Zapowiedź 2. i 3. posiedzenia Sejmu X kadencji

Pierwsze posiedzenia Sejmu w 2024 r. miały pierwotnie odbyć się w drugim tygodniu stycznia, jednak ze względu na gorące polityczne wydarzenia zostały przeniesione na najbliższy tydzień. Co czeka nas na najbliższych posiedzeniach? I dlaczego formalnie odbędą się dwa posiedzenia?

Sejm rozpocznie 2. posiedzenie we wtorek 16 stycznia o godzinie 10:00. Posłowie i posłanki zajmą się na nim przede wszystkim procedowaniem projektu ustawy budżetowej na 2024 rok. Na wtorek zaplanowano II czytanie ustawy zawierające poprawki Komisji Finansów Publicznych, a na czwartek 18 stycznia zaplanowano trzecie, ostatnie czytanie projektu ustawy budżetowej. Po prawdopodobnym przegłosowaniu budżetu przez Sejm Ustawa trafi do Senatu. 

Uchwalenie ustawy budżetowej jest niezbędne dla niezakłóconego funkcjonowania państwa. W ustawie można znaleźć informacje dotyczące prognozowanej inflacji, przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce na najbliższy rok czy deficytu budżetowego. Co istotniejsze, w ustawie zaprojektowane są przychody państwa i wydatki obejmujące m.in. emerytury, pensje sektora publicznego, wydatki na ochronę zdrowia czy edukację. Na przyjęcie ustawy budżetowej Sejm ma czas do końca stycznia. W przypadku nieprzyjęcia w tym czasie ustawy budżetowej, Prezydent będzie miał prawo do skrócenia kadencji Sejmu, a także do rozpisania nowych wyborów parlamentarnych. Prezydent nie ma prawa zawetowania ustawy budżetowej, może ją jednak skierować do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny.

Formalnie w czwartek rozpocznie się kolejne, 3. posiedzenie Sejmu obecnej kadencji. Rozpoczęcie kolejnego posiedzenia Sejmu po zaledwie dwóch dniach drugiego posiedzenia jest podyktowane tym, że na jedno posiedzenie Sejmu może przypadać tylko jedno czytanie ustawy budżetowej, dlatego w tym tygodniu odbędą się dwa posiedzenia, podczas których odbędzie się po jednym czytaniu ustawy budżetowej.

Zobacz najnowsze

Ponadto Sejm zajmie się także:

  • powołaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • projektem uchwały w sprawie powołania komisji śledczej ds. oprogramowania Pegasus, a także wyborem członków komisji;
  • wnioskiem nad wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza;
  • wnioskiem nad odwołaniem Krzysztofa Bosaka ze stanowiska wicemarszałka Sejmu.