Zapowiedź 5. posiedzenia Sejmu X kadencji

W środę 7 lutego rozpocznie się pierwsze w tym miesiącu posiedzenie Sejmu. Obrady na tym posiedzeniu potrwają do piątku 9 lutego. W jego trakcie posłowie pracować będą nad rekordową liczbą obywatelskich projektów ustaw. Ponadto przez cały tydzień obradować będą sejmowe komisje. Co wydarzy się w najbliższych dniach w parlamencie?

Kolejne posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę 7 lutego 2024 r. o godzinie 10:00. Posłanki i posłowie zajmą się na nim między innymi pierwszymi czytaniami sześciu obywatelskich projektów ustaw. Wszystkie projekty zostały wniesione do parlamentu jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Dwa z nich dotyczą zmian w ustawie o emeryturach i rentach. Pierwszy projekt reprezentowany przez Arkadiusza Iwaniaka dotyczy wprowadzenia tzw. renty wdowiej, a drugi – wprowadzenia emerytury stażowej przysługującej po 35 latach pracy zawodowej dla kobiet i 40 latach dla mężczyzn (równolegle z projektem obywatelskim procedowany będzie projekt poselski dotyczący tego tematu).

Pozostałe obywatelskie projekty ustaw dotyczą kwestii skrajnych światopoglądowo. Obywatelski projekt ustawy dotyczący zmian w prawie o zgromadzeniach postuluje ograniczenie możliwości organizacji zgromadzeń dotyczących m.in. „propagowania rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci” lub „propagowania orientacji seksualnych innych niż heteroseksualizm”. Sprawozdawcą jest Krzysztof Kasprzak, a osobą wyznaczoną do jego zastępstwa Kaja Godek. W harmonogramie znalazły się także projekty: zmian w Kodeksie karnym, których celem jest między innymi karanie osób przeszkadzających w wykonywaniu aktów religijnych i „szydzących” z kościołów i innych związków religijnych, a także ich obrzędów czy dogmatów (sprawozdawca – Mateusz Wagemann); ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”, który postuluje wypowiedzenie konwencji stambulskiej (sprawozdawca – były marszałek Sejmu Marek Jurek) oraz ustawy „STOP 447” dotyczącej zatrzymania roszczeń względem tzw. mienia bezdziedzicznego (sprawozdawca – Robert Bąkiewicz). Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby powyższe projekty znalazły wystarczające poparcie do dalszego procedowania w komisjach sejmowych.

Oprócz prac nad projektami obywatelskimi posłowie zajmą się też przygotowaną przez rząd nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt zakłada przedłużenie legalnego pobytu dla osób, które przybyły do Polski z Ukrainy po 24 lutego, z 4 marca do 30 czerwca 2024 r. Projekt wprowadza też korzystne rozliczenia podatkowe darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy w 2024 roku.

Ponadto Sejm może uzupełnić harmonogram o prace nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara.

Zobacz najnowsze

Prace w komisjach

Równolegle do prac na sali plenarnej, posłowie i posłanki uczestniczą w posiedzeniach sejmowych komisji. Większość stałych komisji w najbliższych dniach rozpatrzy propozycje tematów kontroli w obszarach dotyczących komisji do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2025 rok. Wyróżniliśmy również kilka posiedzeń, na których prace warto zwrócić uwagę ze względu na wagę podejmowanych tematów.

W środę 7 lutego Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzy informację ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk na temat realizacji programu „Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030”. Tego samego dnia Komisja Zdrowia wysłucha rządowego projektu ustawy dotyczącego przywrócenia dystrybucji tabletek „dzień po” bez recepty. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wysłucha informacji o stanie kadrowym Policji, a Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych podejmie dyskusję o problemach polskiego systemu energetycznego w świetle unijnej polityki klimatycznej.

W czwartek 8 lutego Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpatrzy zasady nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w kolejnym roku szkolnym; z kolei Komisja Zdrowia rozpatrzy wnioski o powołanie podkomisji, m.in. do spraw zdrowia psychicznego czy onkologii. Na koniec dnia Komisja Obrony Narodowej wysłucha informacji ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat aktualnych problemów obronności oraz planów działania resortu w 2024 r.