Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Data i miejsce urodzenia: 1965-01-06, Kochcice

Zawód: przedsiębiorca

Wykształcenie: średnie zawodowe

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg: 28 Częstochowa

Liczba głosów: 9 202 (3,89%)

Ukończył Technikum Elektryczne w Kaletach. Przedsiębiorca, od 1994 r. prowadzi firmę Tel-Com. W l. 1998-2002 radny powiatu lublinieckiego. W 2014 r. bezskutecznie ubiegał się o wybór do sejmiku śląskiego. Członek PiS. Przewodniczący zarządu komitetu terenowego PiS w Lublińcu. Poseł od 2015 r. (VIII... kadencja), zasiada w komisjach: gospodarki i rozwoju; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Pozytywne rowiązanie kilkuset indywidualnych spraw, które mieszkańcy zgłaszali do moich biur poselskich. Oczywiście nie wszystkie sprawy można rozwiązać ale sukcesem jest nasza duża skuteczność. Tak by obywatel nie czuł się bezsilny w starciu z bezdusznym systemem biurokracji.
2.
Współdziałanie w dochodzeniu do takiego rozwiązania aby żołnierze Wojsk Specjalnych mieli możliwość otrzymywania realnie wyrównanego uposażenia. Jest to sukces w kontekście obronności kraju jak i dalszego rozwoju Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.
3.
Zgodnie z naszą deklaracją wzmacniania polski powiatowej, reaktywacja wszcześniej likwidowanych instytucji w powiecie Lublinieckim i Kłobuckim, zwiększenie dopływu środków inwestycyjnych do tych powiatów.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa wprowadzająca program Rodzina 500+
2.
Ustawa obniżająca wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
3.
Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, rozwój budownictwa z niskim czynszem
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Działania na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców - to nasz największy kapitał
2.
Dalsze wspieranie inicjatywy na rzecz powstania i przyjęcia Nowej Konstytucji - mija 20 lat od przyjęcia obowiązującej Konstytucji, doświadczenia jej funkcjonowania i nowe wyzwania udawadniają taką potrzebę
3.
Pełna realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości tak by przywrócić wyborcą wiarę w mechanizmy demokracji. Wyborca powinien mieć pewność, że kampania wyborcza to nie zbiór pustych obietnic ale program, który zwycięskie ugrupowanie realizuje w maksymalnym wymiarze.
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  1. Tak
  2. Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Roczne sprawozdanie przygotowane zostało w formie gazetowej. Podobnie jest przygotowywane sprawozdanie na połowę kadencji.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
20.11.2018 – 4.12.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (druk nr 2960), członek
20.11.2018 – 4.12.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (druk nr 2960), przewodniczący
11.04.2018 – 8.05.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307), członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
94.3%
Nieobecność
5.7%
Zgodność
z linią klubu
94%

Oddane głosy

Za
89.1%
Przeciw
5.1%
Wstrzymał się
0.1%
Nieobecny
5.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1202 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-03-15 13:28:44 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Za zgodny
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Za zgodny
2019-03-15 12:20:28 Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 Za zgodny
2019-03-15 12:19:48 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:14:53 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 11:42:08 Ustawa o drogach publicznych Za zgodny
2019-03-15 11:17:57 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Za zgodny
2019-03-15 11:15:49 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3279, wraz z przyjętymi poprawkami Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 800 EUR
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa stypendialna na rzecz syna Pawła Gawron
Pełna kwota: 13 283,87 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa Krystyna Gawron
Pełna kwota: 27 629,20 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 064,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN w tym opodatkowana: 2702,40 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 914,60 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 900 EUR
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa stypendialna na rzecz syna Pawła Gawron
Pełna kwota: 18 840,88 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa Krystyna Gawron
Pełna kwota: 25 114,71 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron
Uwagi: na działce 0,0955 ha o łącznej wartości 540000 PLN

Tytuł prawny: wspólność majątkowa z żoną Krystyną Gawron
Uwagi: na działce 0,0955 ha o łącznej wartości 540000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN w tym opodatkowana: 2316,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa stypandialna na rzecz syna Pawła Gawron
Pełna kwota: 17 043,57 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa Krystyna Gawron
Pełna kwota: 22 416,92 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron

Tytuł prawny: wspólność majątkowa z żoną Krystyną Gawron
Uwagi: na działce 0,0955 ha o łącznej wartości 540000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowane 3846,28 PLN w tym opodatkowane 193,08 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 9781,05 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Janusz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
poseł na Sejm
właściciel firmy TEL-COM