałe włączenie uchodźców do życia społecznego i rynku pracy.
B. Celem Polski powinno być przede wszystkim zapewnienie uchodźcom schronienia na okres przejściowy.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Internet w dzisiejszej dobie, stanowi oficjalne i obowiązujące narzędzie kontaktu obywateli z wieloma instytucjami np. urzędem skarbowym, tym bardziej więc powinno zostać zastosowane w procedurze wyborczej, przy założeniu, że pojawią się odpowiednie narzędzia zabezpieczające cały proces i przyjazne dla użytkowników. Ograniczenie liczby kadencji na różnych poziomach powinno od dawna leżeć u podstaw całego systemu. Osoby pozostające kilka lat poza społeczeństwem, działające tylko w określonych strukturach, żyją w oderwaniu o rzeczywistości, jakiej doświadczają miliony Polaków. Po jakimś czasie nie stanowią one już grupy reprezentującej społeczeństwo, tracą wyczucie i możliwość zrozumienia problemów, z których ludzie doświadczają na co dzień, o czym świadczą liczne przykłady wypowiedzi polityków (np. Prezydenta Komorowskiego, który radził osobie pozostające długo bez pracy zanim znalazła nisko płatne zajęcie, aby zmieniła pracę i zaciągnęła kredyt na zakup mieszkania!). Poza tym jest jeszcze drugi aspekt długotrwałej kadencyjności: traktowanie funkcji społecznej jako pracy, a nie powołania, co skutkuje brakiem aktywności i niechęcią do podejmowania wysiłków, aby coś zmieniać lub wręcz zachowawczą postawą, a nawet sprzyjaniem pewnym grupom nacisku, aby tę "społeczną posadę" utrzymać.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli.
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego.
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne.
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Zbyt wiele środków przekazywanych partiom z budżetu państwa jest rozdysponowane niezgodnie z przeznaczeniem, w sposób nierzadko bulwersujący opinię społeczną, aby nadal bezkrytycznie utrzymywać zasadę finansowania partii z budżetu. Jeżeli finansowanie miałoby zostać mimo wszystko utrzymane, warto zastanowić się nad jego wysokością i z pewnością wdrożyć surowe i jednoznaczne reguły wydatkowania środków budżetowych oraz nadzoru nad tym procesem. Mniejsze lub nowo powstające partie również powinny mieć dostęp do finansowania centralnego, być może nie kosztem zwiększenia wydatków z budżetu państwa, a na skutek nowego podziału przyznanej uprzednio łącznej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie partii politycznych. Próg dostępu do tych środków powinien zostać obniżony, gdyż w obecnej sytuacji finansowe bariery wejścia do polityki dla młodych, nowatorskich polityków, są nie do pokonania.
Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej