Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1991-09-22, Warszawa
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 16 Płock
Liczba głosów: 17 873 (4,82%)
Radny Dzielnicy Mokotów. Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował w warszawskich kancelariach prawnych. Prezes Instytutu Działalności Publicznej.

Biura:

  • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Jacka Ozdoby Stary Rynek 5 lok. 5 09-400 Płock jacek.ozdoba@sejm.pl tel. 536 769 797
  • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Jacka Ozdoby Sciegiennego 2 06-400 Ciechanów jacek.ozdoba@sejm.pl
  • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Jacka Ozdoby PL. Konstytucji 5 l. 18 00-657 Warszawa jacek.ozdoba@sejm.pl

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
96.1%
Nieobecność
3.9%
Zgodność
z linią klubu
98.6%

Oddane głosy

Za
89%
Przeciw
6.7%
Wstrzymał się
0.4%
Nieobecny
3.9%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek Dawid
Nazwisko: Ozdoba
Data urodzenia: 1991-09-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: poseł-elekt
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 72 m2
Wartość: 500 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowalna i droga
Powierzchnia działki: 1200 m2
Tytuł prawny: 1/3 z 1/2 współwłasność
Uwagi: podana wartość: 100 000 - 120 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta radnego Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Kwota: 2300 PLN
Uwagi: miesięcznie, kadencja [nieczytelne] w 2018 r. zgodnie z PIT-37

Opis: dieta radnego m. st. Warszawy
Kwota: 2300 PLN
Uwagi: miesięcznie zgodnie z PIT-37

Opis: Kancelaria Premiera
Kwota: 35 000 PLN
Uwagi: plus ekwiwalent za urlop zgodnie z PIT-37

Opis: [nieczytelne]
Kwota: 24 000 PLN
Uwagi: zgodnie z PIT-37

Opis: TVP Rada Programowa
Kwota: 300 PLN
Uwagi: za posiedzenie (1 w miesiącu) zgodnie z PIT-37

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: T-Roc
Rok produkcji: 2018
Uwagi: kredyt i wkład własny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Easy Drive IX-oświadczenia, kredyt na zakup samochodu osobowego
Cała kwota: 76 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-08
Źródło

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Uważam, że ilość kadencji samorządowców nie powinna być ograniczana. W wielu miastach od kilku, a nawet kilkunastu kat rządy sprawują Ci sami prezydenci, czy burmistrzowie, którzy sprawdzają się na swoich stanowiskach i cieszą zaufaniem obywateli. Uważam natomiast, że radni wszystkich szczebli nie powinni być, w czasie wykonywania mandatu, czynni zawodowo (za wyjątkiem np. nauczycieli akademickich). Wykluczone powinno być łączenie kilku funkcji politycznych (np. dyrektor gabinetu politycznego ministra i radny dzielnicy).
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli.
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego.
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne.
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jestem za pełną transparentnością polityki. Uważam, że każde inne finansowanie niż budżetowe mogłoby rodzić liczne patologie.
Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2015)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/85)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
19
zgodność
73%
wspólne pytania
8
zgodność
72%
wspólne pytania
23
zgodność
69%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
26%
wspólne pytania
10
zgodność
44%
wspólne pytania
30
zgodność
48%