Podsumowanie 7. posiedzenia Sejmu

Piątek 8 marca był ostatnim dniem pierwszego marcowego posiedzenia Sejmu. W trakcie obrad nie zabrakło emocji oraz długich dyskusji. O czym debatowano na sali plenarnej oraz co przegłosowano na posiedzeniu? Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia ostatnich dni przy Wiejskiej.

Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia ślubowania posłanki Moniki Pawłowskiej. Wybrana z list PiS Pawłowska objęła mandat po Mariuszu Kamińskim, za co spotkała ją krytyka ze strony partyjnych kolegów. W trakcie ślubowania posłów PiS nie było na sali. Nowa parlamentarzystka nie przystąpiła do żadnego z klubów parlamentarnych, jest jedyną posłanką niezrzeszoną.

Po serii oświadczeń poselskich dotyczących m.in. braku procedowania ustaw liberalizujących prawo aborcyjne oraz sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, parlamentarzyści przeszli do procedowania pierwszego projektu ustawy. Poselski projekt ustawy o prawie pocztowym zakładał wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wsparcie Poczty Polskiej znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej. Projekt został przyjęty głosami 424 posłów za, 5 przeciw (członkowie Konfederacji) i 13 wstrzymujących się.

Przegłosowano także poselski projekt uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023. Stwierdzono w nim m.in., że trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak) nie są sędziami TK z powodu podjęcia przez Sejm poprzednich kadencji decyzji o ich wyborze z naruszeniem prawa. Uchwałę poparło 240 posłów i posłanek z klubów tworzących koalicję rządową. Przypomnijmy, że przyjęcie uchwały w Sejmie kończy jej proces legislacyjny i nie jest dalej procedowana w Senacie, ani nie wymaga podpisu Prezydenta RP. Jednocześnie sejmowa uchwała nie jest powszechnie obowiązującym źródłem prawa, trudno więc ocenić faktyczne skutki jej przyjęcia.

Sejm przyjął również uchwałę wzywającą Komisję Europejską do zaprzestania importu rosyjskiej i białoruskiej żywności do Unii Europejskiej. Uchwałę przyjęto głosami 441 posłów i posłanek. Uchwała stanowi m.in, że „handel żywnością i produktami rolnymi nie może nadal wspierać brutalnego rosyjskiego reżimu i jego pomocników w Mińsku”.

Zobacz najnowsze

Rozpoczęto także prace nad dwoma projektami ustaw. Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu o zmianach w sposobie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. W jego trakcie złożono wniosek o odrzucenie projektu po pierwszym czytaniu. Nie uzyskał on jednak wymaganej większości i projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych. 

Procedowano również poselski projekt ustawy o zmianach w Kodeksie karym dotyczącym zmiany prawnej kwalifikacji gwałtu. Posłanka-sprawozdawczyni Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica) mówiła m.in.: „To projekt, który czyni zgwałcenie zbrodnią, a nie tylko występkiem, jak to jest obecnie, co odpowiada za powszechną bezkarność gwałcicieli”. Po dyskusji między parlamentarzystami projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się za niecałe dwa tygodnie w dniach 20-21 marca 2024 r. W najbliższym tygodniu w Sejmie odbędą się za to posiedzenia komisji śledczych – ds. tzw. afery wizowej oraz ds. oprogramowania Pegasus, która na piątek, 15 marca zaplanowała przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego.