Zapowiedź 7. posiedzenia Sejmu

W środę 6 marca rozpocznie się pierwsze marcowe posiedzenie Sejmu. Jego program był przez ostatnie dni przedmiotem spekulacji medialnych i dyskusji politycznych m.in. z uwagi na trwającą kampanię samorządową. Czego zatem możemy spodziewać się podczas obrad?

Posiedzenie rozpocznie się od ślubowania posłanki Moniki Pawłowskiej. Przypomnijmy, że Monika Pawłowska była posłanką w poprzedniej kadencji Sejmu. W 2019 r. została wybrana z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, by po dwóch latach opuścić klub parlamentarny Lewicy na rzecz Porozumienia Jarosława Gowina, a następnie Prawa i Sprawiedliwości. To z list tego ugrupowania Pawłowska kandydowała do Sejmu w 2023 r. Pawłowska obejmie funkcję posłanki wskutek wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego (PiS).

Na środę przewidziano także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy poświęconej zmianom w sposobie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Według autorów ustawa ma na celu zagwarantowanie niezależności władzy sądowniczej od władzy ustawodawczej i wykonawczej, szczególnie w procedurze powoływania sędziów do Rady. Sprawozdawcą będzie Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar. 

Przewidziano także dyskusję nad poselskim projektem uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023. Uchwała stwierdza m.in., że trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak) nie są sędziami TK z powodu podjęcia przez Sejm poprzednich kadencji decyzji o ich wyborze z naruszeniem prawa – zdaniem aktualnej większości sędziowie ci zostali wybrani na już zajęte miejsca. Posłowie i posłanki wysłuchają także informacji o istotnych problemach w działalności i orzecznictwie TK w 2022 roku.

Na czwartek 7 marca przewidziano dyskusję o poselskim projekcie ustawy o zmianach w Kodeksie karym dotyczącym zmiany prawnej kwalifikacji gwałtu. Po nowelizacji za przestępstwo uznawane będzie obcowanie płciowe, na które jedna ze stron nie wyraziła wcześniej świadomej i dobrowolnej zgody. Więcej o projekcie oraz poglądach posłanek i posłów na tę zmianę przeczytacie w artykule Michała Szyszko.

Zobacz najnowsze

W drugim dniu posiedzenia odbędzie się także dyskusja nad uchwałą wzywającą Komisję Europejską do zaprzestania importu rosyjskiej i białoruskiej żywności do Unii Europejskiej. Posłowie wysłuchają również pierwszego czytania projektu o zmianach w Kodeksie wykroczeń. Autorzy postulują, aby nie karać rolników za prowadzenie prac w godzinach nocnych w gospodarstwie, co wiążę się aktualnie ze złamaniem ciszy nocnej.

Posiedzenie zakończy się w piątek, 8 marca. Wówczas przedstawiciele rządu mają przedstawić informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa, które doprowadziło do utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy.

Warto podkreślić, że harmonogram może ulec zmianie w trakcie posiedzenia. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom marszałka Sejmu w najbliższych dniach najprawdopodobniej nie dojdzie do procedowania poselskich projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego.